Sportevenement, subsidie aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een sportevenement. Het kan daarbij gaan om een grootschalig of kleinschalig evenement of om een schoolsportevenement.

  • Kleinschalig: in de vorm van een activiteit of wedstrijd. Met open inschrijving. Het richt zich op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname.
  • Grootschalig: minimaal 5.000 deelnemers of een sportevenement waaraan topatleten deelnemen.
  • Grootschalig schoolsportevenement: een schoolsportevenement of -toernooi met open inschrijvingen. Minimaal 1.000 leerlingen uit het basis- en/of speciaal onderwijs nemen hieraan deel. Het evenement is gericht op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van sportdeelname.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag voor uw evenement kijken we naar de eisen en criteria in de nadere regel subsidie Sportevenementen gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie
  • kopie bankafschrift van de organisatie

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Subsidierondes voor kleinschalige sportevenementen, meer dan € 750

Voor kleinschalige sportevenementen met een subsidieaanvraag boven de € 750 zijn er 4 subsidierondes per jaar.

Subsidierondes kleinschalige sportevenementen 2024
Subsidieronde Indienen voor
1. 1 november 2023
2. 1 februari 2024
3. 1 mei 2024
4. 1 augustus 2024

Andere aanvragen 13 weken van tevoren

Voor subsidieaanvragen tot € 750 en voor grootschalige (school)sportevenementen gelden bovengenoemde rondes niet. U kunt deze aanvragen 13 weken voor aanvang van het evenement indienen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie per evenement is maximaal 30% van de totale begroting meteen maximum van € 5.000 voor kleinschalige sportevenementen en € 30.000 voor grootschalige sportevenementen.
De maximale subsidiebijdrage voor een schoolsportevenement is € 25.000.

Na uw aanvraag

Dient u uw subsidieaanvraag op tijd en volledig in? Dan ontvangt u voor aanvang van uw evenement een besluit.

Hulp of advies

Wilt u hulp of advies? Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook