Winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken, subsidie aanvragen

Hebt u een goed idee om lege winkelruimtes in de Utrechtse binnenstad tijdelijk te gebruiken? Vraag dan subsidie aan.

Met deze subsidie willen we voorkomen dat winkelruimtes in de binnenstad voor lange tijd leeg staan. Tot 1 augustus 2021 kunt u deze subsidie aanvragen.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen om de lege winkelruimtes te gebruiken voor:

 • werkfuncties
 • maatschappelijke functies
 • nieuwe, innovatieve ondernemingen
 • creatieve bedrijven
 • culturele ondernemers (beroepskunstenaar, maker)
 • pop-up activiteiten
 • een mix van verschillende functies die elkaar versterken

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als:

 • rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
 • particulier, samen met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel Morgen Mooier Maken.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Een plan van aanpak van maximaal 4 A4 met:
  • de activiteit(en) en organisatie met betrokken partners/netwerk
  • doelstelling en uitleg hoe de activiteit bijdraagt aan de doelstelling
  • de doelgroep(en)
  • de gewenste periode van de activiteit(en)
  • de plek/lege winkelruimte
  • de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag
  • toelichting op de cofinanciering
 • Een sluitende begroting: een overzicht met alle kosten en hoe u die gaat betalen.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie als organisatie aanvragen. U doet dat met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voor activiteiten voor de korte termijn (tot 6 maanden) kunt u een subsidie krijgen van maximaal 50% van de totale begroting. U krijgt maximaal € 15.000. Dit geldt per aanvraag.
 • Voor activiteiten voor de langere termijn (langer dan 6 maanden) kunt u een subsidie krijgen van maximaal 75% van de totale begroting. U krijgt maximaal € 75.000. Dit geldt per aanvraag

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben we meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording

Binnen 3 maanden na het einde van uw activiteit(en) stuurt u de volgende documenten naar ons op:

 • een verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.

Naar boven