Milieuzone, ontheffing voertuig aanvragen

De milieuzone

Personen- en bestelauto's op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 2001 mogen niet de milieuzone in. Voor vrachtauto's gelden de Toegangsregels milieuzone voor vrachtauto's.

Mag uw voertuig erin?

U kunt de DET aflezen op uw kentekenbewijs of doe de kentekencheck. Hier vult u uw kenteken in om te kijken of u de milieuzone in mag.

Uitzondering voor toegang tot milieuzone

In sommige gevallen kunt u een ontheffing aanvragen om toch toegang te krijgen tot de milieuzone.

Ontheffing aanvragen en voorwaarden:

Dagontheffing vrachtauto

Dagontheffing bestelauto

Dagontheffing camper

Jaarontheffing bestelauto/vrachtauto vanwege financiële noodzaak

Langdurige ontheffing oldtimer

Langdurige ontheffing gehandicapte

Langdurige ontheffing in bijzondere situaties 

Boetes

Dagontheffing vrachtauto

Voorwaarden

 • Het kenteken van de vrachtwagen staat op naam van uw bedrijf.
 • Kijk of er geen voertuigbeperkingen (aslast, lengte) zijn.
 • Kijk of er Uitzonderingen vrachtauto zijn (op standaardcriteria toegang milieuzone).
 • U kunt maximaal 12 keer per kenteken per jaar ontheffing aanvragen.
 • Geen terugwerkende kracht!
 • Ontheffingen worden niet met terugwerkende kracht verleend. Vraag deze aan voordat u de milieuzone betreedt! Lukt het u niet om de aanvraag te doen of is er een storing van het ontheffingensysteem? Stuur dan een e-mail aan ontheffingenmilieuzone@utrecht.nl. Alleen als u ons mailt voordat u de milieuzone betreedt, kunnen wij de ontheffing met terugwerkende kracht verlenen. Een eventuele boete hoeft u dan niet te betalen.

 Aanvragen

Dagontheffing bestelauto

Voorwaarden

 • Het kenteken van de bestelauto staat op naam van uw bedrijf.
 • U kunt maximaal 6 keer per bedrijf per jaar ontheffing aanvragen.
 • Geen terugwerkende kracht!
 • Ontheffingen worden niet met terugwerkende kracht verleend. Vraag deze aan voordat u de milieuzone betreedt! Lukt het u niet om de aanvraag te doen of is er een storing van het ontheffingensysteem? Stuur dan een email aan ontheffingenmilieuzone@utrecht.nl. Alleen als u ons mailt voordat u de milieuzone betreedt, kunnen wij de ontheffing met terugwerkende kracht verlenen. Een eventuele boete hoeft u dan niet te betalen.

Aanvragen

Jaarontheffing vrachtauto/bestelauto vanwege financiële noodzaak

Voorwaarden

 • De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig.
 • U kunt geen goederen via een aanbieder van duurzame stadsdistributie laten vervoeren (bijvoorbeeld een cargohopper)
 • Alleen voor bestelauto: uw bedrijf moet in Utrecht gevestigd zijn.
 • Uw financiële situatie laat niet toe dat u een schonere auto kunt kopen.
 • Het is voor de organisatie noodzakelijk om de auto in de Milieuzone te gebruiken.
 • U kunt geen gebruik maken van alternatieven binnen en buiten uw bedrijf.

Aanvragen

In uw e-mail staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam en KvK-nummer
 • Kenteken voertuig
 • Wanneer u een tijdelijke ontheffing wilt omdat uw nieuwe auto nog niet is geleverd, een bewijs van aankoop van de verkoper of een schriftelijke afspraak met uw leverancier voor levering binnen 1 jaar

Hebt u niet binnen 1 jaar een nieuwe auto, dan voegt u de volgende informatie toe:

 • Een accountantsverklaring van uw financiële situatie. Hierin moet ook staan waarom u geen schonere auto kunt kopen.
 • Een kopie van de jaarrekeningen van uw bedrijf van de afgelopen 3 jaar.
 • Een kopie van afschriften van uw spaartegoeden die niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Een motivatie waarom het voor de organisatie noodzakelijk is om de auto in de Milieuzone te gebruiken.
 • Een motivatie waarom u geen gebruik kunt maken van alternatieven binnen en buiten uw bedrijf.
 • Een motivatie waarom u geen goederen via een aanbieder van duurzame stadsdistributie kunt laten vervoeren (bijvoorbeeld een cargohopper).
 • Hoe vaak verwacht u de auto in de Milieuzone te gebruiken?
 • De verwachte periode dat u de ontheffing nodig hebt (maximaal 1 jaar).  

Dagontheffing camper

Voorwaarden

 • U woont in de milieuzone en staat op uw woonadres ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie(GBA).
 • Het kenteken van de camper moet op uw naam staan.
 • U kunt maximaal 6 keer per kenteken per jaar ontheffing aanvragen.

Aanvragen

In uw e-mail staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer
 • Kenteken voertuig
 • Datum

Langdurige ontheffing oldtimer

Voorwaarden

 • De auto is minimaal 40 jaar oud.
 • De ontheffing wordt op naam van de kentekenhouder verstrekt.

Aanvragen

In uw e-mail staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer
 • kenteken voertuig 

Langdurige ontheffing gehandicapte

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht of heeft een werk- of studieadres binnen de milieuzone.
 • U komt alleen in aanmerking voor een milieuontheffing als uw auto om medische redenen voor minimaal € 500,00 is aangepast.

Aanvragen

In uw e-mail staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer
 • Kenteken voertuig
 • Voeg toe: een kopie van de factuur van de autoaanpassing die minimaal € 500,00 heeft gekost.
 • U werkt of studeert in de  milieuzone? Voeg toe: een verklaring van uw werkgever/opleidingsinstituut dat u werknemer/student bent. 

Langdurige ontheffing bijzondere situaties

 Voorwaarden

 • Het is noodzakelijk om de auto in de Milieuzone te gebruiken.
 • U kunt geen gebruik maken van alternatieven voor de auto.

Aanvragen

In uw e-mail staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam en KvK-nummer (indien van toepassing)
 • Kenteken voertuig
Een motivatie waarom het noodzakelijk is om de auto in de Milieuzone te gebruiken.
 • Een motivatie waarom u geen gebruik kunt maken van alternatieven voor de auto.
 • Hoe vaak u de auto in de Milieuzone wilt gebruiken.
 • De verwachte periode dat u de ontheffing nodig hebt.

Kosten 2018

 • Gratis milieuontheffing voor gehandicapte of oldtimer
 • € 26,25  dagontheffing
 • € 73,60  langdurige ontheffing

Boetes

De boetes voor een overtreding zijn op dit moment € 90 voor personen- of bestelauto’s en € 230 voor vrachtwagens. U kunt bezwaar maken bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. In de brief die u krijgt, staat beschreven hoe dit moet. U kunt een foto van de overtreding opvragen bij de gemeente via het e-mailadres THOR@utrecht.nl.Naar boven