Toegankelijkheid, subsidie aanvragen

Hebt u een idee om uw bedrijf, organisatie of eenmanszaak toegankelijker te maken? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Met toegankelijk bedoelen wij dat inwoners met een beperking zonder hindernis aan activiteiten mee kunnen doen of gebruik kunnen maken van voorzieningen. De subsidie is voor maatregelen die zulke drempels wegnemen. Dat kan een letterlijke drempel zijn in uw gebouw, maar ook een figuurlijke drempel in bijvoorbeeld de dienstverlening of informatievoorziening.

Voorwaarden

 • De maatregelen, voorzieningen of activiteiten zijn voor algemeen gebruik. Daarnaast helpt de activiteit inwoners met een beperking mee te doen aan de samenleving.
 • Het gaat om een eenmalige investering in toegankelijkheid.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Bouwprojecten die korter dan 2 jaar geleden zijn afgerond krijgen geen subsidie om te verbouwen.
 • Een al eerder uitgevoerde maatregel komt niet in aanmerking voor subsidie.

Lees de aanvullende eisen en voorwaarden in de Nadere Regel Toegankelijkheid van ondernemingen en organisaties.

Wat stuurt u mee?

 • Een activiteitenplan volgens de leidraad (pdf, 94 kB). Zonder een activiteitenplan in dit format nemen we uw aanvraag niet in behandeling.
 • Een advies van één van de belangenorganisaties. Wij adviseren u om al vroegtijdig contact op te nemen met één van de organisaties zodat u uw plan kunt opstellen of aanpassen op basis van de adviezen. 
Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tot 1 september 2022. Wij behandelen de binnengekomen aanvragen in 2 subsidierondes per jaar. De deadlines voor de rondes zijn 1 mei en 1 september.

Als bedrijf of organisatie kunt u subsidie aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal € 20.000. In 2022 kunnen aanvragers een subsidie van 100% van de totale kosten krijgen tot € 20.000.

Na uw aanvraag

We beoordelen uw aanvraag als u die compleet hebt ingediend. U krijgt binnen 13 weken na sluiting van een subsidieronde een besluit over uw aanvraag.

Ontvangt u de subsidie? Dan vragen we u nog om het volgende te doen:
 • U legt uit op welke manier u inwoners van Utrecht en gebruikers van de producten of diensten hebt verteld over uw investering in toegankelijkheid.
 • Is de openbare ruimte rondom het gebouw niet toegankelijk? Dan maakt u een melding op de Slim Melden app van de gemeente Utrecht.
 • Is de toegankelijkheid van een gebouw verbeterd? Plaats dit dan op Wheelmap.org.
 • Maakt u een openbaar toilet toegankelijk? Plaats dit dan op de HogeNood app.
Hebt u deze activiteiten gedaan? Dan stuurt u ons een eindrapportage. Hier krijgt u meer informatie over als u het besluit over uw subsidieaanvraag ontvangt.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of telefoonnummer 030 – 286 33 36.

Lees ook…