Bijstandsuitkering aanvragen

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dan hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Een bijstandsuitkering wordt ook wel bijstand genoemd.

Belangrijk om te weten

  • U hebt een DigiD nodig voor uw aanvraag. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.
  • U hebt een e-mailadres nodig.
  • Vraagt u bijstand aan of hebt u bijstand? Dan hebt u rechten en plichten
  • Hebt u een WW-uitkering? U kunt 4 weken voordat uw WW-uitkering afloopt een bijstandsuitkering aanvragen.
  • Is uw uitkering van de gemeente korter dan 6 maanden geleden gestopt omdat u werk had gevonden? Dan kunt u bijstand opnieuw aanvragen.
  • Bent u ondernemer? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen aanvragen.
  • Bent u dakloos? Dan kunt u niet op de normale manier een bijstandsuitkering aanvragen. Op bijstand voor daklozen leest u wat u moet doen.
  • Bent u thuisloos? U bent thuisloos als u tijdelijk op een adres verblijft. Bijvoorbeeld in een instelling voor crisisopvang, vrouwenopvang, begeleid wonen. De instelling kan u dan helpen met uw aanvraag.
  • Bent u vluchteling? Dan helpt een begeleider van vluchtelingenwerk u met uw aanvraag. De instelling waar u tijdelijk woont kan de aanvraag ook voor u doen.
  • Bent u net verhuisd naar de gemeente Utrecht? U kunt pas een uitkering bij ons aanvragen als wij uw verhuizing hebben verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan in het portaal Werk en Inkomen

Vraag bijstand aan

Hulp bij uw aanvraag

Wilt u eenvoudige uitleg over het online aanvragen? Bekijk dan de video.

Hebt u geen computer, maar kunt u wel met een computer werken? Maak dan gratis gebruik van een computer in het stadskantoor op de 2e etage.

Lukt het u niet om de aanvraag op de computer te doen? Bel ons dan op 030 – 286 52 11. Of maak direct een afspraak voor hulp bij uw aanvraag.

Voorwaarden bijstand

Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner.

 • u hebt te weinig geld om rond te komen
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont rechtmatig in Nederland
 • u hebt geen recht op een andere uitkering
 • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
 • u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven.
 • u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen
 • u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden

Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar:

 • u zoekt na uw aanvraag eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding. U hebt hier bewijzen van. Dit zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.
 • als u een bijstandsuitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak
 • u bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding

Bent u vluchteling? Dan hebt u recht op bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • u woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen
 • u doet mee aan het verplichte inburgeren
 • u voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering

Na uw aanvraag

U ontvangt berichten in het portaal Werk en Inkomen en niet op uw e-mailadres. Op de pagina Na uw aanvraag bijstandsuitkering leest u wat u doet en wat wij doen na uw aanvraag.

U hebt 4 weken na uw aanvraag mogelijk recht op een voorschot. Als u jonger bent dan 27 jaar is dit 8 weken na uw eerste melding. Als u kunt aantonen dat u in geldnood zit, kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen.

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

 • bent geboren voor 1 januari 1965, en
 • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Wij kijken naar uw inkomsten, niet naar uw vermogen. Het inkomen van uw partner telt mee, het inkomen van eventuele minderjarige kinderen niet.

Daarnaast voldoet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u hebt nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U hebt op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Ook hiervoor vraagt u een bijstandsuitkering aan (zie hierboven).

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij een deel of de hele bijstandsuitkering terugeisen bij iemand die een onderhoudsplicht voor u of uw kinderen heeft. Meer hierover leest u op Bijstand en onderhoudsplicht voor ex-partner.

Naar boven