Fonds mismatch arbeidsmarkt, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Hebt u als werkgever een mooi plan om vraag en aanbod op de (toekomstige) arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten? Dan kunt u misschien subsidie uit het fonds mismatch arbeidsmarkt ontvangen.

Waarvoor is de subsidie?

Werkgevers kunnen subsidie vragen voor programma’s of activiteiten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. Dit kunnen ze samen met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen doen. Beter aansluiten van vraag en aanbod kan bijvoorbeeld door in te zetten op omscholing of bijscholing. Wij willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen werk vinden en aan het werk blijven.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe in het aanvraagformulier:

 • plan van aanpak
 • planning
 • sluitende begroting met toelichting
 • intentieverklaring van de co-financiers

Lees in artikel 6 van de beleidsregel alle voorwaarden voor de aanvraag

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U start een project met meerdere werkgevers en eventueel opleiders, om samen te werken aan het programma of de activiteit
 • De deal draagt bij aan het voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.
 • 1 van de partners doet de aanvraag en beheert de subsidie. 
 • De aanvraag richt zich op (1 of meerdere van) deze marktgroepen:
  • bouw en energietransitie
  • ICT en digitale vaardigheden
  • gezondheid
  • onderwijs

Lees alle eisen en voorwaarden in de beleidsregel fonds mismatch arbeidsmarkt 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 30% van uw begroting. Het minimum subsidiebedrag dat u kunt ontvangen voor uw aanvraag is €25.000. De subsidie is eenmalig voor een periode van maximaal 2 jaar.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken bericht met het besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht