Garageabonnement aanvragen

Openbare garages

Iedereen kan een garageabonnement aanvragen voor een openbare garage. Bekijk alle garages en de mogelijkheden op www.utrecht.nl/garages.

Niet-openbare garages

Woont of hebt u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Dan kunt u een garageabonnement aanvragen voor een niet-openbare garage in uw parkeerrayon. Woont u in de binnenstad (binnen de singels)? Dan kunt u kiezen uit alle garages in de binnenstad. In de garage Korte Nieuwstraat, Malba en Tuinstraat zijn ook motorparkeerplaatsen.
Tip! Voor sommige garages is een wachtlijst. Voor informatie hierover kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 030. Bekijk als alternatief openbare parkeergarages en P+R's die maand- en jaarabonnementen verkopen.

De niet-openbare garages zijn:

 • Garage ABC-straat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang ABC-straat 6.
 • Garage Albracht voor bewoners en bedrijven parkeerrayon Oudwijk. Ingang Albrachthof 13.
 • Garage Boekhoven voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Van Asch van Wijckskade 19.
 • Garage Jan Meijenstraat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Oranjestraat 92.
 • Garage Kop van Lombok alleen voor bewoners van woonblok Buenos Aires of Los Angeles. Ingang Vleutenseweg 44.
 • Garage Korte Nieuwstraat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Korte Nieuwstraat 49.
 • Garage Malba voor bewoners en bedrijven parkeerrayon Watervogelbuurt. Ingang Gansstraat 110.
 • Garage Tuinstraat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Geertebolwerk 15.
 • Garage Wolvenplein voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Wolvenplein 18.

Informatie en aanvragen

Bewoner

Kosten 2021

 • € 96,50 per maand (ABC-straat, Boekhoven, Jan Meijenstraat, Kop van Lombok, Korte Nieuwstraat, Tuinstraat, Wolvenplein,)
 • € 40,84 per maand (Albracht, Malba)
 • € 89,25 waarborg toegangssysteem garage

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Utrecht op een adres in een gebied waar betaald parkeren is.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam. Staat het kenteken op naam van een leasemaatschappij, bedrijf of uw partner? Lees dan wat u moet doen bij ‘Wat stuurt u mee?’

Wat stuurt u mee?

1. Leasecontract op uw naam

U vraagt bij degene die op het kentekenbewijs staat vermeld (de kentekenhouder), een berijdersverklaring aan en voegt deze verklaring toe aan uw aanvraag. Deze berijdersverklaring:

 • staat op officieel briefpapier
 • is niet ouder dan 6 maanden
 • is ondertekend door de kentekenhouder

In de verklaring staat:

 • uw naam
 • dat u de bestuurder bent van de auto
 • het kenteken van de auto

2. Leasecontract op naam van uw werkgever

U vraagt uw werkgever om een kopie van het leasecontract en een berijdersverklaring. Deze berijdersverklaring:

 • staat op officieel briefpapier
 • is niet ouder dan 6 maanden
 • is ondertekend door uw werkgever

In de verklaring staat:

 • uw naam
 • dat u de bestuurder bent van de auto
 • het kenteken van de auto

U vraagt uw werkgever om een berijdersverklaring. Deze berijdersverklaring:

 • staat op officieel briefpapier
 • is niet ouder dan 6 maanden
 • is ondertekend door de kentekenhouder

In de verklaring staat:

 • uw naam
 • dat u de bestuurder bent van de auto
 • het kenteken van de auto

1. Gehuwd of geregistreerd partner

Dan hebt u niets nodig. Deze gegevens zijn bij de gemeente bekend.

2. Samenlevingscontract

Uit uw samenlevingscontract voegt u bij:

 • de eerste pagina met de namen van beide partners
 • de laatste pagina met de handtekeningen van de notaris en beide partners

Aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Spelregels

 • Woont u in de binnenstad binnen de singels? Dan kunt u aangeven welke garage uw 1ste voorkeur en 2de voorkeur heeft. Krijgt u het garageabonnement van uw 2de voorkeur, dan blijft u op de wachtlijst staan voor uw 1ste Krijgt u een garage-abonnement van uw 1ste voorkeur, dan verwijderen wij uw 2de voorkeur van de wachtlijst.
 • U kunt ook in aanmerking komen voor een garageabonnement als u de auto deelt. U moet dan allebei ingeschreven staan bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik als particuliere autodate-deelnemer.
 • Als er geen ruimte is in de garage, komt u op een wachtlijst te staan.
 • Aantal vergunningen/abonnementen per adres verschilt per wijk en soms per adres:
  1. Voor bewoners kan er per adres 1 garageabonnement of parkeervergunning afgegeven worden.
  2. Bepaalde adressen krijgen minder of geen parkeervergunningen/garageabonnementen. Deze adressen staan in de: Adressenlijst uitsluiting parkeervergunning(en) vanwege gezamenlijke parkeervoorziening (pdf).
  3. Per adres trekken wij elke eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld een garage) af van het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen.

Bedrijf

Kosten 2021

 • € 192,11 per maand (ABC-straat, Boekhoven, Jan Meijenstraat, Korte Nieuwstraat, Tuinstraat, Wolvenplein)
 • € 81,65 per maand (Albracht, Malba)
 • € 89,25 waarborg toegangssysteem garage

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) op het adres waarvoor u een vergunning aanvraagt.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een parkeerterrein of een garage.
 • Er werkt minimaal 1 fulltime eenheid (fte) uw bedrijf.
 • U kunt 1 of meerdere vergunningen krijgen. Hiervoor gelden deze voorwaarden:
  • 1 abonnement als u met 1 fte ingeschreven staat bij de KvK.
  • 2 abonnementen als u met 2 fte's ingeschreven staat bij de KvK.
  •  Vanaf de 3e vergunning gelden extra voorwaarden, namelijk:
   • Hebt u uw bedrijf in zone A1 dan krijgt u:
    3 abonnementen als u met 10 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 250 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    4 abonnementen als u met 20 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 500 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    5 abonnementen als u met 30 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 750 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    etc.

   • Hebt u uw bedrijf in zone A2 of B1 dan krijgt u:
    3 abonnementen u met 5 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 125 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    4 abonnementen als u met 10 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 250 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    5 abonnementen als u met 15 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 375 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    etc.

Wat stuurt u mee?

Een koop- of huurcontract met daarin de bruto vloeroppervlakte van uw bedrijf.

Aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Spelregels

 • Op het garagevignet staat de naam van het bedrijf. Dit garagevignet is niet aan een bepaalde auto gebonden en kan in verschillende auto's worden gebruikt.
 • Het parkeergarage-abonnement voor bedrijf wordt toegewezen aan een eigenaar én locatie. U kunt het niet overdragen aan een nieuwe eigenaar en ook niet 'meenemen' naar een andere locatie.
 • Is uw vestigingsadres gelijk aan uw woonadres? Dan is er voor de 1e vergunning een speciale regel. U krijgt als 1e vergunning dan altijd een bewonersparkeervergunning. U moet dan ook voldoen aan de voorwaarden voor een bewonersparkeervergunning. Zie www.utrecht.nl/parkeervergunningbewoner. Vanaf de 2e vergunning krijgt u wel een bedrijfsparkeervergunning. U moet dan ook voldoen aan de voorwaarden van de bedrijfsparkeervergunning.
 • Staan op uw adres meerdere bedrijven ingeschreven bij de KvK? Dan is het mogelijk dat wij aanvullende gegevens nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag.
 • Als er geen ruimte is in parkeergarage, dan komt u op een wachtlijst te staan.

Naar boven