Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’, 2-jarige subsidie 2021-2022 aanvragen (niet beschikbaar)

In de cultuurnota 2021-2024 staan de uitgangspunten voor de Utrechtse culturele sector. Stichtingen en verenigingen die met culturele activiteiten uitvoering willen geven aan de cultuurnota kunnen een 2-jarige subsidie aanvragen voor 2021-2022. Doel daarvan is nieuwe kunst te bevorderen en te investeren in een vernieuwing in de sector.

Meer over de cultuurnota 2021-2024


Er is ook een 4-jarige subsidie voor de periode 2021-2024.

Waar is de subsidie voor?

Deze subsidie is voor nieuwe makers en nieuwe culturele initiatieven. Rechtspersonen (stichtingen of verenigingen), die actief en aantoonbaar bijdragen aan de Utrechtse culturele sector kunnen de subsidie aanvragen.

Let op! Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling staat nog niet vast. Dit wordt in november door de raad vastgelegd.

Voorwaarden

 • U hebt op het moment van aanvragen (september 2020) 2 kalenderjaren, in 2019 en 2020, culturele activiteiten uitgevoerd in Utrecht. U voert meer activiteiten per jaar uit of organiseert bij festivals minimaal een jaarlijks terugkerend festival.
 • U hebt niet eerder een 4-jarige subsidie vanuit de Cultuurnota van ons ontvangen.
 • Uw organisatie is in 2013 of later opgericht.
 • Uw activiteiten voldoen aan de criteria en uitgangspunten van de nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'.
Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen, omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is.

Wat stuurt u mee?

De volgende bijlagen stuurt u mee met uw aanvraag:
 • activiteitenplan, (max. 5.000 woorden in pdf) volgens de handleiding (pdf, 313 kB)
 • begroting met toelichting (in pdf) volgens de leidraad begroting (pdf, 160 kB)
 • jaarverslag en jaarrekening van 2019

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. De indientermijn is verlopen.

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal € 50.000 per jaar.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt een besluit over de subsidieaanvraag. Een gesprek met de adviescommissie is onderdeel van de beoordeling. Lees meer over deze adviescommissie.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van 3 criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • zakelijke kwaliteit
 • betekenis voor de stad

Kijk voor meer informatie over de beoordelingscriteria in de handleiding (pdf, 292 kB) en de nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'kunst kleurt de stad'.

Nieuwe Code Diversiteit en Inclusie

In de Cultuurnota 2021 – 2024 ‘Kunst Kleurt de stad’ is aangekondigd dat de Code Culturele Diversiteit werd herzien. Deze nieuwe code is leidend voor de aanvragen en beoordelingen. Bekijk de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie.

Wat kunt u verwachten?

De Adviescommissie geeft uiterlijk 1 december 2020 advies aan het college. U hoort in december 2020 of u subsidie krijgt. Lees meer over de procedure in de handleiding (pdf, 292 kB).

Hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie