Sportakkoord, subsidie aanvragen

Het doel van het Utrechts Sportakkoord is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen. Sportaanbieders en andere organisaties in de stad die zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel, kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het akkoord. Meer over het akkoord kunt u lezen op www.sportutrecht.nl/sportakkoord

Waar is de subsidie voor?

 • Voor één van de activiteiten uit het activiteitenoverzicht.
 • €750,- per aanbieder per jaar.
 • U kunt maar 1 keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord (2019-2021).
 • Aanvragen: minstens 4 weken voor start van de activiteiten.
 • Meesturen: activiteitenplan van maximaal 1A4.
 • Voor activiteiten die bijdragen aan één of meer van de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord.
 • Maximaal 70% van de kosten.
 • Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of andere partij).
 • U kunt maar 1 keer per 2 kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord (2019-2021).
 • Aanvragen: er zijn 3 subsidierondes per jaar. In 2019 is de deadline 15 november. Vanaf 2020 zijn de deadlines: 15 januari, 15 mei en 15 september.
 • Meesturen: activiteitenplan, begroting en advies van de trekker van het deelthema.
 • Bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.
 • Maximaal 40% van de loonkosten met een maximum van €20.000 per fte per jaar.
 • Aanvragen voor een periode van 1 of 2 jaar.
 • Aanvragen: In 2019 is de deadline 15 november. Vanaf 2020 is de deadline 15 oktober.
 • Meesturen: activiteitenplan en begroting.
 • Voor de extra kosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Bekijk welke kosten in aanmerking komen.
 • Maximaal €2.500,-.
 • Vervangt de beleidsregel voor de subsidie sportverenigingen (ssv). Kreeg u de afgelopen 3 jaar meer dan €2.500 uit de oude regeling? Dan kunt u voor 2020 eenmalig €3.500,- aanvragen in plaats van €2.500,-.
 • Aanvragen: in 2019 is de deadline 15 november. Vanaf 2020 is de deadline 15 oktober.
 • Meesturen: overzicht van de meerkosten.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn per challenge verschillende eisen aan de aanvrager en de inhoud van de aanvraag. Deze leest u in de beleidsregel Sportakkoord Utrecht. Hierin leest u ook op welke criteria uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld.

Subsidie aanvragen

Vul het digitale formulier in en voeg de gevraagde bijlagen toe. In het formulier kunt u aangeven voor welke challenge u subsidie vraagt. Gebruik per challenge een nieuw formulier.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de datum van deadline een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

Naar boven