Sportevenement, subsidie aanvragen

De gemeente Utrecht wil zoveel mogelijk Utrechters laten sporten en bewegen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een sportevenement. Het kan daarbij gaan om een grootschalig of kleinschalig sportevenement.

 • Kleinschalig sportevenement:
  een sportevenement in de vorm van een activiteit of wedstrijd. Het evenement heeft een open inschrijving. Het richt zich op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname.

 • Grootschalig sportevenement:
  een sportevenement met minimaal 5.000 deelnemers
  of een sportevenement waaraan topatleten deelnemen
U kunt de subsidieaanvraag tot uiterlijk 13 weken voor de start van het evenement indienen. Voor een breedtesportevenement geldt 8 weken. Als u de subsidieaanvraag volledig en tijdig hebt ingediend ontvangt u in principe voor aanvang van de activiteiten een besluit.

Let op!

Het budget voor sportevenementen in 2019 is op. U kunt alleen subsidie aanvragen voor evenementen die starten in 2020.

Subsidie aanvragen

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 1. kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 2. kopie statuten van de organisatie
 3. kopie bankafschrift van de organisatie

Voorwaarden

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt gekeken naar de eisen en criteria in de beleidsregel sportevenementen 2017-2020.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per evenement bedraagt maximaal 30% van de totale begroting tot een maximum van € 5.000 voor kleinschalige sportevenementen en € 30.000 voor grootschalige sportevenementen.

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag volledig hebt ingediend ontvangt u binnen 12 weken een besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Wilt u hulp of advies? Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven