Geboorteaangifte

Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag. De geboortedag telt niet mee. Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De termijn van 3 dagen mag ook verlengd worden zodat er tenminste 2 werkdagen in voorkomen.

Op welke dag aangifte doen?

Geboren op dag: Uiterlijk aangifte doen op dag:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag 
Vrijdag Dinsdag
Vrijdag
(en maandag is feestdag)
Woensdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag 

Maak online een afspraak

Is er geen ruimte in de agenda om op tijd een afspraak te maken? Neem dan contact op met de gemeente.

English

Aangifte doen

De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Hierin staat wanneer en in welke gemeente uw kind is geboren, hoe het kind heet en wie de ouders zijn.

Kosten

De aangifte van geboorte is gratis. U krijgt ook gratis een uittreksel van de geboorteakte mee.

Waar doet u aangifte?

Als uw kind in Utrecht is geboren doet u geboorteaangifte in het stadskantoor of in het Wijkservicecentrum in Vleuten-De Meern. Als uw kind in een andere gemeente is geboren, doet u in die gemeente geboorteaangifte.

Wie doet aangifte?

Vader of duomoeder zijn verplicht om aangifte te doen. Moeder mag zelf ook aangifte doen. Kan vader, duomoeder of moeder niet, dan moet iemand anders dit doen:

  • iemand die bij de geboorte aanwezig was
  • iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kind is geboren
  • hoofd van de instelling of ziekenhuis waar het kind is geboren

Meenemen naar uw afspraak

  • een geldig identiteitsbewijs van de aangever

Als u de volgende documenten hebt, graag ook meenemen:

  • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind
  • afschrift van de akte van naamskeuze
  • trouw- of partnerschapsboekje
  • bij duomoeders: eventueel de verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Voor- en achternaam kiezen

U kiest bij de geboorteaangifte de voornaam/-namen van uw kind. Het kind kan de achternaam krijgen van de moeder, de duomoeder of de vader. Meer over het kiezen van de achternaam voor uw kind.

Kind geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit? En wilt u een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen? Lees op de website van de IND meer over de aanvraagprocedure en voorwaarden voor een verblijfsvergunning.

Naar boven