Koopwoning niet zelf gebruiken, vergunning aanvragen

Bent u na 18 maart 2022 eigenaar geworden van een woning met een WOZ-waarde tot € 440.000? Dan mag u uw woning niet binnen 4 jaar na aankoop laten gebruiken door anderen. Dit doen wij om veel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar te houden voor woningzoekenden. In sommige gevallen kunt u een vergunning krijgen om toch iemand anders de woning te laten gebruiken

Geen vergunning nodig

Is de woning op het moment van aankoop verhuurd? En zit de huurder er langer in dan 6 maanden? Dan hebt u geen vergunning nodig.

Een vergunning nodig

In de volgende 5 gevallen kunt u een vergunning krijgen. Kies uw situatie:

Voorwaarden

De gebruiker is een van onderstaande personen:
 • Eerstegraads familielid: uw partner (getrouwd, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract), ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen, schoondochters en schoonzonen.
 • Tweedegraads familielid: broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers.
 • Ex partner of familielid van ex partner (aanverwantschap): Dit geldt alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, maar niet als u een samenlevingscontract had.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • Burgerservicenummer (BSN), naam, adres, woonplaats van het familielid.
 • Bij samenlevingscontract bijvoegen: de eerste pagina met daarin de namen van beide partners + de laatste pagina met de handtekeningen van beide partners en de notaris.
 • Bij familielid dat geen inwoner van Nederland (ingezetene) is: een document waarin staat dat u officieel familie van elkaar bent.

Voorwaarden

 • De eigenaar van de woning moet meer dan 1 jaar ingeschreven staan op het adres en er wonen.
 • De tijdelijke huurperiode is maximaal 12 maanden.
 • De reden is anders dan verhuur voor toeristen.
 • Hebt u al eerder tijdelijk verhuurd? Dan moet uzelf daarna weer maximaal 1 jaar in de woning hebben gewoond (en ingeschreven gestaan) voordat u een nieuwe vergunning kunt krijgen.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • U moet goed uitleggen waarom de tijdelijke verhuur nodig is.

Voorwaarden

 • Woonruimte is volgens het Kadaster onderdeel van de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • Een bouwtekening (plattegrond) met daarop per verdieping alle ruimtes en hun functie (woonkamer, gang, kantoor, opslagruimte, enzovoorts). Ook moet daarop duidelijk aangegeven zijn waar de woonruimte is verbonden aan de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte.

Voorwaarden

 • De eigenaar/projectontwikkelaar heeft met de gemeente een (bestaande) overeenkomst of erfpachtovereenkomst met daarin afspraken over de verhuur.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • Een kopie van de overeenkomst met de gemeente.

Voorwaarden

 • Het college van burgemeester en wethouders moet uw voorstel goedkeuren.

Nodig bij uw aanvraag

 • Een kopie van de koopakte (akte van levering) van de woning.
 • U moet duidelijk uitleggen waarom het verhuren van de woonruimte belangrijker is dan de opkoopbescherming.

Kosten

U betaalt de kosten direct bij het aanvragen (met iDeal):
 • € 363,65 behandeling aanvraag

Aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht.