Amateurkunst, basissubsidie aanvragen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Amateurkunstverenigingen en –stichtingen kunnen subsidie vragen voor:

 • het honorarium van de artistieke leiding
 • de huur van een oefenruimte.

Aanvragen

U kunt van juli tot 1 oktober de subsidie voor het volgende jaar aanvragen.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht).

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • u kunt subsidie vragen voor maximaal 3 groepen
 • elke groep heeft minimaal 10 actieve leden
 • meer dan de helft van de leden woont in Utrecht
 • u krijgt geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente
 • u oefent op een locatie in Utrecht
 • de artistieke leiding is gekwalificeerd

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de beleidsregel basissubsidies amateurkunst.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen:

 • 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000,- per groep
 • 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte tot een maximum van € 1.000,- per groep

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen?

Upload dan de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • balans van het voorgaande jaar
 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie
 • kopie bankafschrift van de organisatie

Wat kunt u verwachten?

Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend, dan krijgt u uiterlijk 31 december ons besluit. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel doen wij achteraf, steekproefsgewijs, een financiële en inhoudelijke controle.

Let op! Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2018 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2020? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. Voor speciale uitgaven in 2019 en/of 2020 kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen tot het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot en met 10 september 2019 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

Naar boven