Amateurkunst, subsidie aanvragen

Amateurkunstverenigingen en stichtingen kunnen subsidie vragen voor:

 • het salaris van de artistieke leiding
 • de huur van een oefenruimte of andere basisfaciliteiten om amateurkunstbeoefening mogelijk te maken

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor:
 • maximaal 3 groepen;
 • elke groep heeft minimaal 10 actieve leden;
 • meer dan de helft van de leden woont in Utrecht.
Verder:
 • krijgt u geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente;
 • oefent u op een locatie in Utrecht (als u een fysieke oefenruimte heeft);
 • en is de artistieke leiding gekwalificeerd.
Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel basissubsidies amateurkunst.

Wat stuurt u mee?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen? Upload dan de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:
 • balans vorig jaar
 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie
 • kopie bankafschrift van de organisatie

Aanvragen

U kunt tot uiterlijk 1 oktober de subsidie voor het volgende jaar aanvragen. Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij ons subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht).

Vraag aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen:
 • 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000 per groep.
 • 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte of van andere basisfaciliteiten als alternatief voor een fysieke oefenruimte, zoals online middelen, voor amateurkunstbeoefening tot een maximum van € 1.000 per groep.
 • Is uw eigen vermogen (EV) meer dan 50% van de kosten die uw organisatie maakt? Het deel van het eigen vermogen dat boven de 50% uitkomt, wordt dan gekort op het maximale subsidiebedrag dat u kunt krijgen.
Let op! Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2020 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2020? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. In dit geval kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen voor het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot 13 september 2021 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend? Uiterlijk 31 december krijgt u dan ons besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

Naar boven