Sportakkoord, subsidie aanvragen

Sportaanbieders en andere organisaties in de stad die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord.

Het doel van het Utrechts Sportakkoord is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. Meer over het akkoord kunt u lezen op www.sportakkoordutrecht.nl.

Waar is de subsidie voor?

 • Voor 1 van de activiteiten uit het activiteitenoverzicht (pdf, 140 kB).
 • Maximaal 1 aanvraag van € 750 per jaar.
 • U kunt maar 1 keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen.
 • Aanvragen: minstens 4 weken voor start van de activiteiten.
 • Meesturen: activiteitenplan van maximaal 1A4.
 • Voor activiteiten die bijdragen aan 1 of meer van de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord.
 • Maximaal 70% van de kosten.
 • Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of andere partij).
 • U kunt maar 1 keer per 2 kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord (2019-2021).
 • Aanvragen: er zijn 3 subsidierondes per jaar. De sluitingsdatum van de subsidierondes zijn 15 januari, 15 mei en 15 september.
 • Meesturen: activiteitenplan, begroting en advies van de trekker van het deelthema.
 • Bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.
 • Maximaal 40% van de loonkosten met een maximum van €20.000 per fte per jaar.
 • Aanvragen voor een periode van 1 of 2 jaar.
 • Aanvragen: nog mogelijk voor het jaar 2020. Van 1 juli tot en met 14 oktober 2020 aanvragen voor het jaar 2021 mogelijk.
 • Meesturen: activiteitenplan en begroting.
 • Voor de extra kosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Bekijk welke kosten in aanmerking komen.
 • Maximaal €2.500.
 • Aanvragen: in 2020 is de deadline 15 oktober.
 • Meesturen: overzicht van de meerkosten.

Voorwaarden

Er zijn per challenge verschillende eisen aan de aanvrager en de inhoud van de aanvraag. Deze leest u in de nadere regel Sportakkoord Utrecht. Hierin leest u ook op welke criteria uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Subsidie aanvragen

Vul het digitale formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. In het formulier kunt u aangeven voor welke challenge u subsidie vraagt. Gebruik per challenge een nieuw formulier.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de datum van deadline een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

Naar boven