Omgevingsoverleg aanvragen

Wilt u iets bouwen, verbouwen of het gebruik veranderen? En past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan kunt u uw plan met de gemeente bespreken in een omgevingsoverleg. Dit overleg kost geld. We onderzoeken dan samen of uw plan wenselijk en haalbaar is. Dat is handig om te weten, voordat u het plan in detail gaat uitwerken.

Wanneer vraagt u een omgevingsoverleg aan?

Het omgevingsoverleg is vooral voor ingewikkelde plannen of grote bouwprojecten. Die bovendien niet passen in het bestemmingsplan.
Bijvoorbeeld plannen om een gebouw groter te maken, woningen in een bedrijfsgebouw te maken of een appartementencomplex of sporthal te bouwen.

U vraagt het omgevingsoverleg aan als u nog geen omgevingsvergunning hebt aangevraagd.

Waarvoor is het omgevingsoverleg niet?

Het omgevingsoverleg is niet bedoeld voor:

 • het stellen van algemene bouwvragen. U kunt online uw vraag stellen over uw bouwplan.
 • als u iets gaat bouwen dat vaak voorkomt. Bijvoorbeeld een aanbouw of dakkapel. Een omgevingsoverleg is dan meestal niet nodig. Het kost u extra tijd en geld.
  Twijfelt u of u een omgevingsvergunning krijgt? Bijvoorbeeld omdat u iets gaat bouwen dat in uw buurt nog niet voorkomt? Dan kan het omgevingsoverleg toch handig zijn. Het voordeel is dat u dan van de gemeente hoort of uw plan haalbaar is. Voordat u kosten maakt voor bijvoorbeeld het uitwerken van bouwtekeningen.

Wat bekijken we bij een omgevingsoverleg?

 • We onderzoeken of uw plan wenselijk en haalbaar is op die plek. Daarvoor kijken we of uw plan past bij de wensen en doelen die in de omgevingsvisie staan.
 • We bespreken met u onder welke voorwaarden de gemeente akkoord gaat met uw plan. Soms moet u uw plan hiervoor veranderen.
 • We laten u weten welke vergunning(en) u nodig hebt. Behalve een omgevingsvergunning kan dit bijvoorbeeld een onttrekkingsvergunning woonruimte of een exploitatievergunning horeca zijn.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het plan zoals we besproken hebben in het omgevingsoverleg? Dan is de kans groot dat u de omgevingsvergunning krijgt.

Wat stuurt u mee?

Wat u meestuurt bij uw aanvraag hangt af van uw plan.

Bij veelvoorkomende verbouwingen

 • omschrijving van alle activiteiten
 • overzicht van de totale te verwachten bouwkosten (exclusief btw)
 • plattegronden van alle verdiepingen, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100
 • tekeningen van de gevels, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100
 • doorsnedetekening, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100
 • omschrijving van hoe u het bouwwerk nu gebruikt en straks wilt gebruiken, met daarbij aangegeven over welke grond het gaat
 • tekening van de bestaande en nieuwe situatie met een pijl die het noorden aanwijst, schaal 1:1000
 • overzicht van de bruto vloeroppervlakte in m2 van het nieuwe bouwwerk
 • op de plattegronden en tekeningen moeten de maten van het bouwwerk staan

Bij grotere (bouw)plannen

 • omschrijving van alle type activiteiten
 • overzicht van de totale te verwachten bouwkosten (exclusief btw)
 • plattegronden van alle verdiepingen, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100
 • tekeningen van de gevels, van de nieuwe situatie en van de bestaande situatie, schaal 1:100
 • doorsnedetekening, van de nieuwe situatie en de bestaande situatie, schaal 1:100
 • omschrijving van hoe u het bouwwerk nu gebruikt en straks wilt gebruiken, met daarbij aangegeven over welke grond het gaat
 • een plattegrond van de bestaande en nieuwe situatie met een pijl die het noorden aanwijst, schaal 1:1000
 • plattegronden met de parkeervoorzieningen op het eigen terrein
 • actuele kleurenfoto's van de bestaande situatie en de gebrouwen in de omgeving
 • een overzicht van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het nieuwe bouwwerk
 • op de plattegronden en tekeningen moeten de maten van het bouwwerk staan
 • als het om bedrijfsactiviteiten gaat: een duidelijke omschrijving van de activiteiten van de onderneming

Aanvragen

Kosten

De kosten voor het omgevingsoverleg bestaan uit meerdere onderdelen. U betaalt ook als uw plan niet door kan gaan.

De kosten bestaan uit:

 • 3,01% van de bouwkosten, minimaal € 161,25 (bij bouwkosten vanaf € 1.000.000 is het percentage lager)
 • als uw plan niet in het bestemmingsplan past: een toeslag van 16% (16% van 3,01% van de bouwkosten), minimaal € 369,95
 • kosten voor andere activiteiten die u gaat doen

Meer over de kosten staat in de verordening leges omgevingsvergunning 2023. Hierin staat wat de kosten voor de activiteiten zijn. En de kosten bij bouwkosten boven € 1.000.000 (zie paragraaf 3 van de tarieventabel). We stellen de bedragen elk jaar opnieuw vast.

U geeft bij uw aanvraag aan hoe hoog de bouwkosten zijn. Na uw aanvraag geven wij u een schatting van de kosten van het omgevingsoverleg. U kunt uw aanvraag dan nog stoppen.

5% van de kosten terugkrijgen

Vraagt u na het overleg een omgevingsvergunning aan en krijgt u die? Dan kunt u 5% van de kosten van het omgevingsoverleg terugkrijgen. De voorwaarden hiervoor staan in de legesverordening. Dit doen we alleen als het bedrag dat u terugkrijgt hoger is dan € 331,80.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag belt de medewerker u op die uw aanvraag behandelt. Deze bespreekt met u de kosten van het omgevingsoverleg. En spreekt met u af hoe het proces verder zal gaan.

Na het omgevingsoverleg

Na het omgevingsoverleg hebt u 6 maanden de tijd om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Meer infomatie