Kamers gaan verhuren

Wilt u kamers verhuren in een woning? Hierdoor zet u een bestaande zelfstandige woonruimte om in onzelfstandige woonruimten. De huurders delen dan de douche, wc en keuken. Ook hebben de kamers geen eigen ingang met een eigen, door de gemeente toegekend, huisnummer.

Wanneer u gaat verhuren aan meer dan 2 personen, dan hebt u hiervoor een omzettingsvergunning nodig. Voor het omzetten van een woning voor verhuur tot en met 3 personen gelden minder zware eisen aan de vergunning. Leefbaarheid telt in dit geval minder zwaar mee. Voor een vergunningsaanvraag voor verhuur aan 4 personen of meer geldt de leefbaarheidstoets helemaal.

Deze vergunning is er om de woningvoorraad voor starters en doorstromers op de woningmarkt te beschermen. Daarnaast hebt u een omgevingsvergunning nodig voor afwijken van het bestemmingsplan.

Ouder-kind

Ouders die voor hun studerende kind en medestudenten een huis willen kopen, kunnen een tijdelijke omzettingsvergunning aanvragen. Deze vergunning is voor maximaal 5 jaar. Deze vergunning wordt aangevraagd door een van de ouders. Het kind moet studeren aan onderwijsinstelling die in Utrecht is gevestigd.

Hospita

Bent u hospita? Dan hebt u geen omzettingsvergunning en omgevingsvergunning nodig als u aan deze voorwaarden van de hospitaregeling voldoet:

 • De eigenaar-bewoner woont zelf in de woning en is voor minimaal 10% eigenaar van de woning.
 • De eigenaar-bewoner verhuurt aan maximaal 2 andere personen kamers. Er is dan sprake van inwoning.

Woongroep

Een woongroep heeft geen omzettingsvergunning nodig als zij voldoet aan deze voorwaarden:

 • In een woongroep wonen 2 of meer meerderjarige mensen die de bedoeling hebben om voor onbepaalde tijd en met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan.
 • De woongroep staat minimaal 1 jaar ingeschreven als woningzoekende op de lijst voor woongroepen.
 • De woongroep staat minimaal 1 jaar als groep geregistreerd op de lijst van woningzoekenden of heeft langer dan 1 jaar op hetzelfde adres gewoond.
 • Een woongroep is georganiseerd in een formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en met inschrijving bij de kamer van koophandel) en heeft een gezamenlijke rekening. Van deze rekening worden de vaste lasten en dagelijkse uitgaven betaald.
 • Bij nieuwbouw voor een woongroep is er een initiatiefgroep waarvan de leden het recht van eerste bewoning krijgen.

Kamerverhuur toeristen

Er is geen omzettingsvergunning nodig als:

 • U een Bed & Breakfast (bedrijf aan huis) heeft en kamers verhuurt aan toeristen. Dit mag niet een hele woning zijn. In het bestemmingsplan staan alle voorschriften.
 • U een (officieel) hotel heeft en kamers verhuurt aan toeristen.

Wat te doen

Er zijn 2 mogelijkheden:
 • Als u de omzettingsvergunning aanvraagt, dan moet u tegelijk de omgevingsvergunning aanvragen.
 • Als u eerst de omgevingsvergunning aanvraagt dan hoeft u niet tegelijk de omzettingsvergunning aan te vragen.
 1. Vraag de omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan aan via www.omgevingsloket.nl. U hebt hiervoor onder andere bouwtekeningen en een geluidsisolatieplan nodig.
 2. Vraag de omzettingsvergunning online hieronder aan:
   
 3. Als u in een woning aan meer dan 4 personen een kamer verhuurt, moet het pand voldoen aan brandpreventie eisen. Denk daarbij aan brandwerendheid en vluchtwegen. U moet hiervoor Brandveilig gebruik gebouwen, melding doen.

 Kosten 2023

 • €    369,95   behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan
 • € 3.302,45   behandeling aanvraag omzettingsvergunning per woning die u gaat omzetten
 • €    120,00   financiële compensatie zijn per vierkante meter van de woonruimte die u gaat omzetten*
 • Als u de aanvraag intrekt of de gemeente uw omzettingsvergunning weigert, krijgt u 40% van de kosten terug.
*Bij een ouder-kind situatie hoeft u geen compensatie te betalen.

Voorwaarden omgevingsvergunning

 • Er wordt voldaan aan fysieke kwaliteitseisen.
  • Oppervlakte-eis: na de omzetting heeft de woning een gebruiksoppervlakte van minimaal 18 m2 per bewoner.
  • Geluidsisolatie: de nieuwe woonruimten voldoen aan de normen van NEN 5077 (Bouwbesluit nieuw) voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies (horizontaal/verticaal) van gebruiksruimten. Het geluidsplan is gemaakt door een professionele partij.
 • Er wordt voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets.
  • Er wordt gekeken naar de weerbaarheid van de buurt, het onderhoudsniveau van het pand en de situatie in de straat (straatbeeld). Ook neemt de gemeente het klachtenpatroon uit de buurten en het algemeen buurtoordeel uit de Utrechtse Wijkenmonitor mee bij de belangenafweging. Het kan zijn dat de vergunning wordt geweigerd omdat de leefbaarheid wordt aangetast door het splitsen van de woonruimte.
Meer informatie over de leefbaarheidstoets, de kwaliteitseisen en voorwaarden van goed verhuurderschap staat in de Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten).

 Voorwaarden omzettingsvergunning

 • Er wordt voldaan aan de fysieke leefbaarheidseisen, de algemene leefbaarheidstoets en goed verhuurderschap (zie bij ‘Voorwaarden omgevingsvergunning’ hierboven).
 • Er wordt voldaan aan de volkshuisvestelijke toets
  • De gemeente weegt het belang van de aanvrager af tegen het belang van het behoud van de woning als zelfstandige woonruimte. Als het belang van het behoud van de woning zwaarder weegt, dan moet u compensatie betalen (zie ‘Kosten’) voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte.
 • Als u zelfstandige woonruimte omzet in onzelfstandige woonruimte zonder omzettingsvergunning, kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. Deze boete bedraagt maximaal € 18.500.
Meer informatie over de leefbaarheidstoets, de kwaliteitseisen en voorwaarden van goed verhuurderschap staat in de Beleidsregels: wijziging samenstelling woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten).

Wet -en regelgeving