Voorschoolse educatie, subsidie aanvragen

Wilt u voorschoolse educatie geven aan peuters (2,5–4 jaar) in een kindercentrum? Of wilt u starten met voorbereidende activiteiten daarvoor, zoals het opleiden van een beroepskracht, en het aanschaffen van een methode en een kindvolgsysteem? Dan kunt u hiervoor subsidie ‘voorschoolse educatie’ krijgen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe tijdens het aanvragen:
  • een activiteitenplan en diploma’s en certificaten, volgens de eisen in artikel 7 van de beleidsregel.
  • een ingevuld Exceldocument met het voorspelde aantal (doelgroep)peuters. Vraag het Exceldocument aan via subsidie@utrecht.nl. U kunt hierin ook uitrekenen hoeveel subsidie u kunt aanvragen.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • statuten van de organisatie

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Wanneer vraagt u de subsidie aan?

  • Wilt u voor het eerst voorschoolse educatie gaan geven? Dan kunt u tot en met 31 december 2019 de subsidie aanvragen. U krijgt dan wel minder subsidie dan het bedrag voor een heel jaar.
  • Hebt u nog niet eerder voorschoolse educatie gegeven en wilt u hier naartoe werken? Dan kunt u subsidie aanvragen voor voorbereidende activiteiten.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Bekijk de bedragen in het tarievenblad, bijlage 1 van de beleidsregel. Aanvragen beoordelen we in de volgorde waarop ze binnenkomen tot het budget op is.

Voorwaarden

Alle eisen en voorwaarden staan in artikel 4 van de beleidsregel

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wanneer krijgt u antwoord van ons?

U krijgt binnen 13 weken een besluit op uw aanvraag.

Lees ook…

Naar boven