Archeologievergunning aanvragen

Bij de volgende werkzaamheden hebt u mogelijk een archeologievergunning nodig:

  • bouwen
  • slopen
  • graafwerkzaamheden
  • saneren van de bodem
  • kabels en leidingen leggen

Wanneer hebt u een archeologievergunning nodig?

Zoek de plek op de Archeologische Waardenkaart. U hebt een archeologievergunning nodig voor werkzaamheden in de groene, gele en rode gebieden. In het witte gebied is geen archeologievergunning nodig.

Archeologisch rijksmonument

Wilt u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren in een van de 12 beschermde archeologische rijksmonumenten? Dan mag dit in principe niet. Is dit toch nodig? Dan hebt u een monumentenvergunning van het Rijk nodig. De werkwijze en het aanvraagformulier vindt u op cultureelerfgoed.nl. Het aanvraagformulier stuurt u naar archeologie@utrecht.nl.

De archeologische rijksmonumenten staan op de kaart archeologie in Nederland. Ze staan niet op de archeologische waardenkaart.

Eerst overleg

Overleg eerst met een archeoloog. Bel met telefoonnummer 14 030 of stuur een e-mail naar archeologie@utrecht.nl.

De archeoloog kan u meer vertellen over:

  • verplichte documenten bij uw aanvraag
  • hoe de aanvraag verloopt
  • archeologisch onderzoek, en of het nodig is

Aanvragen

Vraag archeologievergunning aan (pdf, 44 kB)

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Archeologische vondst melden

U moet archeologische vondsten melden bij de gemeente. Ook als u geen vergunning nodig hebt. Dat staat in de wet.

Archeologisch onderzoek

Het kan zijn dat u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren voordat u een archeologievergunning kunt krijgen. Bespreek uw plannen zo vroeg mogelijk met de archeologen. Zij vertellen u of en welk onderzoek u moet laten doen en aan welke voorwaarden het onderzoek moet voldoen. De gemeente kan ook met u bekijken of het mogelijk is uw plannen aan te passen zodat een archeologisch onderzoek niet nodig is.

Is een archeologisch onderzoek nodig? Dan moet u zelf de uitvoering regelen. U kunt dit alleen laten doen door bedrijven of gemeenten met een certificaat. Bedrijven en gemeenten moeten zich bij de uitvoering van archeologische onderzoeken houden aan landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Voor onderzoeken binnen de gemeente Utrecht gelden aanvullende richtlijnen: Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de gemeente Utrecht (pdf, 129 kB).

Kosten

Voor de archeologievergunning en de beoordeling van het archeologische onderzoek brengen wij kosten bij u in rekening. Bekijk de kosten in de Legesverordening.

Meer informatie

Wetgeving