Amateurkunst, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Amateurkunstverenigingen en stichtingen kunnen subsidie vragen voor:

 • het salaris van de artistieke leiding
 • de huur van een oefenruimte of andere basisfaciliteiten om amateurkunstbeoefening mogelijk te maken

Let op:

 • Deze subsidie kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 1 oktober.
 • Hebt u veel eigen vermogen? U kunt tot 16 september 2022 toestemming vragen voor het aanmaken van een bestemmingsreserve. Dit kan via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. Hieronder leest u meer over welke gegevens u moet doorgeven.
 • Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan op tijd aan

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor:
 • maximaal 3 groepen;
 • elke groep heeft minimaal 10 actieve leden;
 • meer dan de helft van de leden woont in Utrecht.
Verder:
 • krijgt u geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente;
 • oefent u op een locatie in Utrecht (als u een fysieke oefenruimte heeft);
 • en is de artistieke leiding gekwalificeerd.
Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel basissubsidies amateurkunst.

Wat stuurt u mee?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen? Upload dan de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:
 • balans vorig jaar
 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie
 • kopie bankafschrift van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen:
 • 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000 per groep.
 • 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte of van andere basisfaciliteiten als alternatief voor een fysieke oefenruimte, zoals online middelen, voor amateurkunstbeoefening tot een maximum van € 1.000 per groep.
 • Is uw eigen vermogen (EV) meer dan 50% van de kosten die uw organisatie maakt? Het deel van het eigen vermogen dat boven de 50% uitkomt, wordt dan gekort op het maximale subsidiebedrag dat u kunt krijgen.
Let op! Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2021 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2023? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. In dit geval kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen voor het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot 16 september 2022 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl door de volgende gegevens door te geven.
 • Doel gewenste bestemmingsreserve
 • Hoogte gewenste bestemmingsreserve
 • Jaar waarin de reserve uiterlijk besteed zal zijn
 • Hoogte totale eigen vermogen aan het eind van 2021
 • Eventuele bestaande (goedgekeurde) bestemmingsreserves
U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend? Uiterlijk 31 december krijgt u dan ons besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.