Meldingen

Op deze pagina kunt u schade of vuil op straat melden.

Hoe doe ik een melding?

1. Overlast, schade, obstakels of vuil op straat

Hier kunt u online melden dat er buiten in uw buurt iets kapot is, dat u overlast hebt door vuurwerk, dat u hinder hebt van een obstakel, dat uw afval niet is opgehaald, of dat er vervuiling op straat is.

2. Overlast van personen of bedrijven

Hier kunt u melden dat u overlast hebt van mensen of bedrijven zoals burenoverlast, winkels of gemeentelijke gebouwen of accommodaties.

Melding overlast doen (zonder DigiD) Melding overlast doen (met DigiD)

Let op: gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.

Gaat uw melding over geluidsoverlast en deze heeft spoed, bel dan met het nummer 14 030. Kies buiten kantoortijden 'geluidsklachten bij evenementen'.

Hoe lang duurt het?

Wij behandelen de meeste meldingen binnen 1 tot 3 weken.

Naar boven