Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Hebt u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Weet u niet zeker of u individuele inkomenstoeslag mag aanvragen? Bekijk dan eerst de voorwaarden.

Wat stuurt u mee?

 • Een kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen.
 • Het laatste (digitale) afschrift(en) van bank- en spaarrekeningnummer(s) met daarop zichtbaar het saldo.
 • De jaaropgave(n) van het inkomen van de afgelopen 3 jaar van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie. Als u de individuele inkomenstoeslag vorig jaar hebt ontvangen, hoeft u alleen de jaaropgave(n) van vorig jaar mee te sturen.
 • Burgerservicenummer van uw (ex-)partner of personen met wie u samen een huishouden hebt.
Hebt u al langer dan 3 jaar een uitkering van de gemeente Utrecht en nog niet eerder individuele inkomstentoeslag aangevraagd? Dan hoeft u geen gegevens mee te sturen. U kunt eenvoudig online een aanvraag doen.

Hebt u nog geen DigiD of weet u niet wat dit is? Kijk dan op www.digid.nl

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Lukt het u niet om de aanvraag online te doen? Bel ons dan via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U leeft 3 jaar of langer van een laag inkomen.
 • U hebt uw best gedaan om een beter inkomen te krijgen. Dit is niet gelukt en u hebt geen uitzicht op een beter inkomen.
 • Uw vermogen is niet meer dan € 6.120 als u alleenstaand bent of € 12.240 als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont.
 • U bent geen student.
 • U verblijft niet in een instelling voor de opvang van dak- en thuislozen.
 • U woont niet in een verpleeghuis.
 • U bent minimaal 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd. Hebt u AOW, of heeft uw partner AOW? Dan krijgt u geen individuele inkomenstoeslag.

Kreeg u in 2018 individuele inkomenstoeslag?

Dan krijgt u dit jaar een brief over de individuele inkomenstoeslag. In deze brief staat wat u moet doen. U krijgt de brief ongeveer 1 jaar nadat u de individuele inkomenstoeslag kreeg in 2018. Voorbeeld: kreeg u de individuele inkomenstoeslag in november 2018? Dan krijgt u dit jaar begin december bericht.

Hoeveel geld kunt u krijgen?

Dat hangt af van uw gezinssituatie. In 2019 zijn de bedragen:
 • alleenstaande: € 225
 • alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 50
 • alleenstaande ouder met ten minste 1 kind van 12 jaar of ouder: € 612
 • gehuwden /samenwonenden, zonder kind(eren), of met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 575
 • gehuwden/samenwonenden, met ten minste 1 kind van 12 jaar of ouder
  • € 816 bij een jaarinkomen lager dan € 25.276
  • € 408 bij een jaarinkomen vanaf € 25.276 tot maximaal € 29.970

Jaarinkomen afgelopen 3 jaar

Uw bruto jaarinkomen moet lager zijn dan de bedragen hieronder. Het bruto jaarinkomen staat op uw jaaropgave.

2018

• alleenstaande: € 17.108
• alleenstaande ouder: € 17.598
• gehuwden/samenwonenden: € 29.970

2017

 • alleenstaande: € 16.925
 • alleenstaande ouder: € 17.410
 • gehuwden/samenwonenden: € 24.993

2016

 • alleenstaande: € 16.740
 • alleenstaande ouder: € 17.222
 • gehuwden/samenwonenden: € 24.318

Het inkomen kan zijn:

 • loon uit arbeid
 • inkomsten als zelfstandige
 • uitkering uit Ziektewet
 • ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • ander(e) pensioen(nen)

Naar boven