TONK, bijdrage woonkosten aanvragen

TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Kreeg u minder inkomsten door de coronamaatregelen? Verloor u bijvoorbeeld uw baan? Moest u minder uren gaan werken? Of lag uw onderneming stil? Vraag dan TONK aan. TONK is een bijdrage aan uw huur of hypotheek.

Wat is er nieuw in de regeling TONK

 • U kunt tot en met 31 december 2021 TONK 2 aanvragen. TONK 2 is voor de maanden juli tot en met december 2021. U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf juli.
 • U kunt nog tot en met 30 september 2021 TONK 1 aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht voor de maanden januari tot en met juni 2021.
 • Deelt u een woning of huurt u een kamer? Dan kunt u nu ook TONK 1 en/of TONK 2 aanvragen. Eerst was zelfstandige woonruimte een voorwaarde. Die voorwaarde is geschrapt.
 • U kunt TONK krijgen als uw inkomen minimaal 15% lager is dan voor corona. Dit was eerst 25%.
 • Er zijn 4 maximumbedragen voor TONK. Dit waren er eerst 2.

Voorwaarden

Over u:

 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent (en/of uw partner is) 18 jaar of ouder.
 • U bent (en/of uw partner is) jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U kunt per huishouden 1 keer per half jaar een bedrag krijgen uit de TONK. Hebt u een partner? Dan doet u samen de aanvraag. Met ‘partner’ bedoelen we de persoon met wie u samen een huishouden hebt.
 • U woont in de gemeente Utrecht.

Over uw inkomen:

 • U hebt een inkomen uit arbeid, uitkering, pensioen, verhuur, partneralimentatie, of uit een eigen bedrijf. In het tekstblokje hieronder leest u wat meetelt als inkomen.
 • Uw (gezamenlijk) netto maandinkomen is door de coronamaatregelen minimaal 15% lager dan voor corona. Wij kijken daarbij naar uw inkomen in januari 2020. Is het inkomen in januari 2020 voor u geen handige maand om mee te vergelijken? Bijvoorbeeld door seizoenswerk in de horeca- of evenementenbranche. Of omdat u als flexwerker in januari 2020 vrij was en geen inkomen had. En komt u daardoor dan niet in aanmerking voor TONK? Dan kunt u ons vragen of u een andere periode mag gebruiken voor het opgeven van uw inkomen vóór corona. Mail uw verzoek naar tonk@utrecht.nl. Leg kort uit waarom u een andere periode wilt gebruiken om uw inkomen mee te vergelijken. En welke gevolgen corona heeft gehad op uw inkomen.

Wat telt mee als inkomen:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, een andere instantie of studiefinanciering
 • Pensioen
 • Inkomen uit een onderneming
 • Inkomsten uit verhuur van een (deel van de) woning of ander vastgoed
 • Inkomsten uit partneralimentatie

TONK is voor mensen die geen andere regeling hebben die helpt bij het betalen van hun woonkosten. Daarom gelden ook deze voorwaarden:

 • U hebt geen woonkostentoeslag. Het is goed mogelijk dat woonkostentoeslag u beter helpt dan TONK. Kijk daarom eerst op utrecht.nl/woonkostentoeslag of u een aanvraag kunt doen.
 • U hebt geen huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst leest u de voorwaarden voor huurtoeslag.
 • U hebt geen huurverlaging op grond van de Wet op de eenmalige huurverlaging.
 • U maakt geen gebruik van een betaalpauze van uw hypotheek.

Hoogte bedrag TONK

Hebt u recht op TONK 1 en/of 2? U krijgt 1 keer een bedrag voor TONK 1. Voor TONK 2 krijgt u ook 1 keer een bedrag. U betaalt hier geen belasting over. U ziet het bedrag niet terug op uw jaaropgave en hoeft het niet op te geven bij uw belastingaangifte. Er zijn 4 maximumbedragen: € 750, € 1.500, € 2.250 en € 3.000. Dit zijn de bedragen als u de TONK aanvraagt voor 6 maanden. Welk bedrag u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij kijken bijvoorbeeld naar hoeveel uw inkomen lager is dan voor corona. U krijgt niet meer aan TONK dan dat bedrag. U kunt de TONK ook voor minder dan 6 maanden aanvragen. Dan is het bedrag lager. Voldoet u aan de voorwaarden en vult u de aanvraag juist in? Dan hoeft u later niets terug te betalen. Leest hieronder hoe wij de TONK berekenen.

