Seksbedrijf, vergunning aanvragen of aanpassen

Wilt u een seksbedrijf beginnen? Of hebt u een vergunning en verandert er iets in uw situatie? Dan hebt u een (nieuwe) vergunning nodig.

Waarvoor hebt u een vergunning nodig?

 • Sekswerkbedrijf (hier vallen ook erotische massagesalons onder)
 • Seksbioscoop
 • Sekstheater
 • Parenclub
 • Sekssauna
 • Escortbedrijf

Verandering in uw situatie

Hebt u al een vergunning maar verandert er iets in uw situatie? U hebt een nieuwe vergunning nodig bij:

 • verandering van activiteit
 • verandering van rechtsvorm
 • uitbreiding van het gebouw
 • wisseling van beheerders

Voorwaarden

 • Een exploitatievergunning seksinrichting is verplicht als u een seksbedrijf start of als er iets verandert in uw situatie.
 • Wilt u een nieuw seksbedrijf beginnen? Dan moet het passen binnen het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Voorwaarden voor beheerders

 • U bent minimaal 21 jaar.
 • U staat niet onder curatele. Dit betekent dat u zakelijke beslissingen kunt nemen.
 • U hebt geen boetes of veroordelingen op uw naam.

Spelregels

 • We doen een Bibob-onderzoek.
 • Elke ondernemer is automatisch beheerder.
 • U meldt op de vergunning iedereen aan als beheerder die in het bedrijf beheerderstaken uitvoert.
 • U kunt de vergunning niet overdragen. De vergunning staat op naam en adres.
 • Uw aanvraag staat op officielebekendmakingen.nl. Dit doen we voordat we een besluit nemen over uw aanvraag.
 • Iedereen kan de plannen voor aanvraag bekijken en binnen 4 weken hierop reageren

Wat stuurt u mee?

Standaard bijlagen:

 • plattegrond van de indeling van het bedrijf
 • het bedrijfsplan
 • huur- of koopovereenkomst van het gebouw
 • telefoonnummer(s) waarop het bedrijf te bereiken is

Extra bijlagen die bij uw bedrijfsvorm staan:

Stichting:

 • aandeelhoudersregister of certificaathouders register (met de namen van de aandeelhouders of certificaathouders)
 • statuten (laatste versie)

STAK (Stichting administratiekantoor):

 • certificaathouders register (met de namen van de certificaathouders)
 • statuten (laatste versie)

Maatschap:

 • maatschapsovereenkomst

B.V. (Besloten vennootschap):

 • aandeelhoudersregister (met de namen van de aandeelhouders)
 • statuten (laatste versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart)

C.V. (Commanditaire vennootschap):

 • vennootschapsovereenkomst
 • statuten (laatste versie)

V.O.F. (Vennootschap onder firma):

 • vennootschapsovereenkomst
 • statuten (laatste versie) of oprichtingsakte (wanneer net opgestart)

Aanvragen

Vraag vergunning seksbedrijf aan (pdf, 212 kB)

Kosten 2024

 • € 5.179,70 voor de vergunningaanvraag
 • €    109.65 voor publicatiekosten
 • €    437,80 voor het aanmelden van een beheerder

Wij sturen u een rekening.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de regels op de pagina Sekswerk, exploitanten.

Hulp en contact