Omgevingsoverleg aanvragen

Wilt u iets doen of bouwen dat niet past bij de regels uit het bestemmingsplan? Dan kunt u uw plan met de gemeente bespreken in een omgevingsoverleg. We onderzoeken dan samen of uw plan wenselijk en haalbaar is. Dat is handig om te weten, voordat u het plan in detail gaat uitwerken.

Wat bekijken we bij een omgevingsoverleg?

  • We onderzoeken of uw plan (initiatief) wenselijk en haalbaar is op die plek. Daarvoor kijken we of uw plan past bij de wensen en doelen die in de omgevingsvisie staan.
  • We bespreken met u onder welke voorwaarden de gemeente akkoord gaat met uw plan. Soms moet u uw plan hiervoor veranderen.
  • We laten u weten welke vergunning(en) u nodig hebt. Behalve een omgevingsvergunning kan dit bijvoorbeeld een onttrekkingsvergunning woonruimte of een exploitatievergunning horeca zijn.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het plan zoals we besproken hebben in het omgevingsoverleg? Dan is de kans groot dat u de omgevingsvergunning krijgt.

Wanneer vraagt u een omgevingsoverleg aan?

Voor veel voorkomende bouwwerken, zoals een dakkapel of aanbouw, hoeft u meestal geen omgevingsoverleg aan te vragen.

Het omgevingsoverleg vervangt vanaf 1 maart 2023 de indicatieaanvraag van de omgevingsvergunning.

Aanvragen

Kosten

De kosten voor het omgevingsoverleg zijn afhankelijk van:

  • de bouwkosten
  • hoe ingewikkeld uw plan is
  • het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt

U geeft bij uw aanvraag aan hoe hoog de bouwkosten zijn. Na uw aanvraag geven wij u een schatting van de kosten van het omgevingsoverleg. U kunt uw aanvraag dan nog stoppen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag belt de medewerker u op die uw aanvraag behandelt. Deze bespreekt met u de kosten van het omgevingsoverleg. En spreekt met u af hoe het proces verder zal gaan.

Na het omgevingsoverleg

Na het omgevingsoverleg hebt u 6 maanden de tijd om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Meer infomatie