Achternaam kind, naamskeuze

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land.

Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte.

Maak een afspraak

Langere wachttijden voor afspraken

Door drukte en minder personeel kunt u helaas vaak pas over een tijd langskomen voor een afspraak. Soms lukt het zelfs niet om online een afspraak te maken. Probeer het dan later nog een keer. Vaak lukt het dan wel. En soms komen er plekjes eerder vrij.

Hebt u een afspraak, maar lukt het u om de afspraak eerder te maken? Vergeet dan niet om uw oude afspraak af te zeggen. Hebt u spoed? Bel ons dan via 14 030.

Excuses voor het ongemak!

Welke achternaam krijgt uw kind?

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden.

Meenemen naar uw afspraak

  • geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk.

  1. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Wilt u adopteren? Zie dan situatie 3. Wilt u niet adopteren maar wilt u dat de duomoeder meteen in de geboorteakte wordt opgenomen? Dan gebruikt u de verklaring van anoniem zaaddonorschap bij de geboorteaangifte. Een adoptieprocedure is daarna niet meer mogelijk.
    Uw kund krijgt automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.
  2. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.
  3. Soms heeft adoptie door de duomoeder de voorkeur. Wilt u dat de duomoeder via een adoptieprocedure ouder van het kind wordt? Gebruik bij de aangifte van geboorte dan niet de verklaring van anoniem zaaddonorschap (deze hebt u wel nodig bij de adoptieprocedure). In deze situatie wordt de duomoeder na afronding van de adoptieprocedure toegevoegd aan de geboorteakte van uw kind. Wanneer de duomoeder gaat adopteren krijgt uw kind bij geboorte automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte samen naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer u goed bij uw advocaat.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat.

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 kunt ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. Voorwaarde is wel dat uw kind de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen. Er gaat ook een ‘overgangsregeling’ gelden. De overgangsregeling bepaalt dat kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren alsnog een dubbele achternaam kunnen krijgen. Het kiezen van de dubbele achternaam gaat waarschijnlijk geld kosten. Wij weten nog niet hoeveel.

Lees meer over nieuw wetsvoorstel dubbele achternaam op rijksoverheid.nl