Lokaal Economisch Fonds (LEF), subsidie aanvragen

Met het Lokaal Economisch Fonds (LEF) stimuleert de gemeente de economie en werkgelegenheid in de stad Utrecht. U kunt deze subsidie tot en met 31 december 2018 aanvragen. Op 1 januari stopt deze regeling. 

Aanvragen

  • Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.
  • Leest u onderstaande voorwaarden goed door voor u de subsidie aanvraagt.

Vraag de subsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het team dat de aanvragen beoordeelt via lef@utrecht.nl.
Met praktische vragen kunt u ook terecht bij het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

U kunt subsidie krijgen wanneer u zorgt voor nieuwe structurele banen, leerwerkplaatsen of stageplaatsen in de gemeente Utrecht:
  • tot € 4.000 per nieuwe structurele baan van 1 FTE
  • tot € 2.500 per nieuwe leerwerkplaats voor MBO-studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen.
  • tot € 500 per nieuwe stageplaats voor studenten van een erkende studie / opleiding.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief.
De subsidie is eenmalig.

Voor wie?

LEF is bedoeld voor verschillende soorten partijen – bedrijven klein en groot, stichtingen, kennisinstellingen en ook eenmanszaken. U kunt LEF subsidie aanvragen als u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Komt uw initiatief in aanmerking?

Bekijk de voorwaarden in de checklist (pdf, 41 kB). Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de beleidsregel LEF.

LEF is een prestatiesubsidie. Dit betekent dat u wordt beoordeeld op het behaalde resultaat. Het kan zijn dat u de subsidie moet terugbetalen als u minder banen/leerwerkplekken/stages realiseert dan u aangeeft bij uw aanvraag.

Wat stuurt u mee?

De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier.

1. Een projectplan en begroting volgens de leidraad. Hierin beschrijft u uw initiatief. Voor kleine aanvragen zijn 1 of 2 bladzijden A4 voldoende:

2. Een de-minimisverklaring (pdf, 534 kB). In deze verklaring geeft u aan hoeveel steun van overheidsinstanties u hebt ontvangen in de laatste drie belastingjaren (inclusief het huidige jaar).

3. Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?
Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie
  • kopie bankafschrift van de organisatie.

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt in principe binnen 13 weken een besluit. Bij een goedgekeurde aanvraag wordt minimaal 50% van de subsidie direct uitbetaald en het overige deel na een succesvolle afloop van de activiteiten. Om de afloop te beoordelen hebben wij een eindrapportage nodig. In het besluit staat hierover meer informatie.

LEF is een prestatiesubsidie. Dit betekent wij u beoordelen op het behaalde resultaat. Het kan zijn dat u de subsidie moet terugbetalen als u minder banen/leerwerkplekken/stages realiseert dan u aangeeft bij uw aanvraag.

Lees ook...

Naar boven