Transitie voorschoolse educatie, subsidie aanvragen

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de extra kosten voor de transitie van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • een (geanonimiseerd) overzicht van de betreffende medewerkers, met hun functies vanaf 31 december 2019, de omvang van hun dienstverband en hun salaris in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  • een begroting personeelskosten 2020 volgens de cao sociaal werk
  • een begroting personeelskosten 2020 volgens de cao kinderopvang
  • een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de cao sociaal werk en de cao kinderopvang

Subsidie aanvragen

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De voorwaarden en subsidiabele kosten staan in de Transitieregeling voorschoolse educatie 2020-2021.

Hulp of advies nodig?

Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

Naar boven