Verhuizing doorgeven

Als u verhuist moet u uw adreswijziging doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. U kunt uw nieuwe adres doorgeven vanaf 28 dagen vóór de verhuizing. Verhuist u vanuit Utrecht naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan hoeft u uw verhuizing alleen door te geven in uw nieuwe gemeente.

Geef uw verhuizing door als u:

 • binnen de gemeente Utrecht verhuist
 • naar de gemeente Utrecht verhuist

Online

Gaat u samenwonen, dan hebt u allebei uw DigiD nodig. Lees meer over hoe u samenwonen kunt melden.

Verhuizing doorgeven (met DigiD)

Aan de balie

Lukt het doorgeven van een verhuizing niet online? Maak dan een afspraak aan de balie. U moet dan het volgende meenemen:

Schriftelijk

English

Geef ons altijd uw nieuwe adres door

Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres altijd door aan de gemeente. Dan weet u zeker dat belangrijke instanties uw nieuwe adres ook kennen. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door.

Wij verwerken uw adreswijziging meestal binnen een week en sturen u dan een bericht. Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties. Bij een bedrijfsverhuizing moet u die instanties zelf informeren.

 Waar moet u op letten?

 • Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw nieuwe adres dan aan die gemeente door.
 • Geef uw nieuwe adres door aan alle afdelingen van de gemeente Utrecht waar u een dienst of product afneemt of waarmee u een overeenkomst hebt.
 • Uw bedrijfsverhuizing geeft u door aan alle afdelingen van de gemeente Utrecht waarmee u een overeenkomst hebt én – apart - aan de Kamer van Koophandel.

Na de verhuizing

Bent u al verhuisd? En geeft u uw adres dan pas aan ons door? Dan schrijven wij u in op de datum waarop wij uw adreswijziging ontvangen. Een latere datum kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, plek op woningwachtlijst, gemeentelijke belastingen, zorgverzekering en/of uw uitkering.

Geeft u uw nieuwe adres helemaal niet door?

Vermoedt de nieuwe bewoner dat u nog ingeschreven staat op het oude adres? Dan kan hij een adresonderzoek aanvragen. Daaruit kan blijken dat u daar niet meer woont, maar nog wel staat ingeschreven op het oude adres. In het adresonderzoek zoeken wij uit waar u wel woont.

Een adresonderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. Het is mogelijk dat u in die periode minder uitkering of toeslagen ontvangt, of dat uw vergunningaanvraag stil komt te staan. Het doorgeven van uw nieuwe adres is daarom in uw eigen belang.

Wie kan het nieuwe adres doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
       - ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
       - echtgenoten of geregistreerde partners

Verhuizing kinderen bij echtscheiding

 • Verhuist/verhuizen uw minderjarige kind(eren) met u mee naar uw nieuwe adres?
  Dan kunt u hun nieuwe adres doorgeven zonder toestemming van de andere ouder.
 • Woonden uw kinderen eerst bij uw ex partner en komen uw kinderen nu bij u wonen?
  Dan kunt u de adreswijziging voor uw kind(eren) alleen aan de balie doorgeven, of via het formulier ‘Adreswijziging' (pdf, 75 kB). U hebt in beide gevallen altijd schriftelijke toestemming nodig van de andere ouder én een kopie van zijn/haar geldige legitimatiebewijs.

Samenwonen/inwonen

Gaat u samenwonen of inwonen bij iemand anders? Wij kunnen u alleen inschrijven op dat adres, met toestemming van de eigenaar of van een van de meerderjarige bewoners van het adres. Deze toestemming is ook nodig als:

 • u gaat inwonen bij uw ouders
 • u bij uw partner gaat wonen (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt)

U hebt geen extra toestemming nodig als er sprake is van:

 • onderhuur
 • wonen in een studentenhuis met een huurcontract
 • wonen in een verzorgingshuis

Zo meldt u het samenwonen/inwonen

U kunt samen online uw adreswijzing doorgeven:

 • Houd beiden uw DigiD bij de hand.
 • Tijdens uw melding ziet u een loginscherm. Hier vult de eigenaar of een van de meerderjarige bewoners van het adres de 'Verklaring van inwoning' in.

Wat doet u als het niet lukt om samen tegelijk aangifte te doen?

De eigenaar of een van de meerderjarige bewoners van het adres geeft online de adreswijziging door en voegt als bijlage toe:

 • Het ingevulde formulier 'Verklaring van inwoning' (pdf, 64 kB) in.
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

Uw rechten als huurder

Huurt u woonruimte van een particuliere verhuurder in de gemeente Utrecht? Als u meer wilt weten over uw rechten als huurder, dan is het Huurteam er voor u. Bijvoorbeeld voor informatie over redelijke huurprijzen.

Buitenland

Uitschrijven bij emigratie
Inschrijven vanuit het buitenland bij verhuizen
Naar boven