x-20192131-Ruimte geschikt maken voor bewonersinitiatief, subsidie aanvragen

Wilt u een bestaande accommodatie (ruimte) geschikt maken voor bewonersactiviteiten en/of initiatieven? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de aanpassing of verbouwing die dit mogelijk maakt. Bijvoorbeeld het plaatsen van een extra wand of deur.

Subsidie aanvragen

Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet meesturen.

Hulp of advies

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen zijn er een aantal voorwaarden:

 • u bent eigenaar of huurder van de accommodatie
 • u doet de subsidieaanvraag vóórdat u start met de aanpassingen
 • het gaat om de verbouwing van een bestaande accommodatie
 • de maatschappelijke activiteiten passen in het bestemmingsplan van de accommodatie
 • de accommodatie staat in een gebied waar geen buurtcentrum is voor bewonersactiviteiten

U kunt geen subsidie aanvragen voor beheer, exploitatie of huurlasten van de accommodatie.

Bijlagen

Stuur de volgende bijlagen mee met het aanvraagformulier:

 • plan met daarin informatie over het huidige en toekomstige gebruik van de accommodatie en de reden en aard van de aanpassingen
 • schatting van de kosten van de aanpassing of verbouwing (offerte)
 • overzicht van de verhuurtarieven voor bewonersactiviteiten
 • foto van de aan te passen situatie

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal € 10.000 per accommodatie. Het beschikbare subsidiebudget is maximaal € 50.000,- per jaar.

Aan welke voorwaarde moet u voldoen?

De voorwaarden staan in de beleidsregel gebruik accommodaties voor bewonersinitiatieven.

Subsidieaanvraag organisatie

Bent u een organisatie en vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Stuur dan ook de volgende bijlagen op:

 • kopie bankafschrift met IBAN-rekeningnummer. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie.

Besluit subsidieaanvraag

Hebt u de subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. U hebt tot 1 jaar na het besluit om de aanpassingen te doen. Dan stuurt u ons de factuur en een foto van de nieuwe situatie. Nadat wij deze hebben beoordeeld, krijgt u de subsidie.

Lees ook

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

 

Naar boven