Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein, subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u aanvragen als beheerder voor het verblijf van verschillende culturele organisaties op het Berlijnplein. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 19 april 2021.

Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor huisvesting op het Berlijnplein voor:

 • het uitwerken van een voorstel voor de vaste 4.000 m² aan gebouwen waarin verschillende culturele organisaties een plek krijgen
 • het aannemen van (onder)huurders voor deze 4.000 m²
 • zorgen voor het verblijf van de culturele organisaties tijdens het 15-jarige huurcontract tussen aanvrager (hoofdhuurder) en gemeente (eigenaar/verhuurder)

Voorwaarden

U kunt deze subsidie alleen aanvragen als bedrijf of stichting/organisatie. Daarnaast:

 • hebt u kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met het beheren van meerdere gebouwen met verschillende culturele organisaties, cultureel ondernemers en kunstenaars
 • hebt u in de periode 2017-2019 een omzet gedraaid uit de hierboven genoemde gebouwen van minimaal € 150.000 per jaar
 • kunt u gesprekspartner zijn voor de gemeente bij de ontwikkeling van het Berlijnplein
 • werkt u volgens de afspraken binnen het Berlijnpleinproject, zoals vastgelegd in de Leidende principes. Ook verspreidt u deze principes actief.
Alle eisen en voorwaarden leest in de nadere regel Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein.

Wat stuurt u mee?

Voor de stukken die u moet aanleveren, hebt u bepaalde informatie nodig. Onder andere voor het maken van een duidelijk projectplan. Vraag deze informatie voor 12 april aan via nadereregelberlijnplein@utrecht.nl. Wij sturen u dan de informatie. De volgende stukken, opgesteld volgens de opgevraagde informatie stuurt u mee met uw aanvraag:

 • kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie van de statuten van uw bedrijf, stichting of andere rechtsvorm.
 • beschrijving van uw organisatie. Hierin laat u zien dat u voldoet aan de eisen en de beoordelingsvoorwaarden van de subsidieaanvraag
 • activiteitenplan met begroting voor de aanloopfase en een Exploitatieplan voor de exploitatiefase

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 5 weken na 19 april een besluit over uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of wij hebben meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Aanloopfase: voor het uitwerken van de plannen ontvangt u maximaal € 50.000 per jaar.
 • Uitvoering: voor de uitvoering ontvangt u maximaal € 120.000 per jaar.

Bovenstaande bedragen zijn een schatting, het college stelt elk jaar de bedragen voor subsidie vast in de subsidiestaat.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer over subsidies

Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven