Versnelling collectieve zonne-energieprojecten, subsidie aanvragen

Wilt u samen met andere particulieren of rechtspersonen, een zonne-energie installatie (laten) plaatsen op een dak in uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u subsidie vragen voor verschillende kosten van de voorbereiding en de uitvoering van het project.

U vraagt de subsidie minstens 13 weken vóórdat u start met de activiteiten aan.
Onder het kopje 'Wat stuurt u mee'? leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor initiatiefnemers van een collectief zonne-energieproject. De initiatiefnemers zijn rechtspersonen en/of particulieren, die niet gericht zijn op het maken van winst. In het project werken zij samen om zonne-energie-installaties op daken in een straat, buurt of wijk te (laten) plaatsen.

Voor welke kosten krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor de kosten die u maakt bij de voorbereiding en uitvoering van het project. Bijvoorbeeld:

  • De communicatie en/of de marketing van het project (bijvoorbeeld de kosten voor een folder of presentatie of de huur van een ruimte voor een informatiebijeenkomst).
  • De inhuur van technische en/of juridische deskundigen
  • De uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek
  • De uitwerking van de business case.
  • Ureninzet van bijvoorbeeld werknemers. Maximaal de helft van het opgegeven aantal uren wordt gesubsidieerd met een maximum van € 50 per uur.

Let op: de subsidie is niet voor vergunningskosten en het inkopen en plaatsen van de zonne-energie-installaties zelf. Ook niet voor activiteiten met alleen een informerende, voorlichtende of motiverende functie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel Versnelling Collectieve Zonne-energie projecten 2.0.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie hangt af van de hoeveelheid zonne-energie die u kunt opwekken met het project. Voor elke gerealiseerde wattpiek (Wp) kunt u €0,08 subsidie vragen. U kunt maximaal € 20.000 subsidie krijgen voor een project. Aanvragen voor minder dan € 2.500 worden niet behandeld.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • Een plan van aanpak met een begroting volgens de eisen in artikel 2.5 van de beleidsregel.
  • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Kopie statuten van de organisatie.

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend ontvangt u binnen 13 weken een besluit. In dit verleningsbesluit staat het subsidiebedrag. Daarvan krijgt u 50% direct betaald als voorschot. De rest van het bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten en het gerealiseerde vermogen van de installatie. Na afloop van het project stuurt u ons een eindrapportage waaruit dit blijkt. Op basis van de eindrapportage beoordelen wij of het subsidiebedrag hetzelfde blijft of lager wordt. Daarom krijgt u het restbedrag pas betaald na de beoordeling van de eindrapportage. De subsidie kan achteraf niet hoger worden dan het bedrag dat in het verleningsbesluit staat.

Lees ook

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven