Verklaring omtrent het gedrag aanvragen (VOG)

Uit een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of verhuizing naar het buitenland.

U kunt alleen een VOG aanvragen bij de gemeente Utrecht als u inwoner bent van Utrecht.

Kosten 2023

Een aanvraag kost € 41,35.

Aanvragen VOG

Online aanvragen

Voor een online aanvraag VOG hebt u een ingevuld papieren aanvraagformulier nodig van de werkgever. Hebt u geen aanvraagformulier gekregen? Download dan het aanvraagformulier op de website van Justis. Daarna print u het en laat deze invullen door uw werkgever, of andere organisatie die uw VOG wil hebben. Pagina 1 van het formulier moet u zelf invullen.

Let op

  • U maakt eerst een scan of goed leesbare foto’s van het ingevulde aanvraagformulier VOG. U stuurt deze namelijk mee als bijlage.
  • De kosten betaalt u direct na de aanvraag via iDEAL.

Aanvragen aan de balie

U kunt uw aanvraag ook aan de balie doen. Maak hiervoor een afspraak. Neem mee: het aanvraagformulier van de werkgever (of andere organisatie die uw VOG wil hebben) en een geldig identiteitsbewijs. U betaalt direct de kosten van de aanvraag.

Maak direct een afspraak

Wij accepteren alleen de versie van juni 2022 of augustus 2023 van het aanvraagformulier VOG. De versie vindt u linksonder op het aanvraagformulier.

Hoe lang duurt het?

Binnen 1 tot 4 weken krijgt u bericht van Justis. In uitzonderlijke gevallen kan de beoordeling langer duren.

Blijkt uit het onderzoek van Justis dat u een strafbaar feit heeft gepleegd? Dan bekijkt Justis of dit belangrijk is voor het doel waarvoor u de verklaring aanvraagt. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag langer duren. U krijgt dan een brief.

Hebt u een nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie en vraagt u een VOG aan om te werken in de kinderopvang, jeugdzorg of het onderwijs? Dan vraagt Justis ook de gegevens op in het land van uw nationaliteit. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag vertraging oplopen. U krijgt dan een brief.

Spoedaanvraag

Bij een spoedprocedure wordt uw aanvraag binnen 1 week afgehandeld. U kunt in de volgende situaties een spoedprocedure aanvragen: 

  • als u in het buitenland gaat werken
  • bij een adoptieprocedure

Ook als u in 1 van deze gevallen met spoed een VOG wilt aanvragen maakt u een afspraak. U kunt dan geen digitale aanvraag doen. Lukt het niet om op korte termijn een afspraak in te plannen voor uw spoedaanvraag? Bel dan naar 14 030 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Online aanvraag door uw werkgever

Soms vraagt een werkgever uw VOG rechtstreeks aan via de website van Justis. Dat is de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraag gaat dan buiten de gemeente om. U krijgt van de werkgever een e-mail van Justis met een link. U logt in met uw DigiD en betaalt met iDEAL. Als Justis klaar is met uw VOG, krijgt u van hen schriftelijk bericht. Een aanvraag via uw werkgever (eHerkenning) kost € 33,85.

Bent u uit Nederland vertrokken of staat u niet als inwoner in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven?

Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont, geen vaste woonplaats hebt of tijdelijk in Nederland werkt? Dan vraagt u uw VOG rechtstreeks aan bij Justis.

Gaat u verhuizen naar het buitenland en hebt u een visum of een werkvergunning nodig?

U voegt bij het aanvraagformulier VOG een document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie. In dit document staat waarom u een VOG nodig hebt én welk screeningsprofiel of functieaspect(en) van toepassing is. De screeningsprofielen vindt u op het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier voor de VOG mag ook door de ambassade of het consulaat worden ingevuld en ondertekend. U hoeft dan geen aanvullende documenten bij uw aanvraag te voegen. Wel geldt ook hier dat in het aanvraagformulier staat waarom u een verklaring nodig hebt en welk screeningsprofiel of functieaspect(en) van toepassing is.

Wilt u een aanvraag VOG indienen als rechtspersoon of bedrijf?

Met een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) kunt u als bedrijf of stichting uw betrouwbaarheid tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een organisatie. U vraagt een VOG RP aan bij Justis.

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er)?  Dan vraagt u geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen (NP) voor degene voor wie u uw opdracht uitvoert. U vraagt een VOG NP aan bij de gemeente.