Reclamemateriaal verspreiden, vergunning

Voor het huis-aan-huis verspreiden van folders hebt u geen vergunning nodig. Wilt u flyeren op een vaste plek? Dan hebt u daarvoor wel een vergunning nodig.

U mag geen reclamemateriaal op andermans bezittingen plaatsen (zoals bijvoorbeeld folders achter ruitenwissers, zadelhoesjes op fietsen).

De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Zo mag de reclame bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

Als u op straat reclamemateriaal wilt verspreiden, hebt u een tijdelijke standplaatsvergunning nodig. In de binnenstad zijn alleen de volgende locaties beschikbaar:

 • Stadhuisbrug: ideële doelen
 • Vredenburg: commerciële doelen, alleen op donderdag

In uw aanvraag moet staan:

 • de reden
 • een beschrijving van het reclamemateriaal
 • de datum
 • het tijdstip
 • de plaats

Vraag vergunning tijdelijke standplaats aan

Voorwaarden

 • U mag op een tijdelijke standplaatsvergunning geen etenswaren uitdelen.
 • Als u gebruik wilt maken van een aggregaat, dan is dat een geluidsarm aggregaat.
 • U mag de standplaats alleen gebruiken voor een door u opgegeven promotieteam, kraam, tafel en/of parasol.
 • U maakt geen muziek en trekt geen aandacht met geluid.
 • U neemt geen ruimte in voor de etalages en in- en uitgangen van winkels en huizen.
 • U plaatst prullenbakken bij de tijdelijke standplaats. U ruimt ook weggegooid reclamemateriaal rond de tijdelijke standplaats op.
 • U laat de tijdelijke standplaats leeg en schoon achter. Eventuele schoonmaakkosten van de gemeente betaalt u.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Het besluit krijgt u thuisgestuurd. Daarin vindt u meer informatie over het maken van bezwaar.

Kosten 2022

U betaalt uw aanvraag via iDEAL. (vooraf)

 • € 151,50  tijdelijke standplaatsvergunning voor commerciële organisaties
 • €  104,45  tijdelijke standplaatsvergunning voor niet-commerciële organisaties

Daarnaast betaalt u (achteraf) voor een commerciële standplaats huur:

 • € 375,00  per dagdeel voor de binnenstad
 • € 375,00  per dag in de overige wijken

Lees ook