Koopwoning niet zelf gebruiken, vergunning aanvragen

Ligt de WOZ-waarde van uw woning onder een bepaalde grens (zie 'WOZ-grens')? Dan mag u uw woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. Dit doen wij om veel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar te houden voor woningzoekenden. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken.

WOZ-grens

U hebt een vergunning nodig als u eigenaar bent geworden van een woning:
 • Vanaf 1 juli 2023 met een WOZ-waarde tot € 587.000
 • Tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 met een WOZ-waarde tot € 487.000
 • Tussen 18 maart 2022 en 30 juni 2022 met een WOZ-waarde tot € 440.000.

Geen vergunning nodig

Is de woning op het moment van aankoop verhuurd? En zit de huurder er langer in dan 6 maanden? Dan hebt u geen vergunning nodig.

Een vergunning nodig

In de volgende 4 gevallen kunt u een vergunning krijgen. Kies uw situatie:

Voorwaarden

De gebruiker is een van onderstaande personen:
 • Eerstegraads familielid: uw partner (getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract), ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen, schoondochters en schoonzonen.
 • Tweedegraads familielid: broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers.
 • Ex partner of familielid van ex partner (aanverwantschap): Dit geldt alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, maar niet als u een samenlevingscontract had.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • Burgerservicenummer (BSN), naam, adres, woonplaats van het familielid.
 • Bij samenlevingscontract bijvoegen: de eerste pagina met daarin de namen van beide partners + de laatste pagina met de handtekeningen van beide partners en de notaris.
 • Bij familielid dat geen inwoner van Nederland (ingezetene) is: een document waarin staat dat u officieel familie van elkaar bent.

Voorwaarden

 • De eigenaar van de woning moet meer dan 1 jaar ingeschreven staan op het adres en er wonen.
 • De tijdelijke huurperiode is maximaal 12 maanden.
 • De reden is anders dan verhuur voor toeristen.
 • Hebt u al eerder tijdelijk verhuurd? Dan moet u zelf daarna weer maximaal 1 jaar in de woning hebben gewoond (en ingeschreven gestaan) voordat u een nieuwe vergunning kunt krijgen.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • U moet goed uitleggen waarom de tijdelijke verhuur nodig is.

Voorwaarden

 • Woonruimte is volgens het kadaster onderdeel van de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • Een bouwtekening (plattegrond) met daarop per verdieping alle ruimtes en hun functie (woonkamer, gang, kantoor, opslagruimte, enzovoorts). Ook moet daarop duidelijk aangegeven zijn waar de woonruimte is verbonden aan de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Voorwaarden

 • Het college van burgemeester en wethouders moet uw voorstel goedkeuren.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • U moet duidelijk uitleggen waarom het verhuren van de woonruimte belangrijker is dan de opkoopbescherming.

Kosten 2023

U betaalt de kosten direct bij het aanvragen (met iDeal):
 • € 376,45 behandelen aanvraag

Aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht.