Stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2021-2022

Hebt u een culturele instelling en wilt u graag een combinatiefunctionaris in dienst nemen? U kunt voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 hiervoor subsidie aanvragen. Lees meer over de voorwaarden en hoe je de subsidie aanvraagt.

Beschrijving subsidie

Culturele instellingen kunnen weer subsidie aanvragen voor een combinatiefunctionaris. Deze medewerker zet zich in om een bredere, diverse groep Utrechters vertrouwd te maken met cultuur. Het gaat vooral om kinderen en jongeren in kansarme situaties. De medewerker brengt deze kinderen en jongeren in contact met 1 of meer kunst- en cultuurvormen en zorgt dat iedereen op zijn eigen niveau zijn talenten kan ontwikkelen. De medewerker richt zich ook op andere groepen Utrechters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om mee te doen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken, werkt een combinatiefunctionaris samen met minimaal 2 organisaties in het onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid en met bedrijven.

Voorwaarden

Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de nadere regel Combinatiefuncties Cultuur 2021-2022

  • De aanvrager is een culturele instelling die voor de periode 2021-2024 van de gemeente Utrecht subsidie ontvangt.
  • De aanvrager voert beleid op het gebied van cultuureducatie, diversiteit en/of cultuur(participatie) in de wijk.
  • De aanvraag wordt ingediend door de culturele instelling waar de combinatiefunctionaris formeel in dienst is.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

  • Activiteitenplan volgens de eisen van de bijhorende nadere regel Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Cultuur 2021-2022
  • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Een kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer.
  • Een kopie van de statuten van uw vereniging of stichting.

Subsidie aanvragen

Deze subsidieaanvraag gaat om de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2022. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

De stimuleringssubsidie bedraagt maximaal EUR €31.250 per 1 fte combinatiefunctionaris cultuur, op basis van een totaalbedrag van €50.000. Dit betekent dat je voor 62,5% van dit totaalbedrag subsidie kan aanvragen en de overige 37,5% (EUR €18.7500) zelf, als aanvrager, moet aanvullen.

Wat kunt u verwachten?

U kunt de subsidieaanvraag indienden tot 1 november 2020. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt ontvangt u uiterlijk 13 weken na de sluitingsdatum een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer over subsidies

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven