Legalisatie handtekening

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U hebt bijvoorbeeld een gelegaliseerde handtekening nodig als u iemand een volmacht wilt geven. Een bedrijf of organisatie kan ook om een gelegaliseerde handtekening vragen. Een gelegaliseerde handtekening is vaak nodig op formulieren en documenten die naar het buitenland worden gezonden. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis in het buitenland.

Als u een gast uit het buitenland uitnodigt, is legalisatie van uw handtekening op een speciaal formulier nodig. Dit is een andere procedure. Kijk hiervoor bij ‘Garantstelling en particuliere logiesverstrekking’.

De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier. De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs. U krijgt de legalisatie meteen mee.

Legalisatie van een handtekening moet u zelf doen. U kunt dit niet door iemand anders laten doen.

Aanvragen gelegaliseerde handtekening

Voor het aanvragen van legalisatie maakt u een afspraak.

Maak een afspraak

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt ondertekenen. U tekent het document pas in de aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente.

Kosten 2022

Legalisatie van een handtekening op een formulier kost per handtekening € 18,10.

Uitzonderingen

Voor legalisatie van:

  • handtekeningen van (kandidaat-)notarissen
  • ambtenaren burgerlijke stand
  • beëdigde vertalers
  • medewerkers Kamer van Koophandel

die werkzaam zijn in het arrondissement van Utrecht, kunt u terecht bij de Rechtbank Utrecht.