Demonstratie of manifestatie houden

In Utrecht mag iedereen een demonstratie of manifestatie organiseren. Dit is een grondrecht. Wilt u demonstreren in Utrecht op een openbare plaats? Meld de demonstratie dan aan.

Dit doet u door een kennisgeving (melding) te doen. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren. Als uw demonstratie plaatsvindt in het weekend, op maandag, of op een feestdag, dan vragen we u om op de laatste werkdag voor 12.00 uur een kennisgeving te doen.

Voor advies en hulp bij het doen van een kennisgeving neemt u contact op met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 14 030.

Kennisgeving (melding) demonstratie

Na de kennisgeving krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging met hierin de voorwaarden die bij de demonstratie gelden en nemen wij contact met u op. De voorwaarden vindt u verder op deze pagina.

Wat is een demonstratie of manifestatie?

 • Bij een demonstratie staat de meningsuiting voorop. Acties of evenementen voor goede doelen of het werven van leden voor ideële organisaties vallen niet onder het recht om te demonstreren. Hiervoor kunt u ook bij de gemeente een niet-commerciële standplaats of een evenementenvergunning aanvragen.
 • Een demonstratie is een bijeenkomst van meerdere personen die een mening uiten in de openbare ruimte. Het doen van een kennisgeving is ook nodig bij:
  • een bijeenkomst in de openbare ruimte waarbij het belijden van een godsdienst of levensovertuiging centraal staat.
  • (flyer)acties van politieke partijen
 • Een demonstratie moet een vreedzaam karakter hebben. De burgemeester kan voorschriften en beperkingen opleggen aan de demonstratie. Dit gebeurt als er gevaar is of risico’s zijn voor de gezondheid, het verkeer of ernstige wanordelijkheden. In het uiterste geval kan de burgemeester de demonstratie verbieden.
 • Eén persoon die wil demonstreren of op andere wijze zijn mening wil uiten hoeft geen kennisgeving bij de gemeente te doen.

Voorwaarden bij demonstraties en manifestaties

 • U bent als organisator verantwoordelijk voor een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop van de demonstratie. U bent daarom ook verantwoordelijk dat de onderstaande regels bekend zijn bij de deelnemers aan de demonstratie.
 • De demonstratie is vreedzaam en heeft niet als doel de openbare orde te verstoren.
 • U moet een contactpersoon beschikbaar stellen die ter plaatse aanwezig is en aanspreekpunt is voor de politie en toezichthouders.
 • De plek van de demonstratie moet schoon achterblijven. Als er flyers gebruikt worden en deze vallen op de grond, dan bent u als organisator verantwoordelijk dat deze opgeruimd worden.
 • U moet alle soorten verkeer, rijdend en lopend, zo min mogelijk hinderen en de loop- en andere verkeersstromen zoveel mogelijk vrijhouden.
 • De toegang van en naar winkels, panden en woningen mag door demonstranten op geen enkele manier worden belemmerd.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de demonstratie tekens, afbeeldingen, voorwerpen en/of teksten te gebruiken die beledigend of discriminerend en opruiend zijn.
 • U moet zorgen voor voldoende (minimaal 10% van het aantal deelnemers) herkenbare begeleiders (ordedienst) die de manifestatie of demonstratie ordelijk en volgens de regels laten verlopen.
 • De demonstratie of manifestatie mag geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen en/of eigendommen van derden.
 • Alle overige door of vanwege de politie en/of gemeente gegeven aanwijzingen in het belang van openbare orde en/of veiligheid moeten worden opgevolgd.
 • Wanneer u geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt, is het dringende verzoek om zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Dit geldt in het bijzonder op drukke locaties en/of in de buurt van woningen.

Op basis van omstandigheden kunnen aanvullend op bovenstaande regels extra voorschriften en beperkingen aan een demonstratie worden gesteld. Hierover wordt u als organisator  geïnformeerd.

Podium, tent, kraam of stroom

Wilt u voor de demonstratie bijvoorbeeld een podium, een tent of kraam plaatsen? Geef dit dan aan via het kennisgevingsformulier. Er wordt contact met u opgenomen als u hiervoor een aanvullende vergunning of toestemming nodig hebt.

U kunt op een aantal locaties in de gemeente Utrecht gebruikmaken van stroomaansluitingen.

Milieuzone, ontheffing voertuig

Hebt u een voertuig nodig in een gebied waar dit niet altijd mag of waar een verkeersverbod is? Dan nemen wij contact met u op voor een ontheffing voertuig.

Voldoet uw voertuig niet aan de toelatingseisen voor personen- of bestelauto's of de toelatingseisen voor vrachtauto’s? Vraag dan zelf een ontheffing milieuzone aan.

Kosten

Het doen van een kennisgeving van een demonstratie is gratis. U kunt wel kosten hebben aan eventuele aanvullende maatregelen. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met de onze afdeling Openbare Orde en Veiligheid.

Meer informatie

Wetgeving