Coronamaatregelen culturele activiteiten op evenementen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organiseert u culturele activiteiten tijdens een evenement dat cultuur niet als hoofdthema heeft? En hebt u extra kosten om dit volgens de coronaregels te doen? Bijvoorbeeld voor meer personeel, extra toiletten, handgel of communicatiemiddelen. Dan kunt u voor deze extra kosten subsidie aanvragen. U mag geen andere subsidie krijgen voor de kosten die u maakt om te voldoen aan de coronaregels.

Voorwaarden

 • U kunt deze subsidie alleen aanvragen als organisatie (rechtspersoon met een volledige rechtsbevoegdheid).
 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2022.
 • De activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt, vinden plaats in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.
 • U kunt de subsidie aanvragen voor culturele activiteiten, die tijdens evenementen plaatsvinden. Voor het evenement gelden de volgende voorwaarden:
  • ‘cultuur’ is niet het hoofdthema van het evenement
  • het is in Utrecht
  • het is in de openbare ruimte
  • het staat op de evenementenkalender
Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria in de nadere regel subsidie extra kosten culturele activiteiten gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor kleine evenementen kunt u maximaal € 1.250 subsidie krijgen.
 • Voor middelgrote evenementen kunt u maximaal € 5.000 subsidie krijgen.
 • Voor grote evenementen kunt u maximaal € 10.000 subsidie krijgen. 

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • een activiteitenplan (maximaal 3 A4), met daarin:
  • naam, datum en plaats van het evenement;
  • omschrijving van het evenement en het programma;
  • verwachte aantal deelnemers of bezoekers;
  • (culturele) organisaties waarmee u mogelijk samenwerkt;
  • de doelgroep van het evenement.
 • een sluitende begroting met dekkingsplan (maximaal 2 A4). Zet hierin de kosten die u maakt om aan de coronaregels te voldoen. Geef bij iedere begrotingspost een korte uitleg.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De kosten voor de aanvraag van e-herkenning kunt u opnemen in de begroting van uw aanvraag.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.
Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt zo snel mogelijk, maar binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij eer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen hiervan? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met steunvoorcultuur@utrecht.nl

Bekijk ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.