Sportevenement, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een sportevenement. Het kan daarbij gaan om een grootschalig of kleinschalig sportevenement.

  • Kleinschalig: in de vorm van een activiteit of wedstrijd. Met open inschrijving. Het richt zich op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname.
  • Grootschalig: minimaal 5.000 deelnemers of een sportevenement waaraan topatleten deelnemen.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag tot uiterlijk 13 weken voor de start van het evenement indienen. Voor een breedtesportevenement geldt 8 weken. Als u de subsidieaanvraag volledig en op tijd hebt ingediend, ontvangt u in principe voor aanvang van de activiteiten een besluit.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

  1. kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
  2. kopie statuten van de organisatie
  3. kopie bankafschrift van de organisatie

Voorwaarden

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en criteria in de beleidsregel sportevenementen 2017-2020.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per evenement bedraagt maximaal 30% van de totale begroting tot een maximum van € 5.000 voor kleinschalige sportevenementen en € 30.000 voor grootschalige sportevenementen.

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag volledig hebt ingediend ontvangt u binnen 12 weken een besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Wilt u hulp of advies? Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven