Demonstratie of betoging houden

Demonstraties en coronavirus

Er zijn aanvullende maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen wordt gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat geldt ook voor deelnemers aan demonstraties. De maatregelen staan op de website van het RIVM.

Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. U moet wel een kennisgeving doen van de demonstratie of betoging. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren, het weekend en officiële feestdagen tellen niet mee.

Meld de demonstratie

Voor advies en hulp bij het doen van een kennisgeving neemt u contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, tel. 14 030.

Na de kennisgeving ontvangt u van de gemeente per post, e-mail of telefonisch een kennisneming met hierin eventuele voorwaarden voor de betoging of demonstratie. 

Bijzondere gevallen

  • Wilt u binnen 24 uur demonstreren dan neemt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch contact op met de gemeente, tel. 14 030.
  • Buiten kantooruren neemt u contact op met de politie (bureau Paardenveld) via telefoonnummer 0900-8844. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden besluiten de aanmeldingstijd te verkorten.

Wat is een demonstratie?

  • Bij een demonstratie staat de meningsuiting voorop. Acties of evenementen voor goede doelen of het werven van leden voor ideële organisaties vallen niet onder het recht om te demonstreren. Hiervoor kunt u ook bij de gemeente een niet-commerciële standplaats of een evenementenvergunning aanvragen aanvragen.
  • Een demonstratie is een bijeenkomst van meerdere personen in de openbare ruimte. Het doen van een kennisgeving is ook nodig bij een openbare bijeenkomst met een godsdienst of levensovertuiging als oogpunt of achtergrond (manifestatie).
  • Een demonstratie moet een vreedzaam karakter hebben. De burgemeester kan voorwaarden opleggen aan de demonstratie of in het uiterste geval de demonstratie verbieden, bij gevaar of risico’s voor de gezondheid, verkeer of ernstige wanordelijkheden.
  • Eén persoon die wil demonstreren of op andere wijze zijn mening wil uiten hoeft geen kennisgeving bij de gemeente te doen.

Optocht

Wilt u een demonstratie in de vorm van een optocht houden? Neem dan bij voorkeur minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. De gemeente kan u meer vertellen over de mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Bijvoorbeeld over geplande evenementen en wegwerkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de optocht.

Podium, tent of kraam

Wilt u ten behoeve van de demonstratie bijvoorbeeld een podium, een tent of kraam plaatsen? Dan hebt u hiervoor misschien een vergunning of toestemming nodig van de gemeente Utrecht en/of Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Neem minimaal 2 weken van te voren contact op met de gemeente Utrecht. Een podium, tent of kraam aanvragen bij de demonstratie kan via het kennisgevingsformulier.

Kosten

Het doen van een kennisgeving van een betoging of demonstratie is gratis. Het is wel mogelijk dat u kosten heeft aan eventuele aanvullende maatregelen, zoals kosten voor afzettingen of eventueel verkeersregelaars. Aan een vergunning voor het plaatsten van kramen en podia kunnen wel kosten verbonden zijn. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Veiligheid van de gemeente.

Meer informatie

Wetgeving

 

Naar boven