Transitie voorschoolse educatie, subsidie aanvragen

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de extra kosten voor de transitie van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • een (geanonimiseerd) overzicht van de betreffende medewerkers, met hun functies vanaf 31 december 2019, de omvang van hun dienstverband en hun salaris in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • een begroting personeelskosten 2020 volgens de cao sociaal werk
  • een begroting personeelskosten 2020 volgens de cao kinderopvang
  • een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de cao sociaal werk en de cao kinderopvang

Voorwaarden

De voorwaarden en subsidiabele kosten staan in de Transitieregeling voorschoolse educatie 2020-2021.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

Naar boven