Achternaam kind, naamskeuze

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land.

Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte.

Maak een afspraak

Welke achternaam krijgt uw kind?

Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden.

Meenemen naar uw afspraak

  • geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk.

  1. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.
  2. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.
  3. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer hiervoor bij uw advocaat.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat.

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

Dubbele achternaam kind

Het wordt in de toekomst mogelijk om voor een dubbele achternaam te kiezen voor uw kind (als deze de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte heeft). U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder, voor de achternaam van de andere ouder óf voor een combinatie van deze 2 achternamen. Wanneer deze regel in zal gaan is nu nog niet zeker, maar mogelijk is dit per 1 januari 2024. Tot die tijd kunt u nog niet kiezen voor een dubbele achternaam voor uw kind.

De nieuwe regel zal waarschijnlijk gaan gelden voor vanaf geboorte Nederlandse kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren. Dit betekent dat u voor de kinderen die op of na deze datum geboren zijn 'herziene naamskeuze' bij de gemeente kunt aanvragen. Als zij nu alleen de naam van de moeder of de andere ouder hebben kunt u voor hen alsnog vragen om een combinatie van de achternamen van beide ouders. Let wel: als er een broertje of zusje van dezelfde ouders vóór die datum is geboren gaat deze regel waarschijnlijk voor geen van uw kinderen op. De herziene naamskeuze kan tot 1 jaar nadat de nieuwe wet is ingegaan.

Meer informatie van de Rijksoverheid over dit onderwerp

Meer informatie over het alsnog kunnen kiezen van een dubbele achternaam voor kinderen geboren op of na 29 januari 2019