Cultureel programma, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organisaties kunnen subsidie aanvragen om een culturele programmering te organiseren in Utrecht. Het gaat dan om een reeks van activiteiten verspreid over meerdere momenten in het jaar. De organisator programmeert cultureel werk van anderen. Dat kan op een locatie die al geschikt is voor culturele activiteiten, of een locatie die daarvoor nog geschikt gemaakt moet worden.

Door het coronavirus is er nu maar beperkt ruimte voor culturele programmering. Er zijn minder podia beschikbaar en er is minder ruimte in de zalen. Veel evenementen zijn uitgesteld. Deze subsidie helpt andere organisaties om hun ruimte te gebruiken voor culturele programmering. Het gaat om:

 • ruimtes waar al wel eens culturele activiteiten zijn, zoals wijkcultuurhuizen, broedplaatsen, cafés, nachtclubs, kerken, galeries en boekhandels
 • leegstaande ruimtes waar niet eerder culturele activiteiten waren, maar die daar wel geschikt voor kunnen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan winkelpanden, kantoorgebouwen, loodsen, of buitenlocaties.

Voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties (rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid) die gevestigd zijn in Utrecht of daar hun werkgebied hebben.
 • Het culturele programma waarvoor u de subsidie aanvraagt moet starten in 2021 of 2022, en mag doorlopen tot en met 31 december 2022.
 • Krijgt uw organisatie al subsidie Cultuurnota 2021-2024 of de 2-jarige subsidie 2021-2022? Dan kunt u alleen een aanvraag doen als de programmering aanvullende activiteiten heeft die niet zijn opgenomen in het huidige meerjarenbeleidsplan.

Wilt u weten voor welke activiteit u subsidie aan kunt vragen? Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel Subsidie Programmeringsbudget Cultuur. Hier vindt u ook meer informatie over de beoordelingscriteria.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • een activiteitenplan (maximaal 3 A4), met daarin een globale omschrijving van het programma:
  • uitgangspunt en doelstelling van het programma
  • het soort activiteiten waar de aanvrager aan denkt
  • de namen van makers die bij het programma betrokken zijn (als die al bekend zijn)
  • begin- en einddatum van het programma, en datums van de publieksmomenten (als die al bekend zijn)
  • de locatie van het programma
  • verwachte bezoekersaantallen (totaal en per activiteit)
  • doelgroepen van het programma (inclusief informatie over op welke manier het programma toegankelijk is voor een breed publiek)
 • een communicatieplan (maximaal 2 A4)
 • een sluitende begroting en dekkingsplan met toelichting (maximaal 2 A4)
  • per begrotingspost geeft u een korte onderbouwing
  • uit de toelichting blijkt dat als u met professionele makers werkt, zij volgens het Fair Practice principe worden gehonoreerd

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er gegevens veranderd? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor het culturele programma is de minimaal aan te vragen subsidie € 3.000 en de maximaal aan te vragen subsidie € 30.000.
 • Daarbovenop kan voor maximaal € 20.000 aan locatiekosten, voor het geschikt maken van een locatie, aangevraagd worden.
Cofinanciering is geen vereiste bij deze regeling. Dat betekent dat tot 100% van de kosten voor de programmering aangevraagd mag worden.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag, maar uiterlijk binnen 13 weken. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Hebt u vragen over deze regeling of het aanvragen hiervan? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Voor inhoudelijke vragen over deze subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met steunvoorcultuur@utrecht.nl.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht