Kind erkennen

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap met de moeder uit wie het kind is/wordt geboren? Of bent u een duomoeder? Dan kunt u uw kind erkennen door een afspraak te maken bij de balie Burgerzaken.

Maak een afspraak

Langere wachttijden voor afspraken

Door drukte en minder personeel kunt u helaas vaak pas over een tijd langskomen voor een afspraak. Soms lukt het zelfs niet om online een afspraak te maken. Probeer het dan later nog een keer. Vaak lukt het dan wel. En soms komen er plekjes eerder vrij.

Hebt u een afspraak, maar lukt het u om de afspraak eerder te maken? Vergeet dan niet om uw oude afspraak af te zeggen. Hebt u spoed? Bel ons dan via 14 030.

Excuses voor het ongemak!

Waarom een kind erkennen?

Door het erkennen van een kind regelt u het volgende:
 • Kind en erkenner krijgen een familierechtelijke relatie. 
 • U bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind totdat het 21 jaar is. U betaalt dan bijvoorbeeld ook voor studie en eten.
 • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
 • U kiest van welke ouder het kind de achternaam krijgt. Denk hier goed over na. Een eenmaal gekozen achternaam kan (meestal) niet meer veranderd worden.
 • Het kind krijgt mogelijk de nationaliteit van de erkenner (dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan de erkenner de nationaliteit heeft).
 • De erkenning kunt u alleen in bijzondere gevallen terugdraaien. Dit kan alleen via de rechtbank.

Lees op de website van Rijksoverheid meer over de erkenning van uw kind. Voor duomoeders is het belangrijk om na te denken over hoe zij het ouderschap over hun kind willen regelen (adoptie, erkenning of met een verklaring van anoniem zaaddonorschap). Meer informatie hierover vindt u ook op Rijksoverheid.nl.

Wanneer erkent u uw kind?

U kunt uw kind voor of na de geboorte erkennen, maar we raden u aan om dit voor de geboorte al te regelen. Zo heeft uw kind vanaf de geboorte wettelijk meteen een vader of een duomoeder. Bij de erkenning kiest u ook van welke ouder het kind de achternaam krijgt. Denk hier goed over na, want een eenmaal gekozen achternaam kan (meestal) niet meer veranderd worden.

Vanaf 1 januari 2023: gezag bij erkenning geregeld

Elk kind dat jonger is dan 18 staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag of de voogdij door een ander. Bent u als ouders ongehuwd en hebt u ook geen geregistreerd partnerschap? Vanaf 1 januari 2023 kunt u bij de erkenning ook meteen afspreken of u allebei het gezag over het kind krijgt of alleen de moeder.

De keuze over het gezag kan na de erkenning niet meer bij de gemeente worden aangepast. Dit doet u dan via het gezagsregister of bij de rechtbank.

Heeft u uw kind vóór 1 januari 2023 erkend en wilt u dat beide ouders het gezag krijgen? Hier leest u hoe u dat (eenvoudig) kunt regelen.

Erkennen: wat neemt u mee naar de afspraak?

 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner).
 • Als de moeder niet meegaat naar de afspraak: Formulier Kind erkennen (pdf, 251 kB). Let op: moeder moet meekomen wanneer het uw eerste kind samen is en het kind uw achternaam (van de erkenner) krijgt. De moeder moet ook meekomen als u ervoor kiest dat alleen zij het gezag heeft over het kind.
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Of bent u allebei of één van beiden in het buitenland geboren en hebt u nooit eerder uw geboorteakte bij de gemeente laten zien? Dan zijn er mogelijk meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met de afdeling Burgerzaken (14 030).
 • Als de moeder niet meegaat: Formulier Kind erkennen (pdf, 251 kB).
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner), de moeder (indien van toepassing) en/of het kind (indien van toepassing).
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebt u toestemming nodig van de moeder. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam? Dan moet de moeder meekomen naar de afspraak. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind? Ook dan moet de moeder meekomen naar de afspraak.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemming geven. In ieder geval het kind komt mee naar de afspraak. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam? Dan moet de moeder meekomen naar de afspraak. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind? Ook dan moet de moeder meekomen naar de afspraak.
 • Vanaf 16 jaar geeft het kind alleen zelf toestemming voor de erkenning en komt daarom mee naar de afspraak. Zijn alleen erkenner en kind aanwezig bij de erkenning dan krijgt de erkenner automatisch het gezag (naast de moeder). Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag moet houden over het 16- of 17-jarige kind? Dan moet ook de moeder meekomen naar de afspraak.
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Of bent u allebei of één van beiden in het buitenland geboren en hebt u nooit eerder uw geboorteakte bij de gemeente laten zien? Dan zijn er mogelijk meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met de afdeling Burgerzaken (14 030).