Cultuur voor jongeren in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Wilt u als organisatie de creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vergroten? Dan kunt u hier subsidie voor krijgen.

Waar is de subsidie voor?

U krijgt de subsidie voor activiteiten:

 • voor jongeren uit Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern
 • die plaatsvinden in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern
 • waarbij het grootste deel bestaat uit het actief uitvoeren van cultuur. Een deel van uw plan mag ook bestaan uit andere activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat jongeren culturele activiteiten organiseren voor leeftijdsgenoten.
 • die beginnen in 2022 en doorlopen tot en met eind 2024
 • die jongeren uit verschillende culturen samenbrengen en ontmoetingen met elkaar aanmoedigen
 • waarvoor u samenwerkt met meerdere partijen, in ieder geval met andere culturele organisaties en bij voorkeur ook partijen uit andere gebieden zoals sport en welzijn

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
 • U kunt laten zien dat u ervaring hebt in het uitvoeren van culturele activiteiten voor en met jongeren.
Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • U krijgt maximaal € 150.000.
 • De subsidie mag maximaal 50% van de totale kosten van het project zijn.
 • De kosten voor materiaal mogen maximaal 20% van de begroting bedragen. Hierbij geldt wel dat u kunt laten zien dat de investering noodzakelijk is voor het project.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe aan het aanvraagformulier:

 • een activiteitenplan (maximaal 5.000 woorden). Gebruik hiervoor deze leidraad (pdf, 118 kB).
 • een sluitende begroting voor de jaren 2022 tot en met 2024 met uitleg van de omvang van de verschillende onderdelen. In de begroting zijn de verschillende begrotingsonderdelen onderverdeeld in 4 categorieën:
  1. overhead materieel
  2. overhead personeel
  3. activiteiten materieel
  4. activiteiten personeel
 • een ingevuld begrotingssjabloon, als aanvulling op uw eigen meerjarenbegroting. Dit sjabloon kunt u opvragen via subsidie@utrecht.nl.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kunt de subsidie alleen met eHerkenning aanvragen. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Vraag subsidie aan (voor organisatie)

Wat kunt u verwachten?

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen hiervan? Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.