Bijstandsuitkering aanvragen

Hebt u geen inkomen meer of hebt u tijdelijk niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Met een bijstandsuitkering hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat.

Belangrijk om te weten

 • U hebt een DigiD nodig voor uw aanvraag. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.
 • U hebt een e-mailadres nodig.
 • Vraagt u een bijstandsuitkering aan of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u rechten en plichten
 • Hebt u een WW-uitkering? U kunt 4 weken voordat uw WW-uitkering afloopt een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Is uw uitkering van de gemeente korter dan 6 maanden geleden gestopt omdat u werk had gevonden? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen.
 • Bent u ondernemer? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen aanvragen.
 • Bent u dakloos? Dan kunt u niet op de normale manier een bijstandsuitkering aanvragen. Op bijstand voor daklozen leest u wat u moet doen.
 • Bent u thuisloos? U bent thuisloos als u tijdelijk op een adres verblijft. Bijvoorbeeld in een instelling voor crisisopvang, vrouwenopvang, begeleid wonen. De instelling kan u dan helpen met uw aanvraag.
 • Bent u vluchteling? Dan helpt een begeleider van vluchtelingenwerk u met uw aanvraag. De instelling waar u tijdelijk woont kan de aanvraag ook voor u doen.
 • Bent u net verhuisd naar de gemeente Utrecht? U kunt pas een uitkering bij ons aanvragen als wij uw verhuizing hebben verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan in het online portaal Werk en Inkomen:

Vraag bijstand aan

Hebt u een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan ontvangt u berichten en opdrachten in het portaal Werk en Inkomen en niet op uw e-mailadres. Het is dan ook belangrijk dat u na uw aanvraag regelmatig inlogt in het portaal Werk en Inkomen.

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u geen computer, maar kunt u wel met een computer werken? Maak dan gratis gebruik van een computer in het stadskantoor op de 2e etage.

Lukt het u niet om de aanvraag op de computer te doen? Bel ons dan op 030 – 286 52 11. Of maak direct een afspraak voor hulp bij uw aanvraag.

Filmpje aanvragen bijstandsuitkering

Wilt u eenvoudige uitleg over het online aanvragen? Bekijk dan het filmpje.

Na uw aanvraag

Op de pagina Na uw aanvraag in het Portaal Werk en Inkomen leest u wat u doet en wat wij doen na uw aanvraag.

Voorwaarden bijstandsuitkering

Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner.

 • u hebt te weinig geld om rond te komen
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont rechtmatig in Nederland
 • u hebt geen recht op een andere uitkering
 • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
 • u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Meer informatie over de taaleis
 • u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen
 • u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden

Aanvullende voorwaarden als u jonger bent dan 27 jaar:

 • u zoekt na uw aanvraag eerst zelf 4 weken naar werk of een opleiding. U hebt hier bewijzen van. Dit zijn bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.
 • als u een uitkering hebt, houdt u zich aan de afspraken uit het plan van aanpak
 • u bent volledig beschikbaar voor werk of een opleiding

Bent u vluchteling? Dan hebt u recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • u woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen
 • u doet mee aan het verplichte inburgeren
 • u voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering

IOAW-uitkering

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

 • bent geboren voor 1 januari 1965, en
 • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Wij kijken naar uw inkomsten, niet naar uw vermogen. Het inkomen van uw partner telt mee, het inkomen van eventuele minderjarige kinderen niet.

Daarnaast voldoet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Ook hiervoor vraagt u een bijstandsuitkering aan (zie hierboven).

Bijstand en onderhoudsplicht

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij een deel of de hele bijstandsuitkering terugeisen bij iemand die een onderhoudsplicht voor u of uw kinderen heeft. Dit kan een ex-partner zijn, of uw ouder(s) als u jonger dan 21 jaar bent. Meer informatie leest u op de pagina Bijstand en onderhoudsplicht.

Naar boven