Seksbedrijf exploiteren, vergunning

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Wilt u een seksbedrijf beginnen? Dan hebt u een ‘exploitatievergunning seksinrichting’ nodig.

Onder een seksinrichting bedoelen we in ieder geval:

 • (raam)prostitutiebedrijf, waaronder erotische massagesalons en prostitutiehotels
 • escortbedrijf
 • seksbioscoop

Vergunning aanvragen

U moet de vergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt de onderstaande formulieren downloaden, printen en invullen en meenemen naar uw afspraak.

Stuur een e-mail naar horecaloket@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het volgende:

 • in de onderwerpregel: Afspraak exploitatievergunning seksinrichting
 • uw naam, adres en telefoonnummer

Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken.

Kosten 2020

De aanvraag van een vergunning kost geld. U betaalt voor een vergunning voor een seksinrichting:

 • € 4.420,85 voor een seksinrichting
 • €      93,70 voor publicatiekosten
 • €    373,75 voor het wijzigen van een beheerder

Betalen kan alleen met pinpas. U betaalt als u de aanvraag indient.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

 • aanvraagformulieren seksinrichting of escortbedrijf
 • een geldig legitimatiebewijs van elke beheerder (zowel ondernemer als werknemer)
 • plattegrond van de indeling van het bedrijf
 • huurovereenkomst van het gebouw
 • geldig arbeidscontract van elke beheerder in loondienst
 • lijst van telefoonnummers waarop het bedrijf te bereiken is (escortbedrijf)
 • bedrijfsplan met het bedrijfsbeleid voor hygiëne, gezondheid, zelfbeschikkingsrecht, zelfredzaamheid, veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de in de inrichting of van de voor het bedrijf werkzame prostituees. Ook moet hierin het beleid staan voor de veiligheid en de gezondheid van klanten
 • koop-/overnameovereenkomst
 • exploitatiebegroting
 • financiering/leningovereenkomst

Voorwaarden

Een exploitatievergunning seksinrichting is verplicht wanneer:

 • u een seksbedrijf start of overneemt

Voorwaarden beheerders 

Bent u beheerder? Dan moet u:
 • minimaal 21 jaar zijn
 • niet onder curatele staan (dit betekent dat u in staat moet zijn om zakelijke beslissingen te kunnen nemen)
 • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. (dit betekent dat de beheerder geen boetes/veroordelingen op zijn/haar naam mag hebben)

Verandering in uw situatie

Hebt u al een vergunning maar verandert er iets in uw situatie? Dan kan het zijn dat u een nieuwe vergunning nodig hebt. Dit is nodig in de volgende gevallen:

 • verandering van activiteit
 • verandering van rechtsvorm
 • uitbreiding van het gebouw
 • wisseling van beheerders

Nieuw seksbedrijf starten

Wilt u een nieuw seksbedrijf beginnen? Dan is het belangrijk dat u zeker weet dat u het bedrijf op de bestemde plek mag vestigen. Het moet passen binnen het bestemmingsplan.

Spelregels

 • elke ondernemer is automatisch beheerder
 • iedereen die in het bedrijf beheerderstaken uitvoert, moet op de vergunning worden aangemeld als beheerder
 • de exploitatievergunning is persoons- en adresgebonden en niet overdraagbaar
 • wij publiceren uw aanvraag op officielebekendmakingen.nl. Dit doen we voordat we een besluit nemen over uw aanvraag.
 • Iedereen kan de plannen voor aanvraag inzien en binnen 4 weken hierop reageren

Wet- en regelgeving

Hulp en contact

Telefoon: 030 - 286 37 09

E-mail: horecaloket@utrecht.nl

Naar boven