Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Hebt u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u jonger dan de AOW-leeftijd? Kijk dan of u individuele inkomenstoeslag kunt aanvragen. Dit is geld dat u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Kreeg u vorig jaar individuele inkomenstoeslag?

Wacht dan met het opnieuw aanvragen. U krijgt dit jaar een brief van ons. Daarin staat wat u moet doen. U krijgt de brief ongeveer 1 jaar nadat u de toeslag vorig jaar kreeg. Voorbeeld: kreeg u de toeslag vorig jaar in november? Dan krijgt u hierover begin december een brief.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in Utrecht.
 • U leeft 3 jaar of langer van een laag inkomen.
 • U hebt uw best gedaan om een beter inkomen te krijgen. Dit is niet gelukt en u hebt geen uitzicht op een beter inkomen.
 • Uw vermogen is niet meer dan
  • € 7.605 als u alleenstaand bent
  • € 15.210 als u een alleenstaande ouder bent of samenwoont.
 • U bent geen student en was ook geen student tijdens de 3 jaar dat u een laag inkomen had.
 • U bent 21 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd. Hebt u of heeft uw partner AOW? Dan krijgt u geen individuele inkomenstoeslag.

Hoogte individuele inkomenstoeslag

De hoogte hangt af van uw gezinssituatie. De bedragen vanaf 1 januari 2023 zijn:
 • alleenstaande: € 264
 • alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 60
 • alleenstaande ouder met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 716
 • gehuwden/samenwonenden: € 673
 • gehuwden/samenwonenden, met kind(eren) jonger dan 12 jaar: € 673
 • gehuwden/samenwonenden, met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 954 (of € 478 als uw inkomen hoger is dan 110% maar lager dan 125% van de bijstandsnorm)

Wat stuurt u mee?

Hebt u langer dan 3 jaar een uitkering van ons en niet eerder een aanvraag gedaan? Dan hoeft u niets mee te sturen met uw aanvraag. Doe eenvoudig online een aanvraag.

 • Een kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen.
 • Afschrift(en) van de bank- en spaarrekeningnummer(s) van de laatste maand van uzelf. En als u die hebt ook en van uw eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar. Het saldo moet duidelijk te zien zijn. U kunt afschriften opvragen bij uw bank, of downloaden als u kunt internetbankieren.
 • Jaaropgaven van uw inkomen van de laatste 3 jaar. En die van uw partner als u die hebt. Dit kunnen jaaropgaven zijn van een werkgever of uitkeringsorganisatie. Hebt u de toeslag vorig jaar ontvangen? Dan hoeft u alleen de jaaropgave(n) van vorig jaar mee te sturen.
 • Jaaropgaven van het inkomen van de laatste 3 jaar van uw ex-partner als u die hebt. Dit kunnen jaaropgaven zijn van een werkgever of uitkeringsorganisatie.

Aanvragen

Hulp of advies bij uw aanvraag?

Lukt het u niet om de toeslag online aan te vragen? Bel dan naar Werk en inkomen van de gemeente via 14 030.

Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw hele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak.

Uw inkomen in de afgelopen 3 jaar

U hebt een laag inkomen als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. Voor getrouwden/samenwonenden en alleenstaande ouders met minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar is de grens 125% van de bijstandsnorm. Uw bruto jaarinkomen was lager dan de bedragen hieronder. Dat staat op uw jaaropgave. Twijfelt u of u de toeslag kunt krijgen met uw inkomen? Start dan toch met de aanvraag. Tijdens het aanvragen ziet u of u de toeslag met uw inkomen kunt krijgen.

2022

 • alleenstaande: € 18.401
 • alleenstaande ouder: € 19.013
 • getrouwden/samenwonenden:
  • zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 28.648
  • met kind(eren) en minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 33.598

2021

 • alleenstaande: € 18.079
 • alleenstaande ouder: € 18.601
 • getrouwden/samenwonenden:
  • zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 27.799
  • met kind(eren) en minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 32.662

2020

 • alleenstaande: € 17.897
 • alleenstaande ouder: € 18.405
 • getrouwden/samenwonenden:
  • zonder kind(eren) of met kind(eren) onder de 12 jaar: € 27.135
  • met kind(eren) en minimaal 1 kind van 12 tot 18 jaar: € 31.896

Na uw aanvraag

Hebt u alle informatie meegestuurd? Dan doen wij ons best om uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.