Kamers gaan verhuren, vergunning aanvragen

Wilt u kamers in een woning verhuren aan meer dan 3 personen? Dan hebt u hier een omzettings- en een omgevingsvergunning voor nodig. Bij kamerverhuur delen de huurders de douche, wc en keuken. Ook hebben de kamers geen eigen ingang met een eigen huisnummer dat door ons is goedgekeurd.

Deze vergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen.

Voorwaarden

Verhuren aan maximaal 3 personen

Verhuurt u aan maximaal 3 personen? Dan hoeft u hiervoor alleen toestemming voor aan te vragen (Zie de alinea 'Aanvragen' op deze pagina). Is de woonruimte na 17 maart 2022 gekocht? Kijk dan eerst op www.utrecht.nl/koopwoningnietzelfgebruiken of u de woning door anderen mag laten gebruiken.

Omgevingsvergunning

 • Eisen voor de kwaliteit van de ruimten:
  • Minimale oppervlakte: na het omzetten heeft de woning een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 per bewoner.
  • Geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor constructies (horizontaal/verticaal) dat de gebruiksruimten van elkaar scheidt. Het geluidsplan is gemaakt door een professionele partij.
 • Algemene leefbaarheidstoets:
  • Er wordt gekeken naar de buurt en of deze het splitsen van de ruimtes aankan. Maar ook naar het onderhoudsniveau van het gebouw en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook nemen wij de klachten uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse wijkenmonitor mee bij het afwegen van de belangen. Het kan zijn dat wij de vergunning weigeren omdat u door het splitsen van de woonruimte de leefbaarheid aantast.

Meer informatie over de leefbaarheidstoets, de kwaliteitseisen en voorwaarden van goed verhuurderschap staat in de Beleidsregels op de website van de overheid.

Omzettingsvergunning

 • Eisen voor de kwaliteit van de ruimten, algemene leefbaarheidstoets en goed verhuurderschap, kijk voor de voorwaarden onder 'Omgevingsvergunning' hierboven.
 • Volkshuisvestelijke toets:
  • Wij wegen uw belang tegen het belang van het behoud van de woning als zelfstandige woonruimte. Weegt het belang van het behoud van de woning zwaarder? Dan betaalt u vergoeding (zie 'Kosten') voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte.
 • Geen omzettingsvergunning aangevraagd? Wij kunnen een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 18.500.

Tijdelijke omzettingsvergunning voor ouder-kind

Willen ouders voor hun studerende kind en medestudenten een huis kopen? Dan kunnen zij een tijdelijke omzettingsvergunning aanvragen. Deze vergunning is voor maximaal 5 jaar en 1 van de ouders vraagt hem aan. Het kind studeert aan een onderwijsinstelling in Utrecht.

Geen omzettingsvergunning nodig

Bent u hospita? Dan hebt u geen omzettingsvergunning en omgevingsvergunning nodig als u aan de voorwaarden van de hospitaregeling voldoet:
 • de eigenaar-bewoner woont zelf in de woning en is voor minimaal 50% eigenaar van de woning
 • de eigenaar-bewoner verhuurt aan maximaal 2 andere personen kamers (inwoning)
Er is geen omzettingsvergunning nodig in een van de volgende situaties:
 • U hebt een Bed & Breakfast (bedrijf aan huis) en u verhuurt kamers aan toeristen. Dit mag niet een hele woning zijn. In het omgevingsplan (bestemmingsplan) staan alle voorschriften.
 • U hebt een (officieel) hotel en u verhuurt kamers aan toeristen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe bij uw aanvraag.

 • plattegrond van de situatie nu en de gewenste situatie (schaal 1:100) met de gebruiksoppervlaktematen
 • bewijs van inschrijving van de Utrechtse onderwijsinstelling van het kind dat in de woning gaat wonen
 • uittreksel uit het geboorteregister van het kind dat in de woning gaat wonen
 • bewijs van eigendom van de woonruimte

Aanvragen

Verhuren aan maximaal 3 personen

Verhuren aan 4 personen of meer

U kunt kiezen tussen:

 • de omzettingsvergunning aanvragen, tegelijk met de omgevingsvergunning
 • eerst de omgevingsvergunning aanvragen, dan hoeft u niet tegelijk de omzettingsvergunning aan te vragen

Omzettingsvergunning

Omgevingsvergunning

Vraag omgevingsvergunning aan

Kosten 2024

 • €    394,00   behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan
 • € 3.517,10   behandeling aanvraag omzettingsvergunning per woning die u gaat omzetten
 • €    120,00   financiële vergoeding is per m2 van de woonruimte die u gaat omzetten (bij een ouder-kind situatie hoef u geen vergoeding te betalen)
 • Trekt u de aanvraag in of weigeren wij uw omzettingsvergunning? Dan krijgt u 40% van de kosten terug.

Wetten en regels