Voor het berekenen van het bedrag kijken wij naar het volgende:
 • Woont u alleen of hebt u een huishouden met een partner en/of kinderen?
 • De hoogte van uw (gezamenlijk) netto-inkomen in de maand die u als startdatum voor de TONK opgeeft. Dit noemen we de startmaand. In die maand moet uw (gezamenlijk) inkomen minstens 15% lager zijn dan voor corona.
 • Verandert uw (gezamenlijk) netto-inkomen na uw aanvraag? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven.
 • We kijken bij de TONK niet naar uw vermogen.
 • De kale huurkosten in de startmaand. Betaalde u servicekosten? Dan tellen wij bij de kosten een vast bedrag op van € 48.
 • De kosten van de hypotheek en aflossing in de startmaand. Betaalde u een bijdrage Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan tellen wij bij de kosten een vast bedrag op van € 100.
 • Veranderen uw woonkosten na uw aanvraag? Bijvoorbeeld door een verhuizing. Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven.  
 • Het aantal maanden waarvoor u TONK aanvraagt.
 • Hoeveel procent van uw netto-inkomen u gebruikt voor uw woonkosten (hypotheek, huur, bijdrage VvE en servicekosten). Dit ziet u in de tabel hieronder.

Tabel: woonkosten in verhouding tot netto-inkomen

Huishouden van 1 persoon
Netto-inkomen in startmaand TONK maximaal € 750 TONK maximaal € 1.500 TONK maximaal € 2.250 TONK maximaal € 3.000
Tot en met € 2.500 40% 50% 65% 80%
Tot en met € 3.000 40% 50% 65% 80%
Tot en met € 5.000  45% 55% 65% 80%
Hoger dan € 5.000 50% 60% 65% 80%
Huishouden met partner en/of kinderen
Netto-inkomen in startmaand TONK maximaal € 750 TONK maximaal € 1.500 TONK maximaal € 2.250 TONK maximaal € 3.000
Tot en met € 2.500 35% 45% 65% 80%
Tot en met € 3.000 40% 50% 65% 80%
Tot en met € 5.000  40% 50% 65% 80%
Hoger dan € 5.000 50% 60% 65% 80%

Bijvoorbeeld:
 • U bent alleenstaande.
 • U wilt de TONK aanvragen met ingang van maart 2021. Dit is de startmaand.
 • Uw inkomen in de startmaand is € 2.000.
 • U hebt een huurwoning. De kale huur is € 1.152. Voor de servicekosten die u betaalt, tellen wij een vast bedrag bij de huur op van € 48. Uw woonkosten zijn in de startmaand € 1.200.
 • Deze woonkosten van € 1.200 zijn dus 50% of meer van uw netto-inkomsten van €2.000.
 • Voor de volledige 6 maanden zou u een bedrag van € 1.500 ontvangen.
 • U vraagt TONK aan vanaf maart 2021. Dus u vraagt TONK aan voor 4 maanden.
 • Als u recht hebt op TONK ontvangt u dan een bedrag van 4/6 x € 1.500. Dat is dus € 1.000.

Voor welke periode kunt u TONK 1 en 2 aanvragen?

U kunt voor TONK 1 een aanvraag doen voor maximaal 6 maanden. En voor TONK 2 ook.

 • Voor TONK 1 is dit voor januari tot en met juni 2021.
 • Voor TONK 2 is dit voor juli tot en met december 2021.

