Bijstandsuitkering aanvragen

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven? Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dan hebt u een inkomen totdat u (weer) aan het werk gaat. Een bijstandsuitkering wordt ook wel bijstand genoemd.

Belangrijk om te weten

 • Vraagt u bijstand aan of hebt u bijstand? Dan hebt u rechten en plichten.
 • Wanneer u een bijstandsuitkering hebt of aanvraagt, mag u niet te veel eigen vermogen hebben.
 • Hebt u een WW-uitkering? U kunt 4 weken voordat uw WW-uitkering afloopt een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Is uw uitkering van de gemeente korter dan 6 maanden geleden gestopt omdat u werk had gevonden? Dan kunt u bijstand opnieuw aanvragen.
 • Bent u net verhuisd naar de gemeente Utrecht? U kunt pas een uitkering bij ons aanvragen als wij uw verhuizing hebben verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.
 • Bent u jonger dan 27 jaar? In de Participatiewet staat dat u dan na uw aanvraag eerst 4 weken naar werk of een opleiding moet zoeken. Daarna kunnen wij uw aanvraag pas behandelen. Maar de gemeente Utrecht is gestopt met deze zoekperiode van 4 weken. Dit betekent dat wij uw aanvraag direct behandelen. Binnen 8 weken na uw aanvraag nemen wij een besluit.

Voorwaarden bijstand

Voor u en eventueel uw partner

Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner.

 • u hebt te weinig geld om rond te komen
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u mag volgens de wet in Nederland wonen
 • u hebt geen recht op een andere uitkering
 • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
 • u kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen, spreken, lezen en schrijven.
 • u doet er alles aan om genoeg te verdienen om weer rond te kunnen komen
 • u doet mee aan activiteiten die wij aanbieden om werk te vinden

U bent nieuwkomer

Als nieuwkomer gelden de volgende voorwaarden:

 • u hebt een geldige verblijfsvergunning
 • u hebt een verblijfstatus gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • u woont zelfstandig of gaat dat binnenkort doen
 • u doet mee aan het verplichte inburgeren
 • u voldoet aan de algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering

Wat hebt u nodig bij uw aanvraag?

U hebt nodig bij uw aanvraag:

 • burgerservicenummer (BSN) van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen
 • laatste bankafschriften van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen
 • hypotheekgegevens als u een koophuis hebt
 • uw e-mailadres
 • Uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD. Hebt u een partner? Dan heeft uw partner ook een DigiD nodig.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wij stellen u in het aanvraagformulier eerst een aantal vragen. Het kan namelijk zijn dat u recht hebt op een andere uitkering. Of dat u op een andere manier een uitkering moet aanvragen.

U bent ongeveer een 0,5 uur tot 1 uur bezig met het invullen van het formulier. U kunt het formulier opslaan om later verder te gaan. Lees goed de uitleg in het aanvraagformulier. Deze informatie helpt u bij het gebruik van het formulier.

Vraag bijstand aan

Wilt u eenvoudige uitleg over het online aanvragen? Bekijk dan de video.

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u geen computer, maar kunt u wel met een computer werken? Maak dan gratis gebruik van een computer in het stadskantoor op de 2e etage.

Lukt het u niet om de aanvraag op de computer te doen? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Of maak direct een afspraak voor hulp bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

U ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanvraag op uw e-mailadres. Op de pagina Na uw aanvraag bijstandsuitkering leest u wat u doet en wat wij doen na uw aanvraag.

Voorschot

U hebt 4 weken na uw aanvraag mogelijk recht op een voorschot. Als u kunt aantonen dat u in geldnood zit, kunt u zelf eerder een voorschot aanvragen.

Persoonsgegevens aanpassen

U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen in de Basisregistratie personen. Op persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP) leest u hoe u dit doet.

Meer informatie

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

 • bent geboren voor 1 januari 1965, en
 • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Wij kijken naar uw inkomsten, niet naar uw vermogen. Het inkomen van uw partner telt mee, het inkomen van eventuele minderjarige kinderen niet.

Daarnaast voldoet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u hebt nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U hebt eerder IOAW ontvangen van de gemeente Utrecht of een andere gemeente. Vul dan bij de vraag of u langer dan 3 maanden WW of WGA hebt ontvangen 'ja' in.
 • U hebt op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Ook hiervoor vraagt u een bijstandsuitkering aan (zie hierboven).

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan kunnen wij een deel of de hele bijstandsuitkering terugeisen bij iemand die een onderhoudsplicht voor u of uw kinderen heeft. Meer hierover leest u op Bijstand en onderhoudsplicht voor ex-partner.