Passende kinderopvang, subsidie aanvragen

Wilt u kinderen die extra ondersteuning nodig hebben opvang geven? Bijvoorbeeld op het gebied van taal of zorg? Centra voor kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen hier subsidie voor aanvragen. Er is subsidie voor het geven van voorschoolse educatie voor 4 jaar lang en het bieden van 'kinderopvang plus' voor 1 jaar lang.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe in het aanvraagformulier. In artikel 8 van de beleidsregel leest u alle eisen aan de bijlagen.
 • 2 recente rapporten van de Inspectie Kinderopvang met eventueel een toelichting.
 • Een sluitende begroting met toelichting.
 • Specifieke bijlagen per onderdeel.
 • Subsidie 'voorschoolse educatie': geef door voor welke peuters u subsidie aanvraagt. Vul hiervoor het prognoseformulier in, op te vragen bij het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl.

Voor het eerst subsidie of wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

Vraag subsidie aan

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Alle eisen en criteria staan aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel.

Lees ook de gestelde vragen en antwoorden over de beleidsregels voor voorschoolse educatie (pdf, 119 kB)

Waar is de subsidie precies voor?

Voorschoolse educatie

De subsidie is voor het geven van voorschoolse educatie aan kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar in een kindercentrum. De subsidie is voor de periode 2020 tot en met 2023. Het gaat om kinderen met (risico op) een taalachterstand die extra stimulering nodig hebben op het gebied van taal en ontwikkeling.

'Kinderopvang plus'

U kunt subsidie voor 'kinderopvang plus’ jaarlijks aanvragen voor 1 oktober.

De subsidie is voor:

 • het bieden van ‘voorschoolse educatie plus’: extra ondersteuning aan kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar die voorschoolse educatie krijgen in een kindercentrum en/of
 • het bieden van ‘buitenschoolse opvang plus’: extra ondersteuning aan kinderen van 4 tot 12 jaar op de buitenschoolse opvang.

De subsidie is voor 1 jaar. Het gaat om kinderen met een aanvullende ondersteuningsvraag, door een zorgvraag of uitingen in het gedrag. U kunt het onderdeel 'voorschoolse educatie plus' alleen aanvragen als u ook voorschoolse educatie geeft.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal kinderen of kindplekken waarvoor u subsidie vraagt:

 • voorschoolse educatie: € 2.250,00 per doelgroep peuter
 • voorschoolse educatie plus: € 3.000,00 per doelgroep peuter
 • buitenschoolse opvang plus: € 28,25 per kindplek per dagdeel

Hulp of advies bij uw aanvraag

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 13 weken een besluit op uw aanvraag.

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Lees ook…