U vult in het aanvraagformulier in vanaf welke maand u de TONK wilt ontvangen. Dat is de maand waarin uw inkomen voor het eerst in die 6 maanden minimaal 15% lager is. Is deze daling bijvoorbeeld voor het eerst in maart? Dan vraagt u TONK 1 aan voor de maanden maart tot en met juni 2021. Is uw inkomen bijvoorbeeld in juli minimaal 15% lager? Dan kunt u TONK 2 aanvragen voor de maanden juli tot en met december 2021. Is uw inkomen vanaf maart 15% lager en in juli is dat nog steeds zo? Dan vraagt u TONK 1 aan voor maart tot en met juni 2021 én TONK 2 voor juli tot en met december 2021. U moet deze apart aanvragen.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

 • Uw DigiD. Hebt u een partner? Dan logt uw partner ook in met de eigen DigiD.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en van uw eventuele partner. Dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfvergunning. Geen rijbewijs.
 • Gegevens van uw inkomen in de startmaand en in januari 2020. De startmaand is de eerste maand in 2021 waarin uw inkomen minimaal 15% lager werd dan voor corona. Denk aan:
 • Bewijs van uw woonkosten in de startmaand. Bijvoorbeeld een bankafschrift of een huurspecificatie.
 • Kopie van het laatste afschrift van uw bankrekening waarop u de TONK wilt ontvangen.
Hebt u TONK 1 ontvangen en wilt u ook TONK 2 krijgen? U krijgt TONK 2 niet automatisch. U moet opnieuw een aanvraag doen.

Aanvragen bedrag TONK 1

U kunt TONK 1 online aanvragen tot en met 30 september 2021.

Aanvragen bedrag TONK 2

U kunt TONK 2 online aanvragen tot en met 31 december 2021.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om de aanvraag via de computer te doen? Neem dan contact met ons op via 030 – 286 52 11. Wij kijken samen met u wat in uw situatie de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wilt u uw gehele aanvraag met ons doornemen? Maak dan een afspraak

Hulp bij invullen inkomsten uit onderneming

De berekening is: omzet – zakelijke lasten x 0,82. Omdat u aan het eind van het jaar nog inkomstenbelasting moet betalen, verminderen wij het bedrag met een gemiddeld percentage van 18%. Daarom vermenigvuldigen wij het inkomen met 0,82. U hoeft dit niet zelf te berekenen bij het invullen van het formulier.
 • Inkomsten die horen bij de startmaand waarin u TONK aanvraagt
  Het gaat over inkomsten die meetellen voor de startmaand waarin u TONK aanvraagt. Inkomsten voor werk gedaan in de startmaand, of voor producten verkocht in de startmaand, tellen mee. Hebt u werk gedaan in december, of producten verkocht in december? En hebt u hiervoor in januari inkomsten ontvangen? Dan tellen die dus niet mee voor uw inkomsten van januari.
 • Niet te innen facturen
  Hebt u facturen die een debiteur niet kan betalen? Dan tellen deze niet mee als inkomsten.
 • Doorlopende subsidie of grote opdracht naar rato toerekenen
  Hebt u een grote subsidie of grote opdracht ontvangen? En duurt die langer dan de startmaand van de TONK? Dan tellen wij de inkomsten (zo mogelijk op basis van gewerkte uren) naar rato mee met de inkomsten in de startmaand.
 • Deelname KOR: bedragen inclusief btw doorgeven
  U geeft bedragen exclusief btw aan ons door. Neemt u deel aan de Kleine Ondernemersregeling (KOR)? Dan draagt u geen btw af. In dat geval geeft u de bedragen inclusief btw aan ons door.
 • Bepalen netto-inkomen DGA
  Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst bij de eigen BV? Dan berekent u het netto maandinkomen anders. U telt het nettoloon en de inkomsten uit de BV (het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van uw aandelen) van die maand, bij elkaar op. De inkomsten van een BV berekent u op dezelfde manier als inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) zoals hierboven. Met als enige verschil dat de laatste stap van het forfaitair percentage wordt vervangen door de vennootschapsbelasting (vpb).

  Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 20.417 (op maandbasis) wordt u 15% in mindering gebracht voor verschuldigde vpb om te komen tot een nettowinst uit de BV. Daarom vermenigvuldigen wij het inkomen met 0,85. U hoeft dit niet zelf te berekenen bij het invullen van het formulier. Bij een negatief bedrijfsresultaat bent u geen vpb verschuldigd en geldt dit niet.

  Om tot het totale inkomen te komen telt u het nettoloon en het bedrijfsresultaat (naar rato van het percentage van uw aandelen) bij elkaar op. Door de coronacrisis is het bedrijfsresultaat vaak negatief als u loon uit de BV ontvangt (volgens de boekhouding). Daardoor kunt u uw eigen loon niet (geheel) uitkeren. De optelsom van gebruikelijk loon en bedrijfsresultaat kan een negatief bedrag zijn. U vult dan € 0 in.

 • Bepalen netto-inkomen firmanten in vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)
  Hierbij moet u weten hoe de winstverdeling is tussen de firmanten. Dit kunt u uit de vennootschapsakte of jaarrekening afleiden. Vervolgens kunt u met het aandeel in de winst berekenen wat het inkomen per firmant is. De berekening is dan verder gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak.
 • U kunt alle zakelijke lasten die bij de startmaand horen meetellen. Ook als u die later kunt aftrekken bij de Belastingdienst. U maakt deze kosten nu. Dit zijn bijvoorbeeld: materiaalkosten, reiskosten, leaseauto. Maar ook kosten voor: huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten. NB: Bedragen die u ontvangt vanuit de NOW (noodmaatregel voor personeelskosten) trekt u van de loonkosten af.
 • Sommige kosten maakt u slechts een paar keer per jaar, bijvoorbeeld kosten voor onderhoud van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten, gemeentelijke belastingen, heffingen en noodzakelijke investeringen. Deze incidentele kosten mag u naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ meetellen als kosten. Dus als u jaarlijks € 1.200 aan bedrijfsverzekering betaalt, kunt u naar rato € 100 per maand als verzekeringskosten meetellen.
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst bij de eigen BV? Dan berekent u het netto maandinkomen anders.
 • Eerst bepaalt u de omzet en de zakelijke lasten van de BV (naar rato van het percentage aandelen in de BV). De inkomsten van een BV berekent u op dezelfde manier als inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) zoals hierboven.
  Bij de zakelijke lasten van de BV mag u het bruto DGA-loon meenemen.
 • Dan berekent u het 'Resultaat vóór belasting':
  omzet -/- zakelijke lasten = Resultaat voor belasting.
 • Is het resultaat positief? Dan verminderen wij het bedrag met 15% voor verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021. Daarom vermenigvuldigen wij het inkomen met 0,85. U hoeft dit niet zelf te berekenen bij het invullen van het formulier. De uitkomst is het resultaat uit onderneming (uw netto winst of verlies).
 • U geeft vervolgens uw netto DGA- loon op in het invulveld ’inkomen uit loon’. Uw netto DGA-loon wordt dan opgeteld bij uw netto winst of verlies.
Let op: Als u het netto DGA- loon in uw onderneming laat en dus niet aan uzelf uitbetaalt, moet u het bedrag wel opgeven. U hoeft geen netto DGA-loon op te geven als u het DGA-loon in overleg met uw accountant tijdelijk op € 0 hebt gezet. In dat geval kunt u het bruto DGA-loon niet opgeven bij de zakelijke lasten.

Twijfelt u wat u op welke plek moet invullen? Stuur dan gerust een e-mail naar tonk@utrecht.nl. Of bel naar 030 – 286 52 11. Wij helpen u graag.
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
U hoeft geen bewijsstukken in te leveren van alle andere inkomsten en kosten uit de onderneming. U moet deze bewijsstukken wel bewaren. Wij gaan met een steekproef controleren.

Hebt u vragen?

Twijfelt u of u TONK kunt aanvragen? Of hebt u vragen over de TONK? Stuur dan gerust een e-mail naar tonk@utrecht.nl. Of bel naar 030 – 286 52 11. Wij helpen u graag.

Meer informatie

Voor het uitvoeren van de TONK-regeling hebben wij een beleidsregel gemaakt.

Naar boven