Verhuizing doorgeven

Als u verhuist naar Utrecht of binnen Utrecht, geeft u uw adres aan ons door. Verhuist u van Utrecht naar een andere gemeente? Geef dan uw verhuizing door in uw nieuwe gemeente.

Verwerking duurt langer

Door extra drukte en onderbezetting van personeel kan de verwerking van uw verhuizing 14 dagen duren. Op MijnOverheid ziet u of uw verhuizing al verwerkt is.

Wanneer geeft u uw verhuizing door?

Uw verhuizing doorgeven kan vanaf 4 weken voordat u verhuist tot maximaal 5 dagen erna. Geeft u later dan 5 dagen na uw verhuizing uw nieuwe adres door? Dan telt de dag waarop u het doorgeeft als uw verhuisdatum. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld uw toeslagen of studiefinanciering.

Soms gaat het doorgeven van uw verhuizing net iets anders. Kies uw situatie:

U hebt toestemming nodig van de persoon bij wie u gaat wonen. Dit is een bewoner van het adres van 18 jaar of ouder. Bijvoorbeeld een van uw ouders of uw partner.

Voeg deze bijlagen toe als u uw verhuizing online doorgeeft:

 • Het ingevulde en met pen ondertekende formulier Verklaring van inwoning (pdf, 557 kB). Een meerderjarige bewoner van het adres vult dit formulier in.
 • Een foto of een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft. Dat kan een paspoort, ID-kaart of rijbewijs zijn.
 • De handtekening op de verklaring van inwoning moet overeenkomen met de handtekening op het identiteitsbewijs.

U geeft het adres van de zorginstelling door als uw nieuwe adres. U hebt een kopie van het verzorgingscontract of een verklaring van het verzorgingshuis nodig.

Iemand anders kan de verhuizing ook voor u doorgeven. Hij of zij heeft daarvoor ook het verzorgingscontract of een verklaring van het verzorgingshuis nodig.

Bijvoorbeeld naar een adres van het COA, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening of het Kamer Trainingscentrum. U geeft zelf uw verhuizing door. U hebt een verklaring van de instelling of een kopie van uw overeenkomst met de instelling nodig.

U geeft dit tegelijk door met uw verhuizing. U hebt geen toestemming van de andere ouder nodig.

Geef de verhuizing door per post. Of maak een afspraak om langs te komen bij de balie. Zorg dat u ook schriftelijke toestemming heeft van de andere ouder. De andere ouder ondertekent dit. Ook hebt u een kopie nodig van het identiteitsbewijs van de andere ouder.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder.
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Woont u op hetzelfde adres en verhuist u naar hetzelfde nieuwe adres? Dan kunt u de verhuizing doorgeven voor:
  • uw ouders en uw meerderjarige kind of kinderen.
  • uw echtgenoot of geregistreerd partner.

Verhuizing doorgeven

We kunnen uw verhuizing alleen verwerken als uw aanvraag compleet is. Soms mist er nog iets. Dan nemen we contact met u op. Daarom is het handig als u bij uw aanvraag uw telefoonnummer doorgeeft.

Online

U hebt nodig:

 • Uw DigiD
 • Als u verhuist naar een huurwoning of koopwoning:
  • kopie van uw huurcontract of eigendomsbewijs
 • Als u verhuist naar een instelling:
  • uw overeenkomst met de instelling of een verklaring van de instelling
 • Als u bij iemand anders gaat wonen:
  • het ingevulde en met pen ondertekende formulier Verklaring van inwoning (pdf, 557 kB).
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen.

U kunt uw verhuizing ook doorgeven per post. U stuurt op:

 • Het ingevulde formulier Adreswijziging (pdf, 183 kB).
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als u verhuist naar een huurwoning of koopwoning:
  • kopie van uw huurcontract of eigendomsbewijs
 • Als u verhuist naar een instelling:
  • uw overeenkomst met de instelling of een verklaring van de instelling
 • Als u bij iemand anders gaat wonen:
  • het ingevulde en met pen ondertekende formulier Verklaring van inwoning (pdf, 557 kB).
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen.

Hebt u alles ingevuld en ondertekend? Stuur het op naar:

Gemeente Utrecht
Burgerzaken
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie. Maak hiervoor online een afspraak of bel naar 14 030.

U neemt mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als u verhuist naar een huurwoning of koopwoning:
  • kopie van uw huurcontract of eigendomsbewijs
 • Als u verhuist naar een instelling:
  • uw overeenkomst met de instelling of een verklaring van de instelling
 • Als u bij iemand anders gaat wonen:
  • Het ingevulde en met pen ondertekende formulier Verklaring van inwoning (pdf, 64 kB).
  • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon bij wie u gaat wonen.

Maak een afspraak

Na het doorgeven van uw verhuizing

Wij passen uw gegevens aan. Dat duurt ongeveer een week vanaf de verhuisdatum die u doorgeeft. Geeft u uw verhuizing van tevoren door? Dan verwerken wij de verhuizing vanaf de verhuisdatum die u doorgeeft. Op MijnOverheid kunt u zien of uw verhuizing al verwerkt is.

Wij geven uw verhuizing door aan een aantal organisaties. Op Overheid.nl ziet u welke organisaties dit zijn.

Meer informatie