Demonstratie of betoging houden

Demonstraties en coronavirus

Op Rijksoverheid vindt u de meest recente adviezen om een demonstratie of betoging zo veilig mogelijk te organiseren.

Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. U bent verplicht hiervoor een kennisgeving (melding) te doen. Doe dit minimaal 48 uur van tevoren, het weekend en officiële feestdagen tellen niet mee. Als de openbare manifestatie plaatsvindt op een zaterdag, zondag of maandag, moet u uiterlijk donderdag voor 12.00 uur een kennisgeving doen.

Voor advies en hulp bij het doen van een kennisgeving neemt u contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 14 030.

Kennisgeving (melding) demonstratie

Na de kennisgeving krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging met hierin eventuele voorwaarden voor de betoging of demonstratie. 

Bijzondere gevallen

 • Wilt u binnen 48 uur demonstreren? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefonisch contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 030.
 • Buiten kantooruren neemt u contact op met de politie (bureau Paardenveld) via telefoonnummer 0900-8844. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden besluiten de aanmeldingstijd te verkorten.
 • De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden besluiten de aanmeldingstijd te verkorten.

Wat is een demonstratie?

 • Bij een demonstratie staat de meningsuiting voorop. Acties of evenementen voor goede doelen of het werven van leden voor ideële organisaties vallen niet onder het recht om te demonstreren. Hiervoor kunt u ook bij de gemeente een niet-commerciële standplaats of een evenementenvergunning aanvragen.
 • Een demonstratie is een bijeenkomst van meerdere personen die een mening uiten in de openbare ruimte. Het doen van een kennisgeving is ook nodig bij een bijeenkomst in de openbare ruimte waarbij het belijden van een godsdienst of levensovertuiging centraal staat.
 • Een demonstratie moet een vreedzaam karakter hebben. De burgemeester kan voorwaarden opleggen aan de demonstratie of in het uiterste geval de demonstratie verbieden, bij gevaar of risico’s voor de gezondheid, verkeer of ernstige wanordelijkheden.
 • Eén persoon die wil demonstreren of op andere wijze zijn mening wil uiten hoeft geen kennisgeving bij de gemeente te doen.

Regels bij demonstraties

 • U bent als organisator verantwoordelijk voor een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop van de demonstratie. U bent daarom ook verantwoordelijk dat de onderstaande regels bekend zijn bij de deelnemers aan de demonstratie.
 • De demonstratie heeft niet het doel de openbare orde te verstoren. De nadruk ligt op een vreedzame demonstratie.
 • U moet een contactpersoon beschikbaar stellen als aanspreekpunt voor de politie en toezichthouders.
 • De plek van de demonstratie moet schoon achterblijven. Als er flyers gebruikt worden en deze vallen op de grond, dan bent u als organisator verantwoordelijk dat deze opgeruimd worden.
 • Alle soorten verkeer, waaronder lopend publiek, mag niet worden gehinderd; u dient de loop- en andere verkeersstromen vrij te houden.
 • De toegang van en naar alle winkels, panden en woningen mag door demonstranten op geen enkele manier worden belemmerd.
 • Het is niet toegestaan om tekens, afbeeldingen, voorwerpen en/of teksten te gebruiken tijdens de demonstratie die strafbaar, beledigend of opruiend zijn.
 • U moet zorgen voor voldoende (richtlijn 10% van het aantal deelnemers) herkenbare begeleiders (ordedienst) die de manifestatie of demonstratie ordelijk en volgens de regels laten verlopen.
 • De demonstratie of manifestatie mag geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen en/of eigendommen van derden.
 • Alle overige door of vanwege de politie en/of gemeente gegeven aanwijzingen in het belang van openbare orde en/of veiligheid moeten worden opgevolgd.
 • Wanneer u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, is het dringende verzoek om waar mogelijk rekening te houden met de omgeving. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties en/of in de nabijheid van woningen.
Op basis van specifieke omstandigheden kunnen aanvullend op bovenstaande regels extra voorschriften en beperkingen aan een demonstratie worden opgelegd. In dat geval wordt de organisator hierover geïnformeerd.

Optocht

Wilt u een demonstratie in de vorm van een optocht houden? Neem dan bij voorkeur minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente. De gemeente kan u meer vertellen over de mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Bijvoorbeeld over geplande evenementen en wegwerkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de optocht.

Podium, tent, kraam of stroom

Wilt u voor de demonstratie bijvoorbeeld een podium, een tent of kraam plaatsen? Dan hebt u hiervoor misschien een vergunning of toestemming nodig van de gemeente Utrecht en/of Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Neem minimaal 2 weken van tevoren contact op met de gemeente Utrecht. Een podium, tent of kraam aanvragen bij de demonstratie kan via het kennisgevingsformulier.

U kunt op een aantal locaties in de gemeente Utrecht gebruikmaken van stroomaansluitingen.

Milieuzone, ontheffing voertuig

Hebt u een voertuig nodig in een gebied waar dit niet altijd mag of waar een verkeersverbod is? Dan vraagt u een ontheffing voertuig aan.
Voldoet uw voertuig niet aan de toelatingseisen voor personen- of bestelauto's of de toelatingseisen voor vrachtauto’s? Dan vraag een ontheffing milieuzone aan.

Kosten

Het doen van een kennisgeving van een betoging of demonstratie is gratis. U kunt wel kosten hebben aan eventuele aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld voor kosten voor afzettingen of eventuele verkeersregelaars of ontheffingen. Of voor een vergunning voor het plaatsen van kramen en podia. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met de onze afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Meer informatie

Wetgeving