Kinderopvang, vergoeding eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst op Toeslagen.nl Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. Hebt u moeite met het betalen van de eigen bijdrage? Dan kunt u in een aantal gevallen een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage krijgen.

Aanvragen vergoeding eigen bijdrage

Vraag de vergoeding op tijd aan. U kunt de vergoeding niet achteraf aanvragen. U vraagt de vergoeding online aan met DigiD.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Situaties waarin u een aanvraag kunt doen

U kunt deze vergoeding aanvragen in de volgende situaties:

U hebt een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ-, of Anw-uitkering en u volgt een re-integratietraject

De vergoeding * is 5% van de totale kosten voor kinderopvang per kind. Dit is ongeveer de helft van de eigen bijdrage. U krijgt de vergoeding maandelijks.

Bewijsstukken die u nodig hebt:

 • een kopie van het/de contract(en) van de kinderopvanginstelling(en) van het/de kind(eren), waarin het aantal uren opvang per maand en het uurtarief staan
 • een kopie van een contract van de dagen (dagdelen) dat u een re-integratietraject volgt
U hebt een bijstandsuitkering als aanvulling op uw inkomen uit parttime werken

De vergoeding * is 5% van de totale kosten voor kinderopvang per kind. Dit is ongeveer de helft van de eigen bijdrage. U krijgt de vergoeding maandelijks.

Bewijsstukken die u nodig hebt:

 • een kopie van het/de contract(en) van de kinderopvanginstelling(en) van het/de kind(eren), waarin het aantal uren opvang per maand en het uurtarief staan
 • een kopie van het arbeidscontract
 • een kopie van een contract van de dagen (dagdelen) dat u werkt
 • volgt u naast het parttime werken een re-integratietraject: een kopie van een contract van de dagen (dagdelen) dat u een re-integratietraject volgt

Uw bijstandsuitkering stopt omdat u werk hebt gevonden
U krijgt een eenmalige vergoeding van € 300.

Bewijsstukken die u nodig hebt:

 • een kopie van het/de contract(en) van de kinderopvanginstelling(en) van het/de kind(eren), waarin het aantal uren opvang per maand en het uurtarief staan
 • een kopie van het arbeidscontract. De vergoeding* is gelijk aan de eigen bijdrage. U ontvangt de vergoeding maandelijks.
U bent jonger dan 27 jaar, hebt geen recht op een bijstandsuitkering, geen startkwalificatie én krijgt begeleiding van Werk en Inkomen om terug naar school te gaan

De vergoeding* is gelijk aan de eigen bijdrage. U ontvangt de vergoeding maandelijks.

Bewijsstukken die u nodig hebt:

 • een kopie van het/de contract(en) van de kinderopvanginstelling(en) van het/de kind(eren), waarin het aantal uren opvang per maand en het uurtarief staan
 • een kopie van uw inschrijving op de school, waarin staat wat voor een opleiding het is
 • een kopie van een bewijs met de begin- en einddatum van de opleiding
 • een kopie van de voorlopige toekenning kinderopvangtoeslag belastingdienst waarin staat wat de maandelijkse toeslag is

* Bij de berekening van de vergoeding gaan wij uit van het door de overheid vastgestelde maximum uurtarief. Op de website Kinderopvangkaart kunt u de tarieven van kinderopvangorganisaties met elkaar vergelijken.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang zijn:

 • uw kind(eren) waarvoor u de vergoeding aanvraagt, zit(ten) nog niet op het voortgezet onderwijs
 • u bent een alleenstaande ouder, of
 • u bent gehuwd/samenwonend en uw partner kan tijdens uw re-integratie of werk niet voor het kind of de kinderen zorgen
 • u brengt uw kind(eren) naar een kinderdagverblijf of naar gastouders, geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang
  Het gaat om:
  • dagopvang voor kinderen vanaf 0 jaar tot het moment dat zij naar de basisschool gaan, en
  • buitenschoolse opvang voor kinderen die op de basisschool zitten

Wijzigingen doorgeven

U geeft wijzigingen die gevolgen hebben voor deze vergoeding zo snel mogelijk door.

Naar boven