Winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken, subsidie aanvragen

Hebt u een goed idee om lege winkelruimtes in de Utrechtse binnenstad tijdelijk te gebruiken? Vraag dan subsidie aan.

U kunt geen subsidie voor 2021 meer aanvragen

Dit kon tot 1 november. We werken nu aan de mogelijkheden voor 2022. U kunt uw plannen voor 2022 al aan ons voorleggen. Stuur uw plan uitgewerkt volgens de voorwaarden uit de onderstaande nadere regel naar subsidie@utrecht.nl. Is de subsidie weer beschikbaar? Dan sturen we u daarover een e-mail.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen om de lege winkelruimtes te gebruiken voor:

 • werkfuncties
 • maatschappelijke functies
 • nieuwe, innovatieve ondernemingen
 • creatieve bedrijven
 • culturele ondernemers (beroepskunstenaar, maker)
 • pop-up activiteiten
 • een mix van verschillende functies die elkaar versterken

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als:

 • rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
 • particulier, samen met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel Morgen Mooier Maken.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Een plan van aanpak van maximaal 4 A4 met:
  • de activiteit(en) en organisatie met betrokken partners/netwerk
  • doelstelling en uitleg hoe de activiteit bijdraagt aan de doelstelling
  • de doelgroep(en)
  • de gewenste periode van de activiteit(en)
  • de plek/lege winkelruimte
  • de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag
  • toelichting op de cofinanciering
 • Een sluitende begroting: een overzicht met alle kosten en hoe u die gaat betalen.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor activiteiten voor de korte termijn (tot 6 maanden) kunt u een subsidie krijgen van maximaal 50% van de totale begroting. U krijgt maximaal € 15.000. Dit geldt per aanvraag.
 • Voor activiteiten voor de langere termijn (langer dan 6 maanden) kunt u een subsidie krijgen van maximaal 75% van de totale begroting. U krijgt maximaal € 75.000. Dit geldt per aanvraag

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben we meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording

Binnen 3 maanden na het einde van uw activiteit(en) stuurt u de volgende documenten naar ons op:

 • een verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.

Naar boven