Individuele studietoeslag

U bent student aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs en hebt een beperking. Door uw beperking kunt u naast uw studie niet werken. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele studietoeslag.

De individuele studietoeslag is een bedrag van € 102 per maand. Wij betalen dit bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het schooljaar of studiejaar. 

Aanvragen individuele studietoeslag

U vraagt de individuele studietoeslag digitaal aan met DigiD.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent op of na 1 september 2014 gestart met een studie aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering, of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • u hebt geen eigen vermogen
  • u kunt wel werken, maar u bent niet in staat om het minimumloon te verdienen

U kunt geen aanvraag doen met terugwerkende kracht.

Naar boven