Groene daken, subsidie aanvragen

Subsidie in 2018 niet meer beschikbaar

Deze subsidie is in 2018 niet meer beschikbaar. Voor 1 oktober leest u hier hoeveel budget er in 2019 weer beschikbaar komt.

Wilt u een groen dak aan (laten) leggen op een gebouw? Dan kunt u subsidie aanvragen als het groene dak groter is dan 20 vierkante meter.

U dient de aanvraag in uiterlijk 12 weken vóórdat u start met de aanleg van het dak.

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.  

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. De oppervlakte van het groene dak moet meer dan 20 vierkante meter zijn. Het dak mag niet steiler zijn dan 15 graden.

In de beleidsregel groene daken leest u alle eisen en criteria.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie hangt af van het waterbergingsvermogen van het groene dak.

 • Is de waterberging meer dan 30 liter per vierkante meter? Dan is het een intensief groen dak en is de subsidie maximaal €50 per vierkante meter. Het totale subsidiebedrag kan dan niet hoger zijn dan 50% van de kosten.
 • Is de waterberging maximaal 30 liter per vierkante meter? Dan is het een extensief groen dak en is de subsidie maximaal €30 per vierkante meter. Het totale subsidiebedrag kan dan niet hoger zijn dan 25% van de kosten.
 • Kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van €250 vergoed.
 • De subsidie is maximaal €20.000 per aanvraag en aangevraagd dak.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • een voorstel van het groene dak (of de verzameling groene daken) met daarin in ieder geval: de oppervlakte, de hellingshoek, de opbouw en hoe het dak er uit komt te zien.
 • een overzicht van de kosten voor het materiaal, de loonkosten, eventueel de kosten voor bouwkundig advies en andere relevante kosten. Dit kan een begroting zijn en/of een offerte van een dakbegroeningsbedrijf.
 • een situatietekening, schaal 1:100, met de werkelijke maten
 • een foto van het bestaande dak (niet een foto van 'google earth').
 • als u niet de eigenaar bent: een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier eigenaar.
 • als u een omgevingsvergunning nodig hebt: een scan van de verleende bouwvergunning en/of monumentenvergunning.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie of vereniging van eigenaren (VvE)?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend krijgt u binnen 12 weken een besluit. In dit besluit staat hoeveel tijd u hebt om het groene dak aan te leggen en hoe en wanneer de subsidie wordt betaald. Ook staat er in welke bewijstukken u ons moet sturen als het dak klaar is.

Lees ook

 

Naar boven