Milieuzone, ontheffing voertuig aanvragen

Voldoet uw voertuig niet aan de toelatingseisen voor personen- of bestelauto's of de toelatingseisen voor vrachtauto's of autobussen? Dan kunt u soms toch een ontheffing krijgen, zodat u de milieuzone mag inrijden.

Vrijstelling: geen ontheffing nodig

Sommige typen auto’s en vrachtauto’s hebben een vrijstelling voor de milieuzone. Deze dieselvoertuigen mogen zonder ontheffing toch de milieuzone in.

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor personen- of bestelauto's

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor vrachtauto's

Bekijk de toelatingseisen en vrijstellingen voor autobussen

Soorten ontheffingen milieuzone

Kosten 2023

 • Dagontheffing vrachtauto/autobus/bestelauto: € 30,65
 • Ontheffing medische redenen: gratis
 • Ontheffing financiële noodzaak of bijzondere situatie: € 86,35

Dagontheffing vrachtauto/autobus/bestelauto aanvragen

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden.
 • U hebt het KvK-nummer en kenteken nodig bij het aanvragen.
 • U betaalt direct met iDEAL.
 • Na betaling krijgt u direct de ontheffing.

Vraag dagontheffing vrachtauto/autobus/bestelauto aan

Voorwaarden

 • Het kenteken van de vrachtwagen/autobus/bestelbus staat op naam van uw bedrijf.
 • Voor de vrachtauto zijn er geen voertuigbeperkingen (aslast, lengte) of u hebt daarvoor een ontheffing voertuig.
 • Voor de vrachtauto/autobus kunt u maximaal 12 dagontheffingen per kenteken per jaar aanvragen.
 • Voor de bestelauto kunt u maximaal 6 dagontheffingen per bedrijf per jaar aanvragen.
 • Let op! Is er een storing van de ontheffingswebsite? E-mail uw gegevens dan VOORDAT U DE MILIEUZONE INRIJDT naar ontheffingenmilieuzone@utrecht.nl.  

Ontheffing medische redenen aanvragen

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden en bijlagen die nodig zijn.

Vraag ontheffing aan

Voorwaarden en bijlagen

 • Alleen voor personenauto of bestelauto.
 • U staat ingeschreven in de gemeente Utrecht of u hebt een werk- of studieadres in de milieuzone.
 • Uw auto is om medische redenen voor minimaal € 500 aangepast.

BIJLAGEN DIE NODIG ZIJN:

 • Als uw auto bij de RDW niet geregistreerd staat als ‘aangepast’ bij de categorie ‘Bijzonderheden’ (rdw-check): een bewijs van de autoaanpassing (bijvoorbeeld een factuur).
 • bij werkadres in milieuzone: een verklaring van uw werkgever dat u werknemer bent. 
 • bij studieadres in milieuzone: een verklaring van uw opleiding dat u student bent. 

Ontheffing vanwege financiële noodzaak aanvragen

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden en bijlagen die nodig zijn.
 • U betaalt direct met iDEAL.

Vraag ontheffing aan

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Voorwaarden en bijlagen

 • Alleen voor vrachtauto, autobus of bestelauto.
 • Het kenteken van de vrachtwagen/autobus/bestelauto staat op naam van uw bedrijf.
 • Alleen voor bestelauto: uw bedrijf is in Utrecht gevestigd volgens de KvK.
 • Alleen bij vrachtauto: er zijn geen andere voertuigbeperkingen (aslast, lengte) of u hebt daarvoor een ontheffing voertuig.
 • Stadsdistributie kan uw goederen/materialen niet vervoeren.
 • Uw financiële situatie laat niet toe dat u een schonere auto kunt kopen.
 • Het is voor uw bedrijf noodzakelijk om de vrachtauto of bestelauto in de milieuzone te gebruiken.
 • De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig voor vrachtauto of bestelauto.
 • De ontheffing is maximaal 2 jaar geldig voor autobussen.

BIJLAGEN DIE NODIG ZIJN:

 • Bij nieuwe auto: (aankoop)bewijs van verkoper met (geplande) leveringsdatum voertuig.
 • Bij geen nieuwe auto: een accountantsverklaring van uw financiële situatie. Hierin moet ook staan waarom u geen schonere auto kunt kopen.
 • Bij geen nieuwe auto: jaarrekeningen van uw bedrijf van de afgelopen 3 jaar.
 • Bij geen nieuwe auto: bankafschriften van uw (spaar)rekening(en), niet ouder dan 3 maanden.

Langdurige ontheffing bijzondere situaties

Belangrijk vooraf

 • Bekijk eerst de voorwaarden.
 • U betaalt direct met iDEAL. 

Vraag ontheffing aan

De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Voorwaarden

 • Het is noodzakelijk om de auto in de milieuzone te gebruiken.
 • U kunt geen gebruikmaken van alternatieven voor de auto.