Aanschaf en plaatsing zonneboiler, subsidie aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 3 maanden nadat het zonneboilersysteem is geplaatst. De datum op de rekening is hierbij bepalend.

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren (VvE) die een zonneboiler of zonnecollectoren aanschaffen en plaatsen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • U bent eigenaar of huurder van de woning
  • De woning staat in de gemeente Utrecht
  • U heeft geen andere bijdrage van de gemeente Utrecht gekregen voor dezelfde zonneboiler of zonnecollectoren
Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en voorwaarden in de beleidsregel zonneboilers.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal € 200 per huisadres of zonnecollectorsysteem.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:
  • rekening van de plaatsing met daarop de adresgegevens van de woning
  • foto’s van het geïnstalleerde zonneboilersysteem
  • als u geen eigenaar bent van de woning: een akkoordverklaring van de eigenaar voor de plaatsing van de zonneboiler

Vraagt u de subsidie aan als VvE?

Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten

Wat kunt u verwachten?

De subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. Als u de aanvraag compleet en op tijd indient krijgt u binnen 12 weken een besluit.

Lees ook…

Naar boven