Sportakkoord II, subsidie aanvragen

Sportaanbieders en andere organisaties in de stad die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord II.

Het doel van het Utrechts Sportakkoord II is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. Meer over het akkoord kunt u lezen op www.sportakkoordutrecht.nl.

Waar is de subsidie voor?

Bekijk hieronder per support de aandachtspunten en welke bijlagen u mee moeten sturen met uw aanvraag.

 • Voor 1 van de activiteiten uit het activiteitenoverzicht (pdf, 43 kB).
 • De subsidie is maximaal € 850 in 2024.
 • U kunt maar 1 keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen.
 • Aanvragen: minstens 4 weken voor start van de activiteiten.
 • Meesturen: activiteitenplan van maximaal 1A4.
 • Voor activiteiten die bijdragen aan 1 of meer van de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord II.
 • Maximaal 60% van de kosten.
 • Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of andere partij).
 • U kunt maar 1 keer per 2 kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord.
 • Aanvragen: er zijn 3 subsidierondes per jaar. De sluitingsdatum van de subsidierondes zijn 15 februari, 15 juni en 15 oktober.
 • Meesturen: activiteitenplan, begroting en advies van de trekker van de betreffende ambitie.
 • Bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.
 • Maximaal 40% van de loonkosten per fte per jaar.
 • Aanvragen: er 1 subsidieronde per jaar. De sluitingsdatum is 15 oktober, voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • U kunt subsidie aanvragen zolang er budget voor is.
 • Aanvragen beoordelen we op volgorde van binnenkomst.
 • Meesturen: activiteitenplan en begroting.
 • Voor de extra kosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Bekijk welke kosten in aanmerking komen (pdf, 43 kB).
 • Aanvragen: er is 1 subsidieronde per jaar. De sluitingsdatum is 15 oktober, voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Maximaal € 3.500.
 • Aanvragen beoordelen we op volgorde van binnenkomst.
 • Meesturen: overzicht van de meerkosten.

Voorwaarden

Er zijn per support verschillende eisen aan de aanvrager en de inhoud van de aanvraag. Deze leest u in de nadere regel subsidie Sportakkoord II Utrecht. Hierin leest u ook op welke criteria uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Subsidie aanvragen

Vul het digitale formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Gebruik per support een nieuw formulier. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan Support voor sportaanbieders

Vraag subsidie aan Support samenwerking sportakkoord II

Vraag subsidie aan Support buurtsportcoach sportakkoord II

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de datum van deadline een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…