Garageabonnement aanvragen

Openbare garages

Iedereen kan een garageabonnement aanvragen voor een openbare garage. Bekijk alle garages en de mogelijkheden op www.utrecht.nl/garages.

Niet-openbare garages

Woont of hebt u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren? Dan kunt u een garageabonnement aanvragen voor een niet-openbare garage in uw parkeerrayon. Woont u in de binnenstad (binnen de singels)? Dan kunt u kiezen uit alle niet-openbare garages in de binnenstad. Voor garage Springweg en de garages van Hoog Catharijne kunt u alleen een garageabonnement krijgen als u uw parkeervergunning daarvoor inlevert. In de garage Korte Nieuwstraat, Malba en Tuinstraat zijn ook motorparkeerplaatsen.
Tip! Voor sommige garages is een wachtlijst. Voor informatie hierover kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 030. Bekijk als alternatief openbare parkeergarages die maand- en jaarabonnementen verkopen.

De niet-openbare garages zijn:

 • Garage ABC-straat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang ABC-straat 6.
 • Garage Albracht voor bewoners en bedrijven parkeerrayon Oudwijk. Ingang Albrachthof 13.
 • Garage Boekhoven voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Van Asch van Wijckskade 19.
 • Garage Jan Meijenstraat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Oranjestraat 92.
 • Garage Kop van Lombok alleen voor bewoners van woonblok Buenos Aires of Los Angeles. Ingang Vleutenseweg 44.
 • Garage Korte Nieuwstraat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Korte Nieuwstraat 49.
 • Garage Malba voor bewoners en bedrijven parkeerrayon Watervogelbuurt. Ingang Gansstraat 110.
 • Garage Tuinstraat voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Geertebolwerk 15.
 • Garage Wolvenplein voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad (binnen de Singels). Ingang Wolvenplein 18.

Andere garages, alleen voor bewoners en bedrijven uit de binnenstad die hun parkeervergunning inleveren:

 • Garage Springweg
 • Garage Hoog Catharijne (P1 t/m P6)

Informatie en aanvragen

Bewoner

Kosten 2022

 • € 99,68 per maand (ABC-straat, Boekhoven, Jan Meijenstraat, Kop van Lombok, Korte Nieuwstraat, Tuinstraat, Wolvenplein, Springweg, Hoog Catharijne)
 • € 42,19 per maand (Albracht, Malba)
 • € 89,25 waarborg toegangssysteem (voor niet-openbare garages)
 • € 25,00 waarborg toegangspas (voor garage Springweg en garages Hoog Catharijne)

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Utrecht op een adres in een gebied waar betaald parkeren is.
 • Het kenteken van de auto staat op uw naam. Staat het kenteken op naam van een leasemaatschappij, bedrijf of uw partner? Lees dan wat u moet doen bij ‘Wat stuurt u mee?’

Wat stuurt u mee?

1. Leasecontract op uw naam

U vraagt bij degene die op het kentekenbewijs staat vermeld (de kentekenhouder), een berijdersverklaring aan en voegt deze verklaring toe aan uw aanvraag. Deze berijdersverklaring:

 • staat op officieel briefpapier
 • is niet ouder dan 6 maanden
 • is ondertekend door de kentekenhouder

In de verklaring staat:

 • uw naam
 • dat u de bestuurder bent van de auto
 • het kenteken van de auto

2. Leasecontract op naam van uw werkgever

U vraagt uw werkgever om een kopie van het leasecontract en een berijdersverklaring. Deze berijdersverklaring:

 • staat op officieel briefpapier
 • is niet ouder dan 6 maanden
 • is ondertekend door uw werkgever

In de verklaring staat:

 • uw naam
 • dat u de bestuurder bent van de auto
 • het kenteken van de auto

U vraagt uw werkgever om een berijdersverklaring. Deze berijdersverklaring:

 • staat op officieel briefpapier
 • is niet ouder dan 6 maanden
 • is ondertekend door de kentekenhouder

In de verklaring staat:

 • uw naam
 • dat u de bestuurder bent van de auto
 • het kenteken van de auto

1. Gehuwd of geregistreerd partner

Dan hebt u niets nodig. Deze gegevens zijn bij de gemeente bekend.

2. Samenlevingscontract

Uit uw samenlevingscontract voegt u bij:

 • de eerste pagina met de namen van beide partners
 • de laatste pagina met de handtekeningen van de notaris en beide partners

Aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Spelregels

 • Woont u in de binnenstad binnen de singels? Dan kunt u aangeven welke garage uw 1ste voorkeur en 2de voorkeur heeft. Krijgt u het garageabonnement van uw 2de voorkeur, dan blijft u op de wachtlijst staan voor uw 1ste Krijgt u een garage-abonnement van uw 1ste voorkeur, dan verwijderen wij uw 2de voorkeur van de wachtlijst.
 • U kunt ook in aanmerking komen voor een garageabonnement als u de auto deelt. U moet dan allebei ingeschreven staan bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik als particuliere autodate-deelnemer.
 • Als er geen ruimte is in de garage, komt u op een wachtlijst te staan.
 • Aantal vergunningen/abonnementen per adres verschilt per wijk en soms per adres:
  1. Voor bewoners kan er per adres 1 garageabonnement of parkeervergunning afgegeven worden.
  2. Bepaalde adressen krijgen minder of geen parkeervergunningen/garageabonnementen. Deze adressen staan in de: Adressenlijst uitsluiting parkeervergunning(en) vanwege gezamenlijke parkeervoorziening (pdf, 190 kB).
  3. Per adres trekken wij elke eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld een garage) af van het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen.

Bedrijf

Kosten 2022

 • € 198,45 per maand (ABC-straat, Boekhoven, Jan Meijenstraat, Korte Nieuwstraat, Tuinstraat, Wolvenplein, Springweg, Hoog Catharijne)
 • € 84,34 per maand (Albracht, Malba)
 • € 89,25 waarborg toegangssysteem (voor niet-openbare garages)
 • € 25,00 waarborg toegangspas (voor garage Springweg en garages Hoog Catharijne)

Voorwaarden

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) op het adres waarvoor u een vergunning aanvraagt.
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een parkeerterrein of een garage.
 • Er werkt minimaal 1 fulltime eenheid (fte) uw bedrijf.
 • U kunt 1 of meerdere vergunningen krijgen. Hiervoor gelden deze voorwaarden:
  • 1 abonnement als u met 1 fte ingeschreven staat bij de KvK.
  • 2 abonnementen als u met 2 fte's ingeschreven staat bij de KvK.
  •  Vanaf de 3e vergunning gelden extra voorwaarden, namelijk:
   • Hebt u uw bedrijf in zone A1 dan krijgt u:
    3 abonnementen als u met 10 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 250 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    4 abonnementen als u met 20 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 500 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    5 abonnementen als u met 30 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 750 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    etc.

   • Hebt u uw bedrijf in zone A2 of B1 dan krijgt u:
    3 abonnementen u met 5 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 125 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    4 abonnementen als u met 10 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 250 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    5 abonnementen als u met 15 fte's ingeschreven staat bij de KvK en 375 m² bruto vloeroppervlakte heeft.
    etc.

Wat stuurt u mee?

Een koop- of huurcontract met daarin de bruto vloeroppervlakte van uw bedrijf.

Aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht.

Spelregels

 • Op het garagevignet staat de naam van het bedrijf. Dit garagevignet is niet aan een bepaalde auto gebonden en kan in verschillende auto's worden gebruikt.
 • Het parkeergarage-abonnement voor bedrijf wordt toegewezen aan een eigenaar én locatie. U kunt het niet overdragen aan een nieuwe eigenaar en ook niet 'meenemen' naar een andere locatie.
 • Is uw vestigingsadres gelijk aan uw woonadres? Dan is er voor de 1e vergunning een speciale regel. U krijgt als 1e vergunning dan altijd een bewonersparkeervergunning. U moet dan ook voldoen aan de voorwaarden voor een bewonersparkeervergunning. Zie www.utrecht.nl/parkeervergunningbewoner. Vanaf de 2e vergunning krijgt u wel een bedrijfsparkeervergunning. U moet dan ook voldoen aan de voorwaarden van de bedrijfsparkeervergunning.
 • Staan op uw adres meerdere bedrijven ingeschreven bij de KvK? Dan is het mogelijk dat wij aanvullende gegevens nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag.
 • Als er geen ruimte is in parkeergarage, dan komt u op een wachtlijst te staan.