Overgang voorschoolse educatie, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Deze subsidie is voor een tegemoetkoming in de extra kosten voor de overgang van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie.

Deze subsidie kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 30 september.

Waar is de subsidie voor?

U krijgt de subsidie om eenmalige of tijdelijke kosten die boven het normaal beschikbare budget voor de uitvoering van voorschoolse educatie uitkomen, te vergoeden.

Voorwaarden

Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel transitieregeling voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht (overheid.nl).

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • Een (geanonimiseerd) overzicht van medewerkers die in dienst waren bij Spelenderwijs, met hun functies vanaf 1 april 2018, de omvang van hun dienstverband en hun salaris in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Een begroting personeelskosten 2022/2023 volgens de cao sociaal werk.
  • Een begroting personeelskosten 2022/2023 volgens de cao kinderopvang.
  • Een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de cao sociaal werk en de cao kinderopvang.
  • Een overzicht van de huisvestingskosten per voorschoolse voorziening en een onderbouwing van de kosten die voor een tijdelijke subsidie in aanmerking komen. Deze voorziening was in 2019 in beheer bij de eigenaar.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Wij bepalen de hoogte van de subsidie op basis van het verschil in personeelskosten volgens de cao sociaal werk en de cao kinderopvang. Dit geldt voor de pedagogisch medewerkers die op 31 december 2019 werkzaam waren in een van deze functies op basis van een dienstverband voor onbepaalde tijd volgens de cao sociaal werk.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na de einddatum van de aanvraagperiode.

Wanneer de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na het einde van uw activiteiten

In het besluit staat informatie over de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

  • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.