Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien hebt u recht op individuele studietoeslag. Dit is een bedrag van € 205 per maand.

Weet u niet zeker of u individuele studietoeslag mag aanvragen? Bekijk dan eerst de voorwaarden.

Wat stuurt u mee?

  • Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
  • Een kopie van afschriften van alle (spaar)rekeningen van de afgelopen 3 maanden waar het saldo op staat.
  • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID.

Aanvragen

Vraag de individuele studietoeslag aan in de gemeente waar u woont, ook als u in een andere gemeente studeert. U hebt uw DigiD nodig. 

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? Misschien kan iemand in uw omgeving of op school u helpen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp bij uw aanvraag. Maak dan een afspraak. Lukt het u niet om deze afspraak online te maken? Bel ons dan op 030 – 286 52 11.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U hebt een lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte.
  • U hebt recht op studiefinanciering, of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
    Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hoge school of universiteit of naar school gaat.
  • Uw eigen vermogen is lager dan € 6.225 als u alleenstaand bent, of lager dan € 12.450 als u een partner en/of een kind hebt. Het vermogen van uw ouders telt niet mee. Hebt u een koopwoning? Dan mag de overwaarde van uw eigen huis niet meer zijn dan € 52.500.
  • U kunt door uw lichamelijke of geestelijke beperking of uw chronische ziekte niet het minimum maandloon verdienen. U hebt hiervan een bewijs. Hebt u hier nog geen bewijs van? Vraag dan ook alvast individuele toeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

Hoelang krijgt u individuele studietoeslag

U hoort binnen 8 weken of u individuele studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Individuele studietoeslag stopt als u stopt

U bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op individuele studietoeslag aan ons door te geven. Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan geeft u dit aan ons door. De individuele studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer individuele studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Waarom individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen, of af te maken. Het is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Naar boven