Paspoort en identiteitskaart

Als u een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig hebt, gaat u 2 keer naar de gemeente. De 1e keer voor het aanvragen en de 2e keer voor het afhalen van het reisdocument. Maakt u daarom voor het aanvragen én voor het afhalen een aparte afspraak. Zonder afspraak kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen of halen.

Bekijk de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een paspoort.

Onder het kopje ‘Wat neemt u mee?’ leest u wat u moet meenemen naar de afspraak voor het aanvragen en afhalen van een reisdocument.

Vermelden naam partner

Bent u gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de aanvraag aangeven dat u naast uw eigen achternaam ook de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner wilt laten opnemen in het reisdocument.
Wij adviseren u dit te doen als uw kinderen hebt die niet uw achternaam hebben. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole.

Maak 2 afspraken

 • 1 afspraak voor het aanvragen van een reisdocument
 • 1 afspraak voor het afhalen van een reisdocument

Maak afspraak paspoort aanvragen Maak afspraak afhalen paspoort, 5 werkdagen later

Maak afspraak identiteitskaart aanvragen Maak afspraak afhalen identiteitskaart, 5 werkdagen later

5 werkdagen ná de dag waarop u de aanvraag doet, haalt u uw reisdocument op. Dit doet u op afspraak. U haalt het reisdocument af op de locatie waar u het aangevraagd hebt.

Afspraken rond feestdagen

Vraagt u uw reisdocument rond een feestdag aan? Kijk dan voor welke dag u een afspraak maakt.

Let op! Per afspraak behandelen wij 1 aanvraag voor een reisdocument

 • Wilt u voor meer personen een reisdocument aanvragen? Geef dan het aantal producten aan als u de afspraak maakt. Alle personen voor wie een reisdocument aangevraagd wordt, moeten meekomen bij de aanvraag.
 • Hebt u ook andere producten nodig?
  Plan dan voor deze producten een aparte afspraak in.

Wat neemt u mee?

Meenemen bij aanvraag

 • Alle Nederlandse reisdocumenten die u op dit moment hebt. Hebt u een paspoort én een identiteitskaart? Dan neemt u ze allebei mee, ook als een document verlopen is.
 • Een nieuwe pasfoto volgens de eisen van de overheid. U kunt geen pasfoto laten maken in het stadskantoor.
 • Uw pinpas (het liefst pinnen, contant betalen kan).
 • Vraagt u een paspoort of identiteitsbewijs aan voor uw kind? Dan moet u ook uw kind meenemen.

Meenemen bij afhalen

 • Het afhaalbewijs
 • Oude paspoort/identiteitskaart die u nog moet inleveren (zie hiervoor uw afhaalbewijs)

Paspoort of identiteitskaart voor kind

Schriftelijke toestemming is verplicht

 • bij id-kaart: onder 12 jaar
 • bij paspoort: onder 18 jaar

Wie geeft de schriftelijke toestemming?

Alle ouders moeten schriftelijk toestemmen.
 • U kunt samen naar de balie gaan en daar het toestemmingsformulier ondertekenen.
 • Of u kunt vooraf een toestemmingsformulier invullen, zie hierna.
 1. Komt u beiden met uw kind naar de balie?
 • U neemt allebei uw eigen identiteitsbewijs mee.
 • Wij maken aan de balie een toestemmingsverklaring.
 • U ondertekent het formulier aan de balie.
 1. Komt u alleen met uw kind naar de balie en is er nog een ouder? U neemt mee:
 • uw identiteitsbewijs
 • het door de andere ouder ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier (pdf, 66 kB).
 • het identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de andere ouder

Let op: zonder toestemmingsformulier en identiteitsbewijs van de afwezige ouder, krijgt uw kind geen paspoort of id-kaart.

 1. Komt uw kind alleen naar de balie?
 • U moet allebei toestemming geven voor de aanvraag.
 • U moet allebei apart het toestemmingsformulier (pdf, 66 kB) invullen en ondertekenen.
 • U geeft uw kind het ingevulde toestemmingsformulier mee.
 • U geeft uw kind de identiteitsbewijzen van de ouders mee (of een kopie daarvan).
Let op: zonder toestemmingsformulier en de identiteitsbewijzen van de ouders krijgt uw kind geen paspoort of id-kaart.

Wie haalt het document op?

 • Kinderen tot en met 2 jaar hoeven niet mee te komen bij het afhalen. U haalt het reisdocument op. U moet het ouderlijk gezag over het kind hebben en u bij het afhalen identificeren. Het is niet toegestaan iemand anders te machtigen voor het afhalen.
 • Kinderen van 3 tot en met 11 jaar halen het reisdocument zelf af. U moet wel meekomen. U moet het ouderlijk gezag over het kind hebben en u bij het afhalen identificeren. Het is niet toegestaan iemand anders te machtigen voor het afhalen.
 • Vanaf 12 jaar moeten kinderen het reisdocument zelf afhalen.

Meenemen bij afhalen

 • Het afhaalbewijs
 • Oude paspoort/identiteitskaart die u nog moet inleveren (zie hiervoor uw afhaalbewijs)

Spoedaanvraag

Zorg ervoor dat u op tijd een afspraak maakt om uw reisdocument aan te vragen. In uitzonderingsgevallen kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure bekijken wij per keer. Per spoedproduct betaalt u € 47,55 extra naast de gewone aanvraagkosten.

Plan online uw spoedafspraken (aanvraag én ophalen) via www.utrecht.nl/afspraak.

Lukt het niet een spoedafspraak te plannen, dan belt u voor een spoedaanvraag naar 14 030. In het telefoongesprek beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure.

Ophalen

Doet u uw aanvraag Dan kunt u het document afhalen
Plan uw afhaalafspraak op
Op werkdagen voor 14.00 uur

De werkdag na uw aanvraag vanaf 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)

De werkdag na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)
Op werkdagen na 14.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, vanaf 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)
2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)
Op een donderdag na 14.00 uur
(voor 12.00 uur zijn we gesloten) 
2 werkdagen na uw aanvraag, vanaf 11.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur

Als u voor het eerst een Nederlands paspoort aanvraagt

Hebt u een buitenlands reisdocument en vraagt u voor het eerst een Nederlands paspoort aan? Neem uw buitenlands reisdocument dan ook mee naar uw afspraak bij Burgerzaken.

Kosten en geldigheid 2018 

Aanvraag

Geldigheid

Kosten normaal

Kosten spoedaanvraag 
 € 47,55 extra

paspoort tot 18 jaar

5 jaar

€ 52,00

€ 99.55

paspoort vanaf 18 jaar

10 jaar

€ 65,30

€ 112,85

identiteitskaart tot 18 jaar

5 jaar

€ 29,05

€ 76,60

identiteitskaart vanaf 18 jaar

10 jaar

€ 51,05

€ 98,60


Identificatieplicht en geldigheid

Vanaf 14 jaar heeft elke Nederlander een identificatieplicht. In de zorg geldt dit ook voor kinderen onder de 14 jaar.

Identificeren kan met een paspoort of identiteitskaart. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is een reisdocument 10 jaar geldig, voor minderjarigen 5 jaar.

Een paspoort is geldig in de hele wereld. Een identiteitskaart is geldig in bijna heel Europa: Nederland (met uitzondering van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland inclusief Kanaaleilanden, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (ook Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (ook de Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije (met visum), Zweden en Zwitserland. Ook Bosnië, Servië en Macedonië accepteren de identiteitskaart.

Reizen met kind(eren)

Als u met een kind naar het buitenland reist, heeft het kind een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Hebt u een andere achternaam dan uw kind? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook informatie over wanneer u reist met kinderen die niet van uzelf zijn.

Vermissing of diefstal

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt of is het gestolen? U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente. Dit is gratis en  kan digitaal of op afspraak. 

Geef de vermissing van paspoort of identiteitskaart zo snel mogelijk aan ons door. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen.

Bekijk de eenvoudige uitleg hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

Vluchtelingenpaspoort of vreemdelingenpaspoort

Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 030.

Voorwaarden

 • U kunt een paspoort of identiteitskaart aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit hebt en ingeschreven staat bij de gemeente Utrecht.
 • U mag een paspoort en een identiteitskaart tegelijk hebben.
 • Voor het afhalen van uw paspoort of identiteitskaart maakt u een afspraak bij dezelfde locatie waar u ook de aanvraag hebt gedaan.
 • U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Hierna wordt het reisdocument vernietigd en vervalt uw aanvraag.
 • Wilt u uw oude ongeldig gemaakte reisdocument terug krijgen, dan kunt u dit aangeven bij de aanvraag van het nieuwe reisdocument.
 • U kunt de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document laten opnemen. U geeft dit aan wanneer u het paspoort of de identiteitskaart aanvraagt.
 • Als u een paspoort aanvraagt en 12 jaar of ouder bent, dan neemt de ambtenaar bij de aanvraag twee vingerafdrukken bij u af. Die worden tijdelijk opgeslagen bij de gemeente tot u het paspoort hebt opgehaald. Daarna zitten de vingerafdrukken alleen nog in de chip van uw paspoort.
 • Als u binnen 5 jaar 3 keer of vaker uw reisdocument bent kwijt geraakt, kunnen wij uw aanvraag voor een paspoort voor minimaal 2 jaar weigeren. Wij proberen met deze maatregel onzorgvuldig gebruik van reisdocumenten tegen te gaan.

Naar boven