Pand als woning gebruiken, vergunning

Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Aanvragen

In uw aanvraag beschrijft u de volgende zaken:

  • de gegevens van het gebouw
  • de manier waarop u het pand wilt gebruiken

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket voor het wijzigen van gebruik.

Vraag een omgevingsvergunning aan

Voorwaarden

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van aard, omvang en plaatselijke omstandigheden.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie

Wetgeving