Ouderlijk gezag

Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag of de voogdij door een ander.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Als de vader of duomoeder het kind heeft erkend en u bent ongehuwd en heeft geen geregistreerd partnerschap, dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind. Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.
Nadat het kind erkend is en geboren, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag aanvragen. U doet dit bij de rechtbank.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd.

Adoptie

De adoptieouder(s) heeft/hebben ook het gezag.

Uittreksel gezag

U kunt bij de gemeente een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop staat vermeld wie het gezag heeft. U logt in met uw DigiD.
Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen.

Ouders

Waar van ouders wordt gesproken, gaat het om:

  • moeder: de vrouw waaruit het kind wordt geboren
  • duomoeder
  • vader