Projectsubsidie cultuur aanvragen

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele activiteiten in alle kunstdisciplines.

U kunt kiezen of wij uw aanvraag beoordelen als professionele kunst of als participatieve kunst (amateurkunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie). Zo bepaalt u zelf welke adviescommissie uw aanvraag behandelt en naar welke criteria zij kijkt.

Projectsubsidie cultuur:

 • is voor een culturele activiteit die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde is voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culture sector
 • is voor een activiteit met een voor publiek toegankelijk presentatiemoment
 • kan door particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven worden aangevraagd
 • is maximaal 50% van de totale kosten
 • is minimaal € 1.000 en maximaal €20.000
 • wordt in 5 rondes per jaar behandeld

Wat stuurt u mee?

Besteed in zowel het activiteitenplan als de begroting aandacht aan wat de maatregelen rond het coronavirus betekenen voor uw project. Zorg dat uw aanvraag ook voldoet aan alle andere voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

In uw aanvraag geeft u aan of het om een professioneel of participatief project gaat.

Vragen? U kunt ook naar het spreekuur komen.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt dan een besluit over de subsidieaanvraag. Ongeveer 6 weken na de deadline van de subsidieronde ontvangt u het besluit.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen op basis van 3 criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • betekenis voor de stad
 • ondernemerschap van de aanvrager

Bij het beoordelen van de projecten van professionele kunst ligt het accent in de criteria anders dan bij participatieve kunst. 
Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria voor projectsubsidies

Planning

Wanneer zijn de deadlines en vergaderdata?
Deadline subsidieronde Vergaderdatum adviescommissie Spreekuur
16 november 2020 14 en 15 december 2020 6 november 2020
15 januari 2021 15 en 16 februari 2021 7 januari 2021 14.00 tot 16.00 uur
15 maart 2021 12 en 13 april 2021 nog niet bekend
17 mei 2021 14 en 15 juni 2021 nog niet bekend
15 september 2021 nog niet bekend nog niet bekend
15 november 2021 nog niet bekend nog niet bekend

Spreekuur

U kunt met uw vragen ook naar het spreekuur komen. Dan denken onze adviseurs graag met u mee over uw project of uw aanvraag. Een gesprek duurt ongeveer 10 minuten.
Datum: vrijdag 6 november
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locaties: vanwege de huidige corona-maatregelen vindt het spreekuur digitaal plaats.
Aanmelden: stuur een e-mail naar projectsubsidiecultuur@utrecht.nl. U ontvangt dan een bevestiging en meer informatie over het spreekuur..
Aanmelden voor het spreekuur kan tot en met zondag 1 november.

Hebt u vragen?

Mail naar subsidie@utrecht.nl of bel 030 – 286 33 36.

Lees ook..

Wilt u voor het eerst een cultuursubsidie aanvragen bij de gemeente Utrecht? En hebt u een eerste idee voor een project, maar nog geen uitgebreid projectplan? Bekijk dan de mogelijkheden van de impulssubsidie voor Cultuur.

Naar boven

>