Paspoort en identiteitskaart

Als u een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig heeft, gaat u twee keer naar de gemeente. De 1e keer voor het aanvragen en de 2e keer voor het afhalen van het reisdocument.
Maakt u daarom voor het aanvragen én voor het afhalen een aparte afspraak.

Het is niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen of op te halen als u geen afspraak heeft.

Grote drukte bij aanvraag reisdocumenten
Verleng uw reisdocument 1 maand eerder. Dan weet u zeker dat u het nieuwe reisdocument op tijd ontvangt. 
Als u online uw afspraken inplant, hebt u nog de meeste keuze in onze agenda voor een datum en tijd.

Maak 2 afspraken

 • 1 afspraak voor het aanvragen van een reisdocument
 • 1 afspraak voor het afhalen van een reisdocument

Afspraak maken aanvragen

Afspraak maken afhalen, vanaf 5 werkdagen na aanvraagdag

Vanaf 5 werkdagen ná de dag waarop u de aanvraag doet, kunt u uw reisdocument op afspraak afhalen.
U haalt het reisdocument af op de locatie waar u het aangevraagd hebt.

Let op! Per afspraak behandelen wij 1 aanvraag voor een reisdocument

 • Wilt u voor meer personen een reisdocument aanvragen? Geef dan het aantal producten aan als u de afspraak maakt. Alle personen voor wie een reisdocument aangevraagd wordt, moeten meekomen bij de aanvraag.
 • Hebt u ook andere producten nodig?
  Plan dan voor deze producten een aparte afspraak in.

Meenemen

 • Alle Nederlandse reisdocumenten die u op dit moment heeft. Hebt u een paspoort én een identiteitskaart? Dan neemt u ze allebei mee, ook als een document verlopen is.
 • Een nieuwe pasfoto volgens de eisen van de overheid. U kunt geen pasfoto laten maken in het stadskantoor.
 • Uw pinpas.
 • Vraagt u een paspoort of identiteitsbewijs aan voor uw kind? Dan moet u ook uw kind meenemen.

Ook meenemen als een kind jonger is dan 18 jaar (paspoort) of jonger dan 12 jaar (identiteitskaart)

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle ouder(s) of de voogd(en) en schriftelijke toestemming van alle ouder(s) of voogd(en). De ouder/voogd kan deze toestemming tijdens een afspraak aan de balie geven, of via het ingevulde formulier (pdf, 66 kB). Neem het formulier en het legitimatiebewijs van de ouder/voogd mee. Dit mag ook een kopie zijn.

Wie haalt het document op?

 • Personen tot en met 2 jaar: kind hoeft niet mee, afhalen door ouder/voogd/verzorger * 
 • Personen van 3 tot en met 11 jaar: persoonlijk afhalen mét ouder/voogd/verzorger *
 • Personen vanaf 12 jaar: persoonlijk afhalen

* De ouder/voogd/verzorger moet het gezag over het kind hebben én zich bij het afhalen identificeren.

Afhalen door een ander persoon met een machtiging is niet mogelijk.

Meenemen bij afhalen

 • Het afhaalbewijs
 • Oude paspoort/identiteitskaart die u nog moet inleveren (zie hiervoor uw afhaalbewijs)

Kosten en geldigheid 2017 

Aanvraag

Geldigheid

Kosten normaal

Kosten spoedaanvraag 
 € 47,55 extra

paspoort tot 18 jaar

5 jaar

€ 51,45

€ 99.00

paspoort vanaf 18 jaar

10 jaar

€ 64,75

€ 112,30

identiteitskaart tot 18 jaar

5 jaar

€ 28,60

€ 76,15

identiteitskaart vanaf 18 jaar

10 jaar

€ 50,65

€ 98,20


Identificatieplicht en geldigheid

Vanaf 14 jaar heeft elke Nederlander een identificatieplicht. In de zorg geldt dit ook voor kinderen onder de 14 jaar.

Identificeren kan met een paspoort of identiteitskaart. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is een reisdocument 10 jaar geldig, voor minderjarigen 5 jaar.

Een paspoort is geldig in de hele wereld. Een identiteitskaart is geldig in bijna heel Europa: Nederland (met uitzondering van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland inclusief Kanaaleilanden, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (ook Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (ook de Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije (met visum), Zweden en Zwitserland. Ook Bosnië, Servië en Macedonië accepteren de identiteitskaart.

Reizen met kind(eren)

Als u met een kind naar het buitenland reist, heeft het kind een eigen identiteitskaart of paspoort nodig. Hebt u een andere achternaam dan uw kind? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook informatie over wanneer u reist met kinderen die niet van uzelf zijn.

Vermelden naam partner

Vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan voor uzelf en hebt u niet dezelfde achternaam als uw kind, echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kunt u de naam van uw partner in het reisdocument op laten opnemen. Dit kan zorgen voor een snellere grenscontrole.

Spoedaanvraag

Zorg ervoor dat u op tijd een afspraak maakt om uw reisdocument aan te vragen. In uitzonderingsgevallen kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure bekijken wij per keer. Per spoedproduct betaalt u € 47,55 extra naast de gewone aanvraagkosten.

Plan online uw spoedafspraken (aanvraag én ophalen) via www.utrecht.nl/afspraak.

Lukt het niet een spoedafspraak te plannen, dan belt u voor een spoedaanvraag naar 14 030. In het telefoongesprek beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure.

Ophalen

Doet u uw aanvraag Dan is uw spoeddocument beschikbaar bij Burgerzaken Plan uw afhaalafspraak op
Op werkdagen voor 14.00 uur

De werkdag na uw aanvraag vanaf 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)

De werkdag na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)
Op werkdagen na 14.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, vanaf 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)
2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur
(op donderdagen vanaf 13.00 uur)
Op een donderdag na 14.00 uur
(voor 13.00 zijn we gesloten) 
2 werkdagen na uw aanvraag, vanaf 11.00 uur 2 werkdagen na uw aanvraag, op een tijdstip na 11.00 uur

Vermissing of diefstal

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt of is het gestolen?  U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente.  Dit is gratis en  kan digitaal of op afspraak. 

Geef de vermissing van paspoort of identiteitskaart zo snel mogelijk aan ons door. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen.

Als u voor het eerst een Nederlands paspoort aanvraagt

Hebt u een buitenlands reisdocument en vraagt u voor het eerst een Nederlands paspoort aan? Neem uw buitenlands reisdocument dan ook mee naar uw afspraak bij Burgerzaken.

Vluchtelingenpaspoort of vreemdelingenpaspoort

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Voorwaarden

 • U kunt een paspoort of identiteitskaart aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit hebt en ingeschreven staat bij de gemeente Utrecht.
 • U mag een paspoort en een identiteitskaart tegelijk hebben.
 • Voor het afhalen van uw paspoort of identiteitskaart maakt u een afspraak bij dezelfde locatie waar u ook de aanvraag hebt gedaan.
 • U hebt 3 maanden de tijd om uw paspoort of identiteitskaart op te halen. Hierna wordt het reisdocument vernietigd en vervalt uw aanvraag.
 • Wilt u uw oude ongeldig gemaakte reisdocument terug krijgen, dan kunt u dit aangeven bij de aanvraag van het nieuwe reisdocument.
 • U kunt de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner in het document laten opnemen. U geeft dit aan wanneer u het paspoort of de identiteitskaart aanvraagt.
 • Als u een paspoort aanvraagt en 12 jaar of ouder bent, dan neemt de ambtenaar bij de aanvraag twee vingerafdrukken bij u af. Die worden tijdelijk opgeslagen bij de gemeente tot u het paspoort hebt opgehaald. Daarna zitten de vingerafdrukken alleen nog in de chip van uw paspoort.
 • Als u binnen 5 jaar 3 keer of vaker uw reisdocument bent kwijt geraakt, kunnen wij uw aanvraag voor een paspoort voor minimaal 2 jaar weigeren. Wij proberen met deze maatregel onzorgvuldig gebruik van reisdocumenten tegen te gaan.

Naar boven