Toegankelijkheid, subsidie aanvragen

Hebt u een idee waardoor uw bedrijf of organisatie toegankelijker wordt? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Wijziging regels subsidie Toegankelijkheid

Voor het jaar 2020 zijn er 2 extra subsidierondes bij gekomen. De deadlines voor deze rondes zijn 15 juni en 1 november. De subsidie is maximaal € 20.000. In 2020 kunt u voor 100% van de totale kosten subsidie aanvragen. Deze wijziging geldt voor aanvragen die zijn ingediend na 20 mei 2020.
Lees meer over de gewijzigde nadere regels subsidie Toegankelijkheid

Met toegankelijk bedoelen wij dat inwoners met een beperking geen hindernis hebben om mee te doen aan activiteiten of gebruik te maken van voorzieningen. De subsidie is voor maatregelen die zo’n hindernis wegnemen. Dat kan een hindernis zijn in uw gebouw. Het kan ook een sociale hindernis zijn in bijvoorbeeld de dienstverlening of informatievoorziening.

Wat stuurt u mee?

  • activiteitenplan (maximaal 4 pagina’s)
  • begroting volgens de leidraad (pdf, 94 kB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. Wij behandelen de binnengekomen aanvragen in 5 subsidierondes per jaar. De deadlines voor de rondes zijn 1 januari, 1 mei, 15 juni, 1 september en 1 november. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of telefoonnummer 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €20.000. In 2020 kunt u voor 70% van de totale kosten subsidie aanvragen. Aanvragen ingediend na 20 mei 2020 kunnen een subsidie van 100% van de totale kosten krijgen. Vanaf 2021 wordt de vergoeding lager, dan kunt u voor 50% van de totale kosten subsidie aanvragen.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de deadline van de subsidieronde een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Na afloop van de activiteiten stuurt u ons een eindrapportage. In het besluit op uw aanvraag staat waar de eindrapportage aan moet voldoen.

Lees ook…

Naar boven