Splitsen woning in meerdere woningen of woonruimten, vergunning aanvragen

Wilt u uw woning/gebouw splitsen in meerdere woonruimten? U hebt dan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.
Gaat u de woonruimten verhuren of verkopen? Dan hebt u ook nog een andere vergunning nodig. 

Bouwkundig splitsen: omgevingsvergunning aanvragen

Vraag eerst een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen aan via www.omgevingsloket.nl. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig. Bekijk de eisen voor het geluidsplan.

Verhuren na splitsing: woningvormingsvergunning aanvragen

Wilt u de appartementen of woningen verhuren? Dan hebt u naast een omgevingsvergunning ook een vergunning tot woningvorming nodig en een geluidsisolatieplan. Bekijk de eisen voor het geluidsplan.

Verkopen na splitsing: kadastrale splitsingsvergunning aanvragen

U hebt naast een omgevingsvergunning ook een kadastrale splitsingsvergunning nodig als:

 • u de appartementen of woningen los van elkaar wilt verkopen
 • het gebouw dat woonruimte heeft 25 jaar of ouder is

Met deze splitsingsvergunning kunt u de splitsingsakte regelen bij de notaris.

Belangrijk vooraf: Vraag de kadastrale splitsingsvergunning pas aan wanneer de noodzakelijke werkzaamheden nagenoeg voltooid zijn.

Voorwaarden omgevingsvergunning

 • U voldoet aan fysieke kwaliteitseisen.
  • Oppervlakte-eis: de oorspronkelijke woning is minimaal 140 m2 en de nieuwe woonruimten hebben minimaal 50 m2 gebruiksoppervlak. Voor de binnenstad (inclusief Stationsgebied) moeten de nieuwe woonruimten een minimaal gebruiksoppervlak van 40 m2 hebben, waarbij wel elk pand een gemiddeld oppervlakte van 50 m2 per te realiseren woonruimte geldt.
  • Geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. Het geluidsplan is gemaakt door een erkend bureau.
 • U voldoet aan de algemene leefbaarheidstoets.
  • Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrecht in cijfers mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte.
 • U voldoet aan de geldende parkeernormen.
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.
Meer informatie over de leefbaarheidstoets staat in de Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten)

Voorwaarden kadastrale splitsingsvergunning

 • De woningen moeten in goede staat van onderhoud zijn. Om dit te bewijzen hebt u een onderhoudsrapport nodig.
 • De woningen voldoen aan de woon- en bouwtechnische kwaliteit van het Bouwbesluit voor bestaande bouw of verbouw. Bekijk de Basiseisen voor kadastraal splitsen (pdf, 117 kB)
 • Ligt de WOZ-waarde van de woning onder een bepaalde grens? Dan mag u de woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken. Bekijk de WOZ-waarden en andere voorwaarden op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken.

Kosten 2022

 • Omgevingsvergunning bouwen
  Behandeling aanvraag ‘Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ kost 2,27% van de bouwkosten (bij bouwkosten lager dan € 1.000.000) met een minimum van € 157,35.
 • Vergunning tot woningvorming
  € 2.527,65 behandeling aanvraag ‘Vergunning tot woningvorming’ per woonruimte.
 • Kadastrale splitsingsvergunning
  € 1.761,10 behandeling aanvraag per appartementsrecht dat door de splitsing ontstaat, met een maximum van € 35.222,00 per aanvraag.
  Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw splitsingsvergunning weigert, krijgt u 40% van de kosten terug. U krijgt 70% van de kosten terug als de gemeente bij het pand nog niet gekeken heeft naar de ‘staat van onderhoud en gebreken’.

Meer informatie

Wet- en regelgeving