Utrecht4GlobalGoals, subsidie aanvragen

De gemeente wil zich inzetten voor de realisering van de Global Goals en samenwerken met initiatieven in de stad. Organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de realisering van de Global Goals. 

U moet de aanvraag drie maanden vóór de start van de activiteiten indienen. Een onafhankelijke adviescommissie bespreekt elke eerste week van het kwartaal de binnengekomen aanvragen. 

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ staat welke bijlagen u moet uploaden in het formulier. 

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor de uitvoering en publiciteit van activiteiten in Utrecht waardoor de bekendheid met en het bewustzijn over de Global Goals verbetert. Daarnaast kan ook een subsidie worden toegekend voor een internationale activiteit elders, die bijdraagt aan de realisering van de Global Goals. Het is belangrijk dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in Utrecht en de bijdrage elders – dus hier én daar. 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Voorwaarden voor deze subsidie zijn:

 • de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van koophandel
 • de activiteit vindt plaats in de gemeente Utrecht
 • de activiteit legt de verbinding met de Global Goals
 • de activiteiten duren maximaal 12 maanden

De inhoudelijke eisen en criteria aan de activiteit vindt u in artikel 9 van de beleidsregel Utrecht4GlobalGoals Hier & Daar. Hoe belangrijk elke voorwaarde is ziet u aan het aantal punten in de wegingstabel (pdf, 38 kB).

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €2.000 voor de activiteit in Utrecht en maximaal € 2.000 voor de activiteit elders. Maximaal 25% van het aangevraagde subsidiebedrag mag worden gebruikt voor organisatiekosten. Reis- en verblijfkosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Een uurvergoeding voor vrijwilligers mag u wel in de aanvraag opnemen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:
 • een kort projectplan (maximaal 2A4) met een beschrijving van de activiteit(en) en een communicatieplan
 • een begroting met dekkingsplan

Gebruik hiervoor richtlijn in artikel 6 van de beleidsregel (pdf, 133 kB).

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie
 • kopie bankafschrift van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

De adviescommissie bespreekt elke eerste week van het kwartaal de binnengekomen aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van (complete) binnenkomst besproken. Binnen vier weken na de bespreking krijgt u het besluit over de aanvraag. 

Er gelden uiterlijke data waarop de aanvraag binnen moet zijn, anders wordt de aanvraag pas een kwartaal later besproken:

 • voor de bespreking in maart: uiterlijk 15 maart
 • voor de bespreking in mei: uiterlijk 15 mei
 • voor de bespreking in september: uiterlijk 15 september
 • voor de bespreking in november: uiterlijk 15 november (voor projecten in 2019)

Na afloop van de activiteiten moet u binnen 4 weken een eindrapportage sturen. 

Lees ook

Naar boven