Meldingen

Op deze pagina kunt u schade of vuil op straat melden.

Hoe doe ik een melding?

1. Overlast, iets kapot, obstakels of vuil op straat

Hier kunt u online melden als

  • er buiten in uw buurt iets kapot is,
  • u overlast hebt door vuurwerk,
  • u hinder hebt van een obstakel,
  • uw afval niet is opgehaald,
  • u graffiti in de openbare ruimte ziet,
  • er vervuiling op straat is.

2. Overlast van personen of bedrijven

Hier kunt u melden dat u overlast hebt van mensen of bedrijven zoals burenoverlast, winkels of gemeentelijke gebouwen of accommodaties.

Melding overlast doen (zonder DigiD) Melding overlast doen (met DigiD)

Hoe lang duurt het?

Wij behandelen de meeste meldingen binnen 1 tot 3 weken.

Spoed

Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.

Geluidsoverlast bij evenementen

Gaat uw melding over geluidsoverlast en deze heeft spoed, bel dan met het nummer 14 030. Kies buiten kantoortijden 'geluidsklachten bij evenementen'.

Klacht

Heeft de gemeente niets met uw melding gedaan? Waren wij te laat met reageren? Of bent u niet tevreden over de manier waarop wij u hebben behandeld? Geef dan uw klacht over de gemeente door.

Naar boven