Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres altijd door aan de gemeente waar u gaat wonen. U kunt uw nieuwe adres doorgeven vanaf 28 dagen vóór de verhuizing. Verhuist u vanuit Utrecht naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan geeft u uw verhuizing alleen door in uw nieuwe gemeente.

Geef uw verhuizing door als u:

 • binnen de gemeente Utrecht verhuist
 • naar de gemeente Utrecht verhuist

Online

Gaat u bij iemand anders in huis wonen? Dan hebt u allebei uw DigiD nodig. Lees meer over inwonen bij iemand anders.

Aan de balie

Lukt het doorgeven van een verhuizing niet online? Maak dan een afspraak aan de balie. U moet dan het volgende meenemen:

Schriftelijk

English

Geef ons altijd uw nieuwe adres door

Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres altijd door aan de gemeente. Dan weet u zeker dat belangrijke instanties uw nieuwe adres ook kennen. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door.

Wij verwerken uw adreswijziging meestal binnen een week en sturen u dan een bericht. Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties. Bij een bedrijfsverhuizing moet u die instanties zelf informeren.

 Waar moet u op letten?

 • Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw nieuwe adres dan aan die gemeente door.
 • Geef uw nieuwe adres door aan alle afdelingen van de gemeente Utrecht waar u een dienst of product afneemt of waarmee u een overeenkomst hebt.
 • Uw bedrijfsverhuizing geeft u door aan alle afdelingen van de gemeente Utrecht waarmee u een overeenkomst hebt én – apart - aan de Kamer van Koophandel.

Na de verhuizing

Bent u al verhuisd? En geeft u uw adres dan pas aan ons door? Dan schrijven wij u in op de datum waarop wij uw adreswijziging ontvangen. Een latere datum kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, plek op woningwachtlijst, gemeentelijke belastingen, zorgverzekering en/of uw uitkering.

Geeft u uw nieuwe adres helemaal niet door?

Vermoedt de nieuwe bewoner dat u nog ingeschreven staat op het oude adres? Dan kan hij een adresonderzoek aanvragen. Daaruit kan blijken dat u daar niet meer woont, maar nog wel staat ingeschreven op het oude adres. In het adresonderzoek zoeken wij uit waar u wel woont.

Een adresonderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. Het is mogelijk dat u in die periode minder uitkering of toeslagen ontvangt, of dat uw vergunningaanvraag stil komt te staan. Het doorgeven van uw nieuwe adres is daarom in uw eigen belang.

Wie kan het nieuwe adres doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
       - ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
       - echtgenoten of geregistreerde partners

Verhuizing kinderen bij echtscheiding

 • Verhuist/verhuizen uw minderjarige kind(eren) met u mee naar uw nieuwe adres?
  Dan kunt u hun nieuwe adres doorgeven zonder toestemming van de andere ouder.
 • Woonden uw kinderen eerst bij uw ex-partner en komen uw kinderen nu bij u wonen?
  Dan kunt u de adreswijziging alleen aan de balie of schriftelijk doorgeven.
  Geeft u de verhuizing aan de balie door, dan neemt u mee:
    - uw eigen legitimatiebewijs
    - schriftelijke toestemming van de andere ouder
    - een kopie van zijn/haar geldige legitimatiebewijs

  Geeft u de verhuizing schriftelijk door, stuur dan het volgende op:
    - een brief waarin u aangeeft dat u de verhuizing van uw kind(eren) wil doorgeven. Zet hierin de persoonsgegevens van uw kind(eren), het oude adres, het nieuwe adres en de verhuisdatum. Dateer en onderteken de brief.
    - een kopie van uw legitimatiebewijs
    - schriftelijke toestemming van de andere ouder
    - een kopie van het legitimatiebewijs van de andere ouder
  Stuur uw aangifte naar Burgerzaken, Team 2, Postbus 5000, 3502 JA Utrecht

Inwonen bij iemand anders

Gaat u bij iemand anders in huis wonen? Wij kunnen u alleen inschrijven op dat adres met toestemming van de eigenaar of van een van de meerderjarige bewoners van het adres. Deze toestemming is ook nodig bij:

 • inwonen bij uw ouders
 • samenwonen met uw partner op het adres waar uw partner al woont (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt).

U hebt geen extra toestemming nodig als er sprake is van:

 • samenwonen met uw partner op een nieuw adres, waar niemand anders woont dan u en uw partner.
 • onderhuur
 • wonen in een studentenhuis met een huurcontract
 • wonen in een verzorgingshuis

Zo meldt u het inwonen bij iemand anders

U kunt samen online uw adreswijzing doorgeven:

 • Houd beiden uw DigiD bij de hand.
 • Tijdens uw melding ziet u een loginscherm. Hier vult de eigenaar of een van de meerderjarige bewoners van het adres de 'Verklaring van inwoning' in.

Wat doet u als het niet lukt om samen tegelijk de adreswijziging door te geven?

De eigenaar of een van de meerderjarige bewoners van het adres geeft online de adreswijziging door en voegt als bijlage toe:

 • Het ingevulde formulier 'Verklaring van inwoning' (pdf, 64 kB) in.
 • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

Buitenland

Uitschrijven bij emigratie
Inschrijven vanuit het buitenland bij verhuizen

Wonen en rechten als huurder

Lees meer over wonen, uw rechten als huurder en het huurteam
Naar boven