Toegankelijkheid, subsidie aanvragen

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Hebt u een idee waardoor uw bedrijf of organisatie toegankelijker wordt? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Met toegankelijk bedoelen wij dat inwoners met een beperking geen hindernis hebben om mee te doen aan activiteiten of gebruik te maken van voorzieningen. De subsidie is voor maatregelen die zo’n hindernis wegnemen. Dat kan een hindernis zijn in uw gebouw. Het kan ook een sociale hindernis zijn in bijvoorbeeld de dienstverlening of informatievoorziening.

Wat stuurt u mee?

  • activiteitenplan (maximaal 4 pagina’s)
  • begroting volgens de leidraad (pdf, 94 kB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. Wij behandelen de binnengekomen aanvragen in 3 subsidierondes per jaar. De deadlines voor de rondes zijn 1 januari, 1mei en 1 september.

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of telefoonnummer 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €20.000 In 2020 kunt u voor 70% van de totale kosten subsidie vragen. Vanaf 2021 wordt de vergoeding lager, dan kunt u voor 50% van de totale kosten subsidie vragen.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken na de deadline van de subsidieronde een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Na afloop van de activiteiten stuurt u ons een eindrapportage. In het besluit op uw aanvraag staat waar de eindrapportage aan moet voldoen.

Lees ook…

Naar boven