Meldingen

U kunt een melding doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, onderhoud, reparaties, obstakels, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

Hoe doe ik een melding

Nadat u op de knop 'Doe een melding' heeft geklikt komt u in een nieuw scherm.
Vul bij 'Zoek op straatnaam' de straat in.

Klik op de kaart op een groen icoontje voor een melding over bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak, of klik op de kaart op de plek waarover u iets wilt melden. Daar waar u op de kaart hebt geklikt verschijnt een geel icoontje. Rechts naast de kaart verschijnt een blauwe knop waar u uw melding kunt doorgeven.

Geef bij de toelichting een korte omschrijving. Stuur eventueel een foto mee om de melding te verduidelijken.

Algemene meldingen worden getoond op de kaart. Niet algemene meldingen kunnen privacygevoelige informatie bevatten en worden niet getoond op de kaart.

Hoe lang duurt het

Wij behandelen de meeste meldingen binnen 1 tot 3 weken. Bij gevaarlijke situaties gaan we zo snel mogelijk aan de slag.

Spoed

  • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.
  • Gaat uw melding over geluidsoverlast bij evenementen en heeft het spoed? Bel met 14 030. Kies buiten kantoortijden 'geluidsklachten bij evenementen'.
  • Gaat uw melding over een bedrijf dat de milieuregels overtreedt en heeft het spoed? Met dringende klachten over bijvoorbeeld stank van bedrijven kunt u buiten kantoortijden dag en nacht bellen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Klacht

Hebt u een klacht over de gemeente of de medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Naar boven