Sportakkoord, subsidie aanvragen

Sportaanbieders en andere organisaties in de stad die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Sportakkoord.

Het doel van het Utrechts Sportakkoord is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. Meer over het akkoord kunt u lezen op www.sportakkoordutrecht.nl.

Vergoeding extra kosten door corona

Sinds corona hebben sportclubs het moeilijk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.

Daarom is het nu ook mogelijk een Challenge voor sportaanbieders aan te vragen voor extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van communicatiemiddelen (zoals borden en posters), hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Sneltesten in het kader van topsport vallen hier niet onder. Kies in het formulier voor het thema 'Vitale aanbieders en de activiteit' ‘Anders, namelijk’.

Waar is de subsidie voor?

Bekijk hieronder per challenge de aandachtspunten en welke bijlagen u mee moeten sturen met uw aanvraag.

 • Voor 1 van de activiteiten uit het activiteitenoverzicht (pdf, 140 kB).
 • De subsidie bedraagt maximaal € 750 per jaar.
 • U kunt maar 1 keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen.
 • Aanvragen: minstens 4 weken voor start van de activiteiten.
 • Meesturen: activiteitenplan van maximaal 1A4.
 • Voor activiteiten die bijdragen aan 1 of meer van de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord.
 • Maximaal 70% van de kosten.
 • Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of andere partij).
 • U kunt maar 1 keer per 2 kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord (2019-2021).
 • Aanvragen: er zijn 3 subsidierondes per jaar. De sluitingsdatum van de subsidierondes zijn 15 januari, 15 mei en 15 september.
 • Meesturen: activiteitenplan, begroting en advies van de trekker van het deelthema.
 • Bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.
 • Maximaal 40% van de loonkosten per fte per jaar.
 • Aanvragen voor een periode van 1 of 2 jaar.
 • U kunt subsidie aanvragen zolang er budget voor is.
 • Aanvragen beoordelen we op volgorde van binnenkomst.
 • Meesturen: activiteitenplan en begroting.
 • Voor de extra kosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Bekijk welke kosten in aanmerking komen.
 • U kunt voor 2023 geen aanvraag meer doen.
 • Maximaal € 3.000.
 • Meesturen: overzicht van de meerkosten.

Voorwaarden

Er zijn per challenge verschillende eisen aan de aanvrager en de inhoud van de aanvraag. Deze leest u in de nadere regel subsidie Sportakkoord Utrecht. Hierin leest u ook op welke criteria uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Subsidie aanvragen

Vul het digitale formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Gebruik per challenge een nieuw formulier. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan Challenge voor sportaanbieders

Vraag subsidie aan Challenge samenwerking sportakkoord (alliantie)

Vraag subsidie aan Challenge buurtsportcoach sportakkoord

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de datum van deadline een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…