Koopwoning niet zelf gebruiken, vergunning aanvragen

Ligt de WOZ-waarde van uw woning onder een bepaalde grens? Dan mag u uw woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. Zo houden we zoveel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar voor woningzoekenden. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken.

Grens WOZ-waarde

U hebt een vergunning nodig als u eigenaar bent van een woning:
 • vanaf 1 juli 2023 met een WOZ-waarde tot € 587.000
 • tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 met een WOZ-waarde tot € 487.000
 • tussen 18 maart 2022 en 30 juni 2022 met een WOZ-waarde tot € 440.000

Geen vergunning nodig

Is de woning verhuurd op het moment van overdracht bij de notaris (datum op akte van levering)? En zit de huurder er langer in dan 6 maanden? Dan hebt u geen vergunning nodig.

Wel een vergunning nodig

In de volgende 5 gevallen kunt u een vergunning krijgen. Kies uw situatie:

Voorwaarden

De gebruiker is een van onderstaande personen:
 • Eerstegraads familielid: uw partner (getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract), ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen, schoondochters en schoonzonen.
 • Tweedegraads familielid: broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers.
 • Ex-partner of familielid van ex-partner: dit geldt alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Niet als u een samenlevingscontract had.

Wat stuurt u mee?

 • De koopakte die u van de notaris hebt gekregen (akte van levering).
 • Burgerservicenummer (BSN), naam, adres, woonplaats van het familielid.
 • Bij samenlevingscontract bijvoegen: de eerste pagina met daarin de namen van beide partners en de laatste pagina met de handtekeningen van beide partners en de notaris.
 • Bij familielid dat geen inwoner van Nederland (ingezetene) is: een document waarin staat dat u officieel familie van elkaar bent.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven op het adres en woont daar meer dan 1 jaar.
 • U verhuurt de woning voor maximaal 12 maanden.
 • De reden is anders dan verhuur voor toeristen.
 • Hebt u al eerder tijdelijk verhuurd? Dan moet u zelf daarna weer maximaal 1 jaar in de woning hebben gewoond (en ingeschreven gestaan) voordat u een nieuwe vergunning kunt krijgen.

Wat stuurt u mee?

 • De koopakte die u van de notaris hebt gekregen (akte van levering).
 • U legt goed uit waarom de tijdelijke verhuur nodig is.

Voorwaarden

 • De woonruimte is volgens het kadaster onderdeel van de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Wat stuurt u mee?

 • De koopakte die u van de notaris hebt gekregen (akte van levering).
 • Een bouwtekening (plattegrond) met daarop per verdieping alle ruimtes en hun functie, zoals woonkamer, gang, kantoor en opslagruimte. Ook is daarop duidelijk te zien waar de woonruimte is verbonden aan de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Voorwaarden

 • de eigenaar-bewoner woont zelf in de woning
 • de eigenaar-bewoner verhuurt aan maximaal 2 andere personen kamers (inwoning)

Nodig bij uw aanvraag

 • De koopakte die u van de notaris hebt gekregen (akte van levering).

Voorwaarden

 • Het college van burgemeester en wethouders keurt eerst uw voorstel goed.

Wat stuurt u mee?

 • De koopakte die u van de notaris hebt gekregen (akte van levering).
 • U legt duidelijk uit waarom het verhuren van de woning belangrijker is dan de niet verhuren van de woning net na de koop (opkoopbescherming)

Kosten 2023

U betaalt de kosten direct bij het aanvragen (met iDeal):
 • € 376,45 behandelen aanvraag

Aanvragen

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een bericht van ons.