Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing door als u:

 • naar de gemeente Utrecht verhuist
 • binnen de gemeente Utrecht verhuist

Verhuizing doorgeven (met DigiD)

English

Waar moet u op letten?

 • Meld de verhuizing uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • U kunt uw nieuwe adres al bij de gemeente melden voordat u echt verhuist. Dit kan een maand van tevoren.
 • Bent u te laat met het doorgeven? Dan wordt u ingeschreven per de datum dat wij uw aangifte ontvangen hebben. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen en/of uw uitkering.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan aan de nieuwe gemeente door.
 • Meld, zowel als bedrijf, organisatie als particulier, de verhuizing bij de verschillende afdelingen van de gemeente Utrecht waar u een overeenkomst mee hebt of een dienst / product afneemt.
 • Bedrijfsverhuizing geeft u afzonderlijk door aan de Kamer van Koophandel.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont:
       - ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
       - echtgenoten of geregistreerde partners

Samenwonen/inwonen

Gaat u inwonen bij iemand anders?  U geeft dan samen online uw adreswijzing door. Lees meer over wat u moet doen op tabblad ‘meer informatie’.

Lees ook meer op het tabblad ‘meer informatie’ over wat u moet doen bij:

 • verhuizing kinderen bij echtscheiding
 • uitschrijven bij emigratie/inschrijven vanuit het buitenland bij verhuizen
 • bedrijfsverhuizing

Uw rechten als huurder

Huurt u woonruimte van een particuliere verhuurder in de gemeente Utrecht? Als u meer wilt weten over uw rechten als huurder, dan is het Huurteam er voor u. Bijvoorbeeld voor informatie over redelijke huurprijzen.

De gemeente verwerkt meestal binnen een week uw verhuizing en geeft deze door aan andere overheidsinstanties. Dit geldt niet voor bedrijfsverhuizing.

Samenwonen/inwonen

Gaat u inwonen bij iemand anders? Dan moet u toestemming hebben van de eigenaar, of van een van de meerderjarige bewoners van het adres. De toestemming is ook nodig als:

 • u gaat inwonen bij uw ouders
 • u later bij uw partner gaat wonen waarmee u gehuwd bent
 • u een geregistreerd partnerschap heeft

U hebt geen extra toestemming nodig als er sprake is van:

 • onderhuur
 • wonen in een studentenhuis met een huurcontract
 • wonen in een verzorgingstehuis

Wat moet u doen?

Samen geeft u online uw adreswijzing door. Houdt u dan allebei uw DigiD bij de hand. Tijdens uw melding ziet u een loginscherm. Hier vult de eigenaar of een van de meerderjarige bewoners van het adres de 'verklaring van inwoning' in.

Wat doet u als het niet lukt om samen tegelijk aangifte te doen?

 1. De eigenaar of een van de meerderjarige bewoners van het adres vult het formulier 'Verklaring van inwoning' (pdf, 64 kB) in.
 2. Voeg dit formulier met een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft, bij uw melding via internet.

Buitenland

Uitschrijven bij emigratie
Inschrijven vanuit het buitenland bij verhuizen

Verhuizing kinderen bij echtscheiding

Bent u gescheiden en wilt u de verhuizing van uw minderjarig(e) kind(eren) doorgeven? Dan kan dit zonder toestemming van de andere ouder als uw kind(eren) met u meeverhuist/meeverhuizen naar het nieuwe adres.
Wilt u alleen een adreswijziging van uw kind(eren) doorgeven zonder dat u zelf meeverhuist? Dan is schriftelijke toestemming van de andere ouder en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs nodig om een minderjarig kind over te schrijven. U kunt in dit geval de adreswijziging voor uw kind(eren) alleen aan de balie doorgeven, of via het formulier 'Adreswijziging' (pdf, 75 kB).

Bedrijfsverhuizing

U geeft de bedrijfsverhuizing door aan de Kamer van Koophandel en aan afdelingen van de gemeente Utrecht waar u een overeenkomst mee hebt.

Persoonlijk of schriftelijk uw verhuizing doorgeven

 • Wilt u uw verhuizing doorgeven aan de balie? Maakt u dan een afspraak. Denk eraan uw identiteitsbewijs en eventueel een verklaring van inwoning mee te nemen als u bij iemand gaat inwonen.
 • Voor het schriftelijk doorgeven van uw verhuizing gebruikt u het formulier 'Adreswijziging' (pdf, 75 kB).
 • Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs moet meesturen: voorkom misbruik!

Naar boven