Seksbedrijf exploiteren, vergunning

Wilt u een seksbedrijf beginnen? Dan hebt u een ‘exploitatievergunning seksbedrijf' nodig.

Onder een seksbedrijf bedoelen we in ieder geval:

 • (raam)prostitutiebedrijf, waaronder erotische massagesalons en prostitutiehotels
 • escortbedrijf
 • seksbioscoop

Voorwaarden

Een exploitatievergunning seksinrichting is verplicht wanneer:

 • u een seksbedrijf start of overneemt

Voorwaarden beheerders 

Bent u beheerder? Dan moet u:
 • minimaal 21 jaar zijn
 • niet onder curatele staan (dit betekent dat u in staat moet zijn om zakelijke beslissingen te kunnen nemen)
 • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. (dit betekent dat de beheerder geen boetes/veroordelingen op zijn/haar naam mag hebben)

Spelregels

 • elke ondernemer is automatisch beheerder
 • iedereen die in het bedrijf beheerderstaken uitvoert, moet op de vergunning worden aangemeld als beheerder
 • de exploitatievergunning is persoons- en adresgebonden en niet overdraagbaar
 • wij publiceren uw aanvraag op officielebekendmakingen.nl. Dit doen we voordat we een besluit nemen over uw aanvraag.
 • Iedereen kan de plannen voor aanvraag inzien en binnen 4 weken hierop reageren

Bijlagen die nodig zijn:

Standaard bijlagen:
 • plattegrond van de indeling van het bedrijf
 • het bedrijfsplan
 • huur- of koopovereenkomst van het gebouw
 • telefoonnummer(s) waarop het bedrijf te bereiken is

Extra bijlagen die bij uw bedrijfsvorm staan:
Stichting:

 • aandeelhoudersregister of certificaathouders register (met de namen van de aandeelhouders of certificaathouders)
 • statuten (meest recente versie)
STAK (Stichting administratiekantoor):
 • certificaathouders register (met de namen van de certificaathouders)
 • statuten (meest recente versie)

Maatschap:

 • maatschapsovereenkomst

B.V. (Besloten vennootschap):

 • aandeelhoudersregister (met de namen van de aandeelhouders)
 • statuten (meest recente versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart)

C.V. (Commanditaire vennootschap):

 • vennootschapsovereenkomst
 • statuten (meest recente versie)

V.O.F. (Vennootschap onder firma):

 • vennootschapsovereenkomst
 • statuten (meest recente versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart)

Vergunning aanvragen

Vraag vergunning seksbedrijf aan (pdf, 212 kB)

Kosten 2023

 • € 4.863,60 voor de vergunningaanvraag
 • €    103,00 voor publicatiekosten
 • €    411,10 voor het aanmelden van een beheerder

Wij sturen u een factuur.

Verandering in uw situatie

Hebt u al een vergunning maar verandert er iets in uw situatie? Dan kan het zijn dat u een nieuwe vergunning nodig hebt. Dit is nodig in de volgende gevallen:

 • verandering van activiteit
 • verandering van rechtsvorm
 • uitbreiding van het gebouw
 • wisseling van beheerders

Nieuw seksbedrijf starten

Wilt u een nieuw seksbedrijf beginnen? Dan is het belangrijk dat u zeker weet dat u het bedrijf op de bestemde plek mag vestigen. Het moet passen binnen het bestemmingsplan.

Wet- en regelgeving

Hulp en contact

Telefoon: 030 - 286 37 09

E-mail: horecaloket@utrecht.